Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††    Chúa Nhật III Phục Sinh    ††.•:*¨`*:•. ††

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho những các Linh Hồn

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa:

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:
  Đoàn áo trắng, mau chỉnh tể hàng ngũ,
  Đã vượt qua Hồng Hải thật diệu huyền,
  Hãy tiến vào dự yến tiệc Con Chiên
  Dâng lên Đức Ki-tô lời ca ngợi!
  Cùng nếm thử, nào anh em ta hỡi
  Thánh Thể Ngài trên thập tự hiến dâng
  Uống cho say ly bửu huyết đỏ hồng
  Để ta sống cho Chúa Trời mãi mãi.
  Ôi phúc cả! Đêm dài Vượt Qua ấy,
  Lúc thiên thần chinh phạt khắp dân Ai,
  Bổng vùng lên đoàn dân thánh của Ngài
  Thoát xiềng xích Pha-ra-ô độc dữ.
  Chiên Vượt Qua là Ki-tô Đức Chúa
  Đỗ máu đào vô tội cứu sinh linh
  Này bánh không men nuôi dưỡng lòng thành,
  Hồn trinh trắng khỏi sa vòng tục lụy.
  Ôi Tế Vật từ trời cao giáng thế,
  Duy mình Ngài phá vở ngục âm ty
  Bao tù nhân, Ngài giải phóng đưa về
  Rồi ân thưởng phúc trường sinh bất diệt.
  Tử thần hỡi, từ đây ngươi đã chết
  Lúc Con Người ra khỏi mộ hiên ngang,
  Chúa phục sinh khi mở cửa thiên đàng,
  Đã ra lệnh giam ngươi vào ngục tối.
  Ôi Giê-su, chúng con hằng mong mỏi,
  Ngài trở thành niềm hoan lạc Vượt Qua
  Đã tái sinh thì xin lượng hải hà,
  Cho gia nhập đoàn hùng binh chiến thắng!
  Muôn vinh hiển, dâng lên tòa cao sáng
  Kính tôn Cha và Thánh Tử phục sinh
  Hằng trị vì cùng với Chúa Thánh Linh
  Từ muôn thuở đến thiên thu vạn đại.

   

 5. Thánh Vịnh 109: Đức Kitô Là Vua Các Thượng Tế 
  Sau khi đã thanh tẩy tội lỗi chúng ta, Đức Ki-tô lên ngự bên hửu Đấng cao cả trên trời.
  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị,
  Để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con".
  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng,
  Quyền vương đế của Ngài: *
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
  Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
  "Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra con".
  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Ngươi sẽ chẳng rút lời, *
  Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê".
  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Sau khi đã thanh tẩy tội lỗi chúng ta, Đức Ki-tô lên ngự bên hửu Đấng cao cả trên trời.
   

 6. Thánh Vịnh 110: Sự Nghiệp Chúa Oai Phong Hiển Hách  
  Chúa đã đem lại cho dân Người ơn giải thoát.Ha-lê-lui-a!.

  Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa,
  trong cộng đoàn chính nhân, giửa lòng đại hội.
  Việc Chúa làm quả thật lớn lao,
  người mộ mến ra công tìm hiểu. *
  Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
  đưc công chính của Người tồn tại thiên thu.
  Chúa đã truyền tưởng niệm
  những kỳ công của Người. *
  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
  Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;
  giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.
  Sức mạnh việc Người làm,
  Người cho dân thấy rỏ,
  khi tặng ban cho họ
  gia sãn c3ua chư dân.
  Những công trình tay Chúa thực hiện
  qủa là chân thật công minh. *
  Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,
  bền vửng đến muôn đời muôn thuở,
  căn cứ vào sự thật lẻ ngay.
  Người đem lại cho dân ơn giải thoát,
  thiết lập giao ước đến muôn đời. *
  Tôn danh Người thánh thiêng khả úy.
  Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.
  Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. *
  Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Chúa đã đem lại cho dân Người ơn giải thoát.Ha-lê-lui-a!.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2
   

 8. Ca Vịnh: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị. Ha-le-lui-a! Ha-lê-lui-a!.

  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền. *
  Những lời Người phán quyết
  đều chân thật công minh.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Nào ca ngợi Chúa đi,
  hỡi tất cả những tôi trung của chúa, *
  hỡi những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Người.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  đã lên ngôi hiển trị: *
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  dâng Chúa lời tôn vinh.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Vì nay ta đã tới ngày
  cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
  và Hiền Thê của Người
  đã điểm trang lộng lẫy.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!.
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị. Ha-le-lui-a! Ha-lê-lui-a!.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
   

 9. Kinh Lạy Cha:
   

 10. 12 Kinh Kính Mừng:
   

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện:
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 14. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a. Bài Đọc I & Đáp Ca

  b. Bài Đọc II & ALLELUIA

  c.
  Phúc Âm

   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị:
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB:
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ:
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):

   

 21. Kinh Cám Ơn: 
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy:
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt:

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC