Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

Mùa Vọng || Giáng Sinh  ||  Phục Sinh || Mùa Chay || Tuần Thánh || Hôn Nhân || Cha Mẹ || Đức Mẹ || Cầu Hồn || Xuân || Các loại khác...  || Mục Lục

   Thánh Ca Xếp Theo Mùa Phụng Vụ

                       Phục Sinh

 

Tên

Câu Đầu

Tác Giả

Bài Ca Phục Sinh Hát vang vang trời bài ca... Đỗ Vy Hạ
Bà Maria Bà Maria ơi trên đường bà... Nam Hoa
Chúa Đã Phục Sinh Chúa đã Phục Sinh: Alleluia! ... TriÂn CA
Chúa Đã Sống Lại Chúa đã sống lại trần hoàn ơi... Đỗ Vy Hạ
Chúa Lên Trời Chúa lên trời giữa tiếng...  
Chúa Phục Sinh Chúa nay thực đã phục sinh. Al lê lu ia Kim Long
Chúa Sống Lại Rồi Chúa hóa nên người vì yêu... Thành Tâm
Con Đường Chúa Đã Qua Lạy Chúa con đường nào... Văn Chi
Con Hãy Nhớ Rằng Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu... Hoàng Kim
Dâng Lên Ngài Đây bánh thơm, đây rượu nho rất tinh... Lê Hà

Hãy Chỗi Dậy

Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê...

 

Hãy Mừng Vui Nào ta hãy mừng vui Chúa... Kim Long
Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời Hôm nay mừng Chúa lên trời...

Khải Hoàn Ca

Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất...

 Nguyễn Duy

Trên Đường Emmau   Trên đường Emmau hai... Thành Tâm
Xin Ở Lại Với Con Xin ở lại với con Chúa ơi xin... Đức Tùng

 

Mùa Vọng || Giáng Sinh  ||  Phục Sinh || Mùa Chay || Tuần Thánh || Hôn Nhân || Cha Mẹ || Đức Mẹ || Cầu Hồn || Xuân || Các loại khác... || Mục Lục