12/01/2018

Thứ Sáu Tuần I Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a

"Các ngươi sẽ ca thán v́ nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, v́ các ngươi đă xin ban cho các ngươi một nhà vua".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tất cả các kỳ lăo Israel tập họp lại và đến cùng Samuel ở Ramtha, và nói với người rằng: "Nay ông đă già rồi và con cái ông không đi trong đường lối của ông; vậy ông hăy đặt lên cho chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi, như tất cả các dân tộc khác". Lời ấy làm cho Samuel phật ḷng, v́ họ đă nói: "Ông hăy cho chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi". Samuel cầu nguyện cùng Chúa. Và Chúa phán cùng ông rằng: "Ngươi cứ nghe theo dân trong những ǵ họ sẽ nói với ngươi, v́ không phải họ khinh bỉ ngươi, mà là khinh bỉ Ta, để Ta không c̣n cai trị họ nữa". Vậy Samuel đă nói tất cả những lời Chúa cho dân nghe khi họ xin một nhà vua. Người nói: "Đây là quyền bính của vua sẽ cai trị các ngươi: Ông sẽ bắt con trai các ngươi xung vào đoàn chiến xa và đoàn kỵ binh, và họ sẽ chạy trước xa giá của ông. Ông cắt đặt người th́ chỉ huy một ngàn, người th́ chỉ huy năm mươi binh lính, kẻ th́ cày ruộng gặt lúa, người th́ chế tạo quân cụ và chiến xa. C̣n con gái các ngươi, ông sẽ bắt làm thợ sản xuất dầu thơm, nấu ăn và làm bánh. C̣n đồng ruộng các ngươi, vườn nho, vườn ô liu tốt nhất của các ngươi, ông sẽ tịch thu và ban cho các đầy tớ của ông. Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào mùa màng và vườn nho các ngươi, để nuôi các vị thái giám và đầy tớ của ông. Ông sẽ bắt tôi tớ trai gái, các thanh niên cường tráng và cả lừa của các ngươi mà xung vào công việc của ông. Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào đoàn vật của các ngươi, và chính các ngươi sẽ trở thành nô lệ của ông. Trong ngày đó, các ngươi sẽ ca thán v́ nhà vua mà các ngươi tuyển chọn, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, v́ các ngươi đă xin ban cho các ngươi một nhà vua!" Nhưng dân không muốn nghe lời Samuel, và nói với người rằng: "Không, chúng tôi phải có vua, chúng tôi phải giống như mọi dân tộc khác; nhà vua sẽ xét xử chúng tôi, sẽ đi trước chúng tôi, và sẽ đánh giặc cho chúng tôi". Samuel nghe tất cả những lời dân nói, và thưa lại cùng Chúa. Nhưng Chúa nói cùng Samuel rằng: "Ngươi cứ nghe họ và thiết lập cho họ một nhà vua". Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 16-17. 18-19

Đáp: Tôi sẽ ca ngợi t́nh thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a).

Xướng: 1) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ v́ danh Chúa, và tự hào v́ đức công minh Ngài. - Đáp.

2) V́ Chúa là vinh quang, quyền năng của họ, nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Đấng Thánh của Israel. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 27

Alleluia alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.,

PHÚC ÂM: Mc 2, 1-12

"Con Người có quyền tha tội dưới đất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không c̣n chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. V́ dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi tḥng chiếc chơng với người bất toại xuống. Thấy ḷng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một ḿnh Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi con được tha' hay nói: 'Hăy chỗi dậy vác chơng mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hăy chỗi dậy, vác chơng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chơng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ SÁU TUẦN 1 TN Mc 2,1-12

CON ĐĂ ĐƯỢC THA TỘI RỒI!

Thấy họ có ḷng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đă được tha tội rồi.”(Mc 2,5)

Suy niệm: Người bại liệt không đi được, phải khiêng. Người khiêng không chen vào được, phải trổ mái nhà để có thể đặt bệnh nhân xuống trước mặt Đức Giêsu. Thật là vất vả. Niềm hy vọng được Đức Giêsu chữa bệnh thật lớn biết bao! Nhưng sự đáp ứng của Người thoạt xem ra dường như ‘trật khớp’: thay v́ chữa bệnh, Người lại...tha tội! Có lẽ không chỉ những kinh sư mà cả bệnh nhân lẫn đám đông có mặt ở đấy đều bị bất ngờ. Nhưng đấy lại là một sứ điệp lớn mà Chúa muốn truyền đạt:

1/ Lành bệnh là điều quan trọng, nhưng được giải phóng khỏi tội lỗi là điều quan trọng hơn nhiều. (Chính tội lỗi là căn nguyên của đau khổ, bệnh tật, và sự chết).

2/ Đức Giêsu thực là Đấng tha tội, bởi Người chính là Thiên Chúa.

Mời Bạn: Tự vấn về cảm thức tội lỗi nơi ḿnh. Bạn có nh́n nhận ḿnh là tội nhân? Bạn cảm nhận nỗi khổ đến mức nào do t́nh trạng tội của ḿnh (chẳng hạn, trong so sánh với những nỗi khổ do nghèo túng, bệnh tật, cô đơn...)? Giữa bao nhiêu vấn đề cần giải quyết hiện nay trong đời sống của bạn, vấn đề khẩn cấp nhất là tội lỗi. Bạn hăy đến với Chúa Giêsu. Chỉ có Người mới có thể giải phóng cho bạn khỏi sự ràng buộc do t́nh trạng tội nơi ḿnh.

Chia sẻ: Có lúc bạn ngại đến với Bí tích Hoà giải, có lúc bạn xưng tội cách khô khan. Bạn t́m lư do tại sao.

Sống Lời Chúa: Thành tâm sám hối về tội lỗi ḿnh và quyết tâm đổi mới cuộc sống ngày từ bây giờ. Bạn sẵn sàng để lănh bí tích Ḥa Giải sớm hết sức có thể mỗi khi phạm tội trọng.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Ăn Năn Tội.