02/1/2018

Tuần Trước Lễ Hiển Linh

 BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 22-28

"Ước ǵ điều các con đă nghe từ ban đầu, vẫn ở lại măi trong các con".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không nh́n nhận Chúa Giêsu là Đức Kitô? Ai không nhận Chúa Cha và Chúa Con, chính nó là phản Kitô, ai không nhận Chúa Con, th́ cũng không được có Chúa Cha. C̣n ai tuyên xưng Chúa Con th́ cũng được có Chúa Cha. Phần các con, ước ǵ điều các con đă nghe từ ban đầu vẫn ở lại măi trong các con. Nếu điều các con đă nghe từ ban đầu vẫn ở lại trong các con, th́ các con cũng được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha nữa. Và này là điều Người đă hứa cho chúng ta, đó là sự sống đời đời. Ta đă viết những điều này cho các con biết về những người lừa dối các con. Về phần các con, việc xức dầu mà các con đă nhận lănh nơi Người vẫn ở lại trong các con, nên các con không cần ai dạy dỗ, nhưng như việc xức dầu của Người đă dạy các con mọi sự, và lại là sự thật, chứ không phải sự dối trá, nên như các con đă được dạy dỗ, hăy ở lại trong Người. Và giờ đây, hỡi các con bé nhỏ, hăy ở lại trong Người, để khi Người tỏ hiện, chúng ta được dạn dĩ, không phải xấu hổ ĺa xa Người, lúc Người đến. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Đáp: Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (c. 3c).

Xướng: 1) Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.

2) Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ đức công minh. Người đă nhớ lại ḷng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. - Đáp.

3) Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đă hoá thành nhục thể và đă cư ngụ giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người th́ Người ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 19-28

"Có một Đấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng đó đă có trước tôi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" - Gioan đáp: "Không phải". Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hăy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đă loan báo". Và những người đă được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đă có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Th. Ba-xi-li-ô Cả và Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Ga 1,19-28

ĐỂ CHO NGÀI LỚN LÊN

Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”(Lc 10,21)

Suy niệm: Sự xuất hiện của Gio-an Tẩy Giả đă thu hút sự chú ư của nhiều người. Họ kéo đến với Gio-an v́ nhiều lư do: Có thể v́ thán phục và ṭ ṃ, muốn biết ‘ngài là ai’; có thể v́ ḷng sám hối, đến để xin chịu phép rửa; cũng có thể v́ ngộ nhận, tưởng rằng ngài là Đấng Ki-tô... Như thế, Gio-an đă trở thành một dấu hỏi lớn cho người đương thời. Gio-an đă tận dụng cơ hội này để làm chứng về Đức Ki-tô. Ông như muốn nói với họ rằng: mọi người thán phục tôi, nhưng c̣n có Đấng quyền thế hơn tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Đấng ấy đang ở giữa quí vị.

Mời Bạn: Vào tháng 8 năm 1941, tại trại tập trung Đức Quốc Xă, có một người đă đứng ra nhận chết thay cho một bạn tù, v́ anh này c̣n mẹ già và con thơ cần được chăm sóc. Ngạc nhiên về hành động can đảm này, viên cai ngục thắc mắc tại sao, Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê b́nh thản trả lời: “V́ tôi là một linh mục Công Giáo”. Không cần nói về Đức Ki-tô, nhưng cha Kôn-bê đă làm chứng về Ngài. Và chắc chắn những việc tử tế của chúng ta, cũng là cơ hội tốt để làm chứng về Đức Ki-tô như vậy.

Sống Lời Chúa: Sự gian dối đang là một quốc nạn tràn lan. Ngược lại sống chân thật lại là một chứng tá đầy ngạc nhiên và ấn tượng. Đừng để mất cơ hội tốt để làm chứng cho Đức Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đôi khi không cần nói nhiều về Chúa mà người khác có thể nhận ra Chúa qua đời sống của chúng con. Xin cho chúng con biết làm sáng danh Chúa qua cuộc sống. Amen.