Lời Giới Thiệu:

Xin kính chào qúy Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý anh chị, chúng ta đã đến giờ đoc kinh cầu nguyện của phòng trong ngày, thân mời quý Cha, Tu Sĩ và anh chị cùng lắng đọng, và hy sinh chút thời gian, để chúng ta cùng Tôn Vinh Danh Chúa.  Xin Thiên Chúa đón nhận lời nguyện của chúng ta dâng lên Chúa, qua lời chuyễn cầu của Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse và các Thánh....

 Tháng Một: Tháng Cầu Cho Sự Hiệp Nhất

Ý truyền giáo: Cầu cho các tôn giáo thiểu số ở Châu Á. Xin cho các Tín hữu Kitô được thực thi Đức Tin cách tự do hơn trong cuộc sống của họ tại Châu lục này.

Hiệp nhất là một tặng ân Thiên Chúa ban. Chúng ta phải cầu xin và biến ý nguyện này thành động lực trong cuộc chiến sống đạo của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể góp được rất ít vào công cuộc của toàn thể Giáo Hội, tức là mối ưu tư hằng ngày của chúng tôi và của anh chị em, nếu như chúng ta không sống mật thiết với Chúa Giêsu, nếu như chúng ta không giữ lời Người và hằng ngày không cố gắng tìm kiếm những kho tàng giấu kín trong đó, nếu tình yêu Thiên Chúa đối với Đức Kitô không ăn rễ sâu nơi chúng ta.

Tình yêu Thiên Chúa phải thúc bách chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những anh chị em vẫn còn gắn bó với Giáo Hội bằng nhiều mối liên kết. Qua nỗ lực sống thánh trong công việc thường ngày, chúng ta góp phần hiệu quả vào sự nghiệp hiệp nhất Kitô Giáo. Mỗi tín hữu Công Giáo phải có một con tim vĩ đại để thấy mình có trách vụ phải phụng sự các tín hữu Công Giáo khác, các anh em Kitô hữu khác, và những người thuộc các tín ngưỡng khác. Chúng ta phải cầu nguyện cho tha nhân để họ được sống trong sự viên mãn của Chúa Kitô, và tìm được hạnh phúc nơi Người. Chúng ta hãy cầu nguyện qua lời phụng vụ thánh lễ hôm nay: Lạy Chúa, xin đổ đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa… và tình yêu chúng con đối với Chúa, xin giúp chúng con càng ngày càng gắn bó với nhau hơn nữa.  (Trích dongcong.net)

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Công lý và Hòa Bình đặc biệt cho Giáo Hội Việt Nam Thân yêu cuả chúng ta, đó cũng là một thách thức đối với mỗi người chúng ta trên con đường nhân chứng trong môi trường chúng ta đang sống. Và xin cho những chứng từ của chính chúng ta là của lễ dâng Chúa.

Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Xin tuôn đô muôn hồng ân xuống cho Đức Thánh Cha, Hàng Giáo Phẩm, Giám Mục, Linh Mục Tu Sĩ nam nữ và các nhà truyền giáo khắp nơi, chúng con xin lòng thương xót của Chúa tha hết mọi phần phạt cho các linh hồn, xin cho các linh hồn sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Quê Trời.  Cùng với những lời nguyện riêng tư trong thầm kín và trên màn ảnh của mỗi người chúng con.  Xin Chúa thương đón nhận những lời cầu của chúng con, và xin ban Ơn Thánh Thần Chúa cho mỗi người chúng con, để cho chúng con trở nên những nhân chứng cho Tình Yêu của Ngài.