14/01/2018

Cha Nhật Tuần II Thường Nin

 BI ĐỌC I: 1 Sm 3, 3b-10. 19

"Lạy Cha, xin hy ni, v ti tớ Cha đang nghe".

Trch sch Samuel quyển thứ nhất.

Ngy ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Cha, nơi đặt Hm Bia Thin Cha. Cha đ gọi Samuel; cậu trả lời: "Ny con đy", rồi chạy đến Hli v ni: "Ny con đy, v thầy gọi con". Hli trả lời: "Ta đu c gọi, hy trở về ngủ đi". Samuel đi ngủ lại. Nhưng Cha gọi Samuel lần nữa, v Samuel chỗi dậy, chạy đến Hli v ni: "Ny con đy, v thầy gọi con". Hli trả lời: "Ny con, Ta đu c gọi, hy trở về ngủ đi". Samuel chưa nhận ra Cha, v lời Cha chưa được mạc khải cho cậu. Cha lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hli v ni: "Ny con đy, v thầy gọi con". Hli biết Cha đ gọi Samuel, nn ni với Samuel: "Hy đi ngủ, v nếu Người cn gọi con, th con ni rằng: 'Lạy Cha, xin hy ni, v ti tớ Cha đang nghe'". Samuel trở về chỗ mnh v ngủ lại. Cha đến gần v gọi Samuel như những lần trước: "Samuel, Samuel!" V Samuel thưa: "Lạy Cha, xin hy ni, v ti tớ Cha đang nghe". Phần Samuel ngy cng lớn ln. Cha hằng ở cng cậu, v cậu khng để rơi mất lời no của Cha. Đ l lời Cha. Tạ ơn Cha.

ĐP CA: Tv 39, 2 v 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Đp: Lạy Cha, ny con xin đến để thực thi Cha (c. 8a v 9a).

Xướng: 1) Con đ cậy trng, con đ cậy trng ở Cha, Ngi đ nghing mnh về bn con, Ngi đ đặt trong miệng con một bi ca mới, bi ca mừng Thin Cha chng ta. - Đp.

2) Hy sinh v lễ vật th Cha chẳng ưng, nhưng Ngi đ mở rộng tai con. Cha khng đi hỏi lễ ton thiu v lễ đền tội, bấy giờ con đ thưa: "Ny con xin đến". - Đp.

3) Như trong quyển vng đ chp về con: lạy Cha, con sung sướng thực thi Cha, v php luật của Cha ghi tận đy lng con. - Đp.

4) Con đ loan truyền đức cng minh Cha trong Đại Hội, thực con đ chẳng ngậm mi, lạy Cha, Cha biết rồi. - Đp.

BI ĐỌC II: 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20

"Thn xc anh em l chi thể của Cha Kit".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu C-rint.

Anh em thn mến, thn xc khng phải v dm dật, m v Cha, v Cha v thn xc. Thin Cha đ cho Cha sống lại, cũng sẽ dng quyền năng Người cho ta sống lại.Anh em khng biết thn xc anh em l chi thể của Cha Kit sao? Nhưng ai kết hợp với Cha th nn một thần tr. Vậy hy xa lnh dm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoi thn xc, nhưng kẻ t dm th phạm tội trong thn xc mnh. Anh em khng biết thn xc anh em l đền thờ Cha Thnh Thần, Đấng ngự trong anh em m anh em đ nhận lnh nơi Thin Cha, v anh em khng cn thuộc về chnh mnh nữa sao? V anh em đ được mua chuộc bằng một gi rất lớn. Vậy anh em hy tn vinh Cha trong thn xc anh em. Đ l lời Cha. Tạ ơn Cha.

ALLELUIA: Mt 11, 23

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha l Cha trời đất, Cha đng chc tụng, v đ mạc khải cho cc trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. - Alleluia.

PHC M: Ga 1, 35-42

"Họ xem chỗ Người ở, v ở lại với Người".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhm mn đệ của ng nhn theo Cha Gisu đang đi m ni: "Đy l Chin Thin Cha". Hai mn đệ nghe ng ni, liền đi theo Cha Gisu. Cha Gisu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mnh, th ni với họ: "Cc ngươi tm g?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa l: thưa Thầy, Thầy ở đu?" Người đp: "Hy đến m xem". Họ đ đến v xem chỗ Người ở, v ở lại với Người ngy hm ấy, lc đ độ chừng giờ thứ mười. Anr, em ng Simon Phr, (l) một trong hai người đ nghe Gioan ni v đ đi theo Cha Gisu. ng gặp Simon anh mnh trước hết v ni với anh: "Chng ti đ gặp Đấng Messia, nghĩa l Đấng Kit". V ng dẫn anh mnh tới Cha Gisu. Cha Gisu nhn Simon v ni: "Ngươi l Simon, con ng Gioan, ngươi sẽ được gọi l Kpha, nghĩa l Đ". Đ l lời Cha. Lạy Cha kit,ngợi khen Cha.

CHA NHẬT TUẦN 2 TN

Khởi đầu tuần lễ hiệp nhất Ki-t hữu  Ga 1,35-42

CHNG TI Đ GẶP

ng An-r dẫn em mnh đến gặp Đức Gi-su. Đức Gi-su nhn ng Si-mon v ni: Anh l Si-mon, con ng Gio-an, anh sẽ được gọi l K-pha (tức l Ph-r). (Ga 1,42)

Suy niệm: Nếu như thnh Gio-an Tẩy giả khng giới thiệu Đức Gi-su với cc mn đệ của ng th kh lng m An-r gặp được Cha Gi-su v đưa em mnh đến với Ngi, để rồi từ đ cc ng được Cha gọi đi theo. Chng ta thấy vai tr của người giới thiệu rất l quan trọng v n c tnh quyết định cho một chọn lựa, dĩ nhin chng ta cn c tự do của ring mnh, nhưng cũng khng thể phủ nhận vai tr giới thiệu của một ai đ (cho nghề nghiệp, hướng đi tu...).

Mời Bạn: L Ki-t hữu, bạn c trch nhiệm giới thiệu Đức Ki-t cho anh chị em của mnh bằng Lời của Ngi, bằng đời sống tốt phản nh Tin Mừng bạn đọc v suy gẫm mỗi ngy. Bạn đng vai tr của Thnh Gio-an Tiền h, khng giữ ring cho mnh điều m chnh Cha muốn bạn chia sẻ, nhất l khi điều ấy đem lại một kết quả tốt đẹp cho mọi người. Đ chnh l đức bc i Ki-t gio.

Chia sẻ: C khi no bạn giấu khng muốn ni cho ai đ biết một điều c lợi cho người ấy chưa (một việc lm, một người cố vấn c khả năng, một cơ hội giải quyết kh khăn m họ đang gặp phải...)?

Sống Lời Cha: Trong năm Tn Phc m ho ny, mỗi khi c dịp, bạn ni về Cha, về niềm tin của mnh cho những người chưa biết (vd: tặng 1 cuốn Kinh thnh, dẫn đi nh thờ, đền Đức Mẹ...) để nhờ đ họ cũng gặp được Đấng M-si-a.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con đừng bao giờ ngại miệng mỗi khi ni về Cha cho mọi người v sẵn lng chỉ cho người khc điều tốt đẹp, đừng ch kỷ chỉ biết cho ring mnh m thi.