04/1/2018

Tuần Trước Lễ Hiển Linh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 7-10

"Người ấy không phạm tội được, v́ đă sinh ra bởi Thiên Chúa".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa gạt các con. Ai thi hành sự công chính là người công chính, cũng như chính Người là Đấng công chính. Ai phạm tội th́ bởi quỷ mà ra, v́ quỷ là kẻ phạm tội từ ban đầu. Con Thiên Chúa đă xuất hiện để phá huỷ công việc của ma quỷ. Bất cứ ai đă sinh ra bởi Thiên Chúa, th́ không phạm tội, v́ mầm giống của Người ở trong kẻ ấy. Kẻ ấy không phạm tội được, v́ đă bởi Thiên Chúa mà sinh ra. Do đó mà nhận ra được con của Thiên Chúa và con cái ma quỷ. Bất cứ ai không phải là người công chính, và không thương yêu anh em ḿnh, th́ không bởi Thiên Chúa mà ra. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 7- 8. 9

Đáp: Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (c. 3a).

Xướng: 1) Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.

2) Biển khơi và muôn vật trong đó hăy rống tiếng lên, cả địa cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ng̣i hăy vỗ tay reo, đồng thời các núi non hăy hân hoan nhảy nhót. - Đáp.

3) Trước thiên nhan Chúa, v́ Người ngự tới, v́ Người ngự tới cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu với đức công minh, và cai quản chư dân trong đường chính trực. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đă dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đă phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 35-42

"Chúng tôi đă gặp Đấng Cứu Thế".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nh́n theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo ḿnh, th́ nói với họ: "Các ngươi t́m ǵ?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hăy đến mà xem". Họ đă đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đă nghe Gioan nói và đă đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh ḿnh trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đă gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô", và ông dẫn anh ḿnh tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nh́n Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

V̀ CHÚA VÀ CHO CHÚA MÀ THÔI Ga 1,35-42

Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, Gioan lên tiếng nói: “Đây Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. (Ga 1,36-37)

Suy niệm: Gioan Tẩy Giả có tầm ảnh hưởng rất lớn trong thời của ông: Dân chúng coi ông như một ngôn sứ lớn, thậm chí c̣n tưởng ông là Đấng Mêsia. Bạo chúa như Hêrôđê cũng phải kiêng nể uy tín của Gioan. Nhưng bất cứ khi nào Gioan nói, ông cũng đều qui hướng về Đức Giêsu “Đấng đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người”; ông từ chối nói về bản thân ḿnh chỉ nhận ḿnh chỉ là “tiếng kêu trong hoang địa” “làm phép rửa bằng nước” đồng thời ông lại tán dương Đức Giêsu là “Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa” (Mt 3,11). Hơn nữa, thay v́ củng cố uy tín thanh thế của ḿnh bằng cách lôi kéo, ràng buộc các môn đệ vây quanh ḿnh, Gioan sẵn sàng “lu mờ đi” để Chúa được “nổi bật lên” khi ông giới thiệu các môn đệ của ḿnh đến với Chúa, Người mà ông xác quyết là “Chiên Thiên Chúa.” Sứ mạng của ông là v́ Chúa và cho Chúa mà thôi, và khi làm như thế, ông biết rằng sứ mạng của ông sắp hoàn tất.

Mời Bạn: Cám dỗ lớn trong chúng ta khi làm việc loan báo Chúa cho người khác đó là lôi kéo ảnh hưởng về cho chính ḿnh, phe nhóm ḿnh hơn là đưa họ về với Thiên Chúa. Vấp phạm này đă làm xấu đi mục đích việc truyền giáo. Mời bạn theo tấm gương “tự xoá ḿnh đi” của Gioan Tẩy Giả.

Sống Lời Chúa: Trong việc tông đồ, luôn ư thức khiêm tốn, tự xoá ḿnh đi “để làm vinh danh Chúa hơn.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, xin cho con biết giới thiệu Chúa là Con Thiên Chúa cho mọi người, để họ cũng được hạnh phúc như con.