01/1/2018

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27

"Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng".

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môsê rằng: "Hăy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hăy chúc lành cho con cái Israel; hăy nói với chúng thế này: 'Xin Chúa chúc lành cho con, và ǵn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con'. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng". Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Đáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con (c. 2a).

Xướng: 1) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giăi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nh́n biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rơ ơn Ngài cứu độ. - Đáp.

2) Các dân tộc hăy vui mừng hoan hỉ, v́ Ngài công b́nh cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. - Đáp.

3) Chư dân, hăy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hăy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cơi trái đất kính sợ Ngài. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Gl 4, 4-7

"Thiên Chúa đă sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, khi đă tới lúc thời gian viên măn, Thiên Chúa đă sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ v́ anh em được làm con, Thiên Chúa đă sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: "Abba!", nghĩa là "Lạy Cha!" Thế nên, bạn không c̣n phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ALLELUIA: Dt 1, 1-2

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đă dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đă phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 2, 16-21

"Họ đă gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vă đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đă báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. C̣n Maria th́ ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong ḷng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đă nghe và đă xem thấy, đúng như lời đă báo cho họ. Khi đă đủ tám ngày, lúc phải cắt b́ cho con trẻ, th́ người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đă gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong ḷng mẹ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (Lc 2,16-21)

NHỮNG NGƯỜI CHĂN CHIÊN

“Thấy thế, họ kể lại điều họ đă được nghe nói về Hài Nhi này.” (Lc 2,17-18)

Suy niệm: Cả tŕnh thuật Giáng Sinh của Tin Mừng Luca theo sát những bước chân của các người chăn chiên. Trừ Maria và Giuse, chính các người chăn chiên là những người đầu tiên gặp Chúa Hài Nhi. Họ ở ngoài đồng ban đêm và họ được các thiên sứ báo tin; họ hối hả t́m đến và gặp Hài Nhi trong máng cỏ; rồi họ ra về, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa… Một chi tiết rất đặc biệt: Thánh Sử không nói rằng Maria và Giuse đă giới thiệu cho các người chăn chiên về Con Trẻ, mà chính các người chăn chiên này đă nói về Hài Nhi cho cha và mẹ của Hài Nhi, và cho những người khác nữa! Họ là những người loan báo Tin Mừng, những người làm chứng.

Mời Bạn: Cùng với thánh sử Luca, ta dừng ống kính lại nơi các người chăn chiên và thử mô tả họ. Họ giống như những người chăn ḅ tại các vùng sâu vùng xa ở Việt Nam. Họ thuộc hàng mạt rệp trong bậc thang xă hội và tôn giáo Do thái. Họ là những người nghèo theo mọi nghĩa. Họ dốt nát v́ họ thất học. Thường xuyên ở gần và đụng chạm súc vật nên họ cũng thường bị coi là ô uế. Cứ phải một nắng hai sương để kiếm cơm nên họ không c̣n mấy thời giờ cho việc đạo nghĩa. Họ ở ngoài ŕa đời sống tôn giáo và xă hội. Nghèo, dốt, bị khinh thường và kỳ thị. Thế nhưng chính họ là những người đầu tiên được gặp Chúa. Và họ là những người đầu tiên loan báo Tin Mừng Chúa sinh ra.

Sống Lời Chúa: Chúa trân trọng và ưu ái những người bé nhỏ, khốn cùng nhất. Tôi sẽ tập nh́n những “người chăn chiên” xung quanh cuộc đời ḿnh bằng cái nh́n của Chúa.

Cầu nguyện: Hiệp tâm t́nh với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, hát: “Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời…”