Đại Hội Thánh Mẫu 2004
Chủ Đề: "Mẹ Vội Vă Lên Đường"


Tại Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ
Nhóm Hồng Ân Thiên Chúa / Thánh Ca