Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Lời Nguyện      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††   Lễ Kính Thánh Cả Giuse   ††.•:*¨`*:•. ††
 

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện và cho những các Linh Hồn
   

 2. Hát Bài Thánh Cả Thánh Giuse.

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:

  Thiên cung hoan hỷ tán dương ngài,

  Giáo Hội tưng bừng khắp đó đây,

  Lạy thánh Giu-se, ngài xứng đáng

  Làm bạn Nữ Hoàng, hạnh phúc thay!

   

  Thấy người thai nghén mà bỡ ngỡ,

  Lo lắng hoài nghi rộn tâm tình,

  Thiên sứ bảo rằng : thai nhi đó

  Chính là do bởi Chúa Thánh Linh.

   

  Bế bồng ấp ủ Chúa còn thơ,

  Rồi ẵm sang Ai, trốn quân thù,

  Lạc ở Sa-lem, tìm lại thấy

  Vui buồn sướng khổ mấy mươi thu!

   

  Chư thánh chỉ trông phúc thiên đàng

  Một khi lìa khỏi chốn dương gian.

  Nhưng phần Thánh Cả được hồng phúc

  Sống ở thế này cạnh Thánh Nhan.

   

  Cậy nhờ công đức thánh Giu-se,

  Nguyện Chúa Ba Ngôi khấng phù trì.

  Dẫn dắt đoàn con lên cõi thọ

  Muôn đời ca tụng Chúa từ bi.
   

 5. Thánh Vịnh 14:

  Cha mẹ Ðức Giê-su tìm thấy Người ở trong đền thờ, ngồi giữa những bậc thầy Do-thái, Người vừa hỏi vừa nghe.

  Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,

  được ở trên núi thánh của Ngài?

   

  Là kẻ sống vẹn toàn,

  luôn làm điều ngay thẳng,

  bụng nghĩ sao nói vậy,

  miệng lưỡi chẳng vu oan,

   

  không làm hại người nào,

  chẳng làm ai nhục nhã,

  coi khinh phường gian ác,

  trọng ai kính Chúa Trời,

   

  lỡ thề mà bị thiệt,

  thì cũng chẳng rút lời,

  cho vay không đặt lãi,

  chẳng nhận quà hối lộ

  mà hại đến người ngay.

   

  Phàm ai làm những điều này

  không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Cha mẹ Ðức Giê-su tìm thấy Người ở trong đền thờ, ngồi giữa những bậc thầy Do-thái, Người vừa hỏi vừa nghe.
   

 6. Thánh Vịnh 111:

  Thân Mẫu Ðức Giê-su nói với Người: "Này Con, tại sao Con làm thế?  Cha Con và mẹ đã đau khổ tìm Con!"

  Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,

  những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *

  Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,

  dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

   

  Gia đình họ phú quý giàu sang,

  đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *

  Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng

  chiếu rọi kẻ ngay lành:

  đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

   

  Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,

  biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *

  Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,

  thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

   

  Họ không lo phải nghe tin dữ,

  hằng an tâm và tin cậy Chúa, *

  luôn vững lòng không sợ hãi chi

  và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

   

  Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,

  đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *

  uy thế họ vươn cao rực rỡ.

   

  Thấy cảnh này ác nhân tức giận,

  nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *

  ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Thân Mẫu Ðức Giê-su nói với Người: "Này Con, tại sao Con làm thế?  Cha Con và mẹ đã đau khổ tìm Con!"
   

 7. Thánh Ca Khải Huyền:
  Chúa Giêsu đã cùng Cha Mẹ trở về Nadaret. Và đã vâng phục các Ngài.

  Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

  sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! *

  Lạy Ðức Vua trị vì muôn nước,

  đường lối Ngài quả chân thật công minh!

   

  Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,

  ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *

  vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn!

   

  Người muôn nước sẽ về

  phủ phục trước Tôn Nhan, *

  vì ai ai cũng đều thấy rõ

  những phán quyết công minh của Ngài.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Chúa Giêsu đã cùng Cha Mẹ trở về Nadaret. Và đã vâng phục các Ngài.
   

 8. Kinh Lạy Cha 
   

 9. 12 Kinh Kính Mừng - Kính mến 12 nhân đức Mẹ Maria
   

 10. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 11. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 12. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 13. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I, Đáp Ca & ALLELUIA

  b
  : Phúc Âm

   

 14. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 15. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 16. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 17. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 18. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ
   

 19. a. Kinh Ông Thánh Giuse Quan Thầy (Ngày 19 tháng 3)

  Chúng con lạy ơn ông thánh Giuse, thuở xưa thánh Thiên thần hiện đến yên ủi Người rằng:  Giuse là con Vua thánh Đavít chớ lo sợ sợ làm bạn cùng Rất Thánh Đồng trinh Maria làm chi, vì chưng Con Người đã chịu thai trong lòng Người, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà có; vậy Người sẽ sinh một Con trai cùng sẽ đặt tên là Giêsu.

  Chúng con xin ông thánh Giuse cầu cho chúng con.

  Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

  Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng, đã chọn ông thánh Giuse cho được làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ, thì chúng con xin Đức Chúa Trời giúp sức cho chúng con được lòng kính ông thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này, cho đáng chịu ơn Người bầu chủ chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen.
   

  b. Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử (Ngày 1 tháng 5)

  Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.

  Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

  Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen

   

 20. Kinh Cám Ơn 
  Kinh Cám Ơn
   

 21. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 22. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC