17/01/2018

Thứ Tư Tuần II Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51

"Đavít đă dùng dây ném đá và đá mà thắng tên Philitinh".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn Đavít đến trước Saolê, th́ Đavít nói với Saolê rằng: "Đừng ai lo sợ ǵ cả. Tôi đây, tôi tớ của bệ hạ, tôi sẽ ra chiến đấu với tên Philitinh". Saolê nói cùng Đavít rằng: "Ngươi không thể chống cự và chiến đấu với tên Philitinh đó đâu, v́ ngươi c̣n bé nhỏ, mà anh ta là một chiến sĩ từ lúc c̣n niên thiếu". Đavít liền đáp: "Chúa đă từng cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt sư tử và gấu, Người sẽ giải thoát tôi khỏi tay tên Philitinh đó". Saolê mới nói với Đavít: "Ngươi hăy đi và Chúa ở cùng ngươi". Đavít lấy cây gậy mà chàng quen cầm trong tay. Chàng lựa năm viên đá bóng láng dưới khe nước, bỏ vào bị chăn chiên mà chàng thường đeo bên ḿnh. Tay chàng cầm trành ném đá ra ứng chiến với tên Philitinh. Tên Philitinh có vệ sĩ cầm khí giới đi trước, tiến lại gần Đavít. Khi tên Philitinh thấy Đavít, th́ khinh bỉ chàng, v́ chàng là một thanh niên hồng hào đẹp trai. Tên Philitinh nói với Đavít: "Tao có phải là chó đâu mà mày cầm gậy đến với tao?" Rồi tên Philitinh nhân danh các thần của y mà nguyền rủa Đavít. Anh ta nói với Đavít: "Mày hăy lại đây, tao sẽ phân thây mày cho chim trời và thú đồng ăn thịt". Đavít đáp lại: "C̣n mi, mi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta, th́ ta đến với mi nhân danh Chúa các đạo binh, Thiên Chúa các đoàn quân Israel mà hôm nay mi đă nhục mạ. Chúa sẽ trao mi vào tay ta, ta sẽ đánh và chặt đầu mi, và hôm nay ta sẽ ném thây quân sĩ Philitinh cho chim trời và thú đồng, để khắp hoàn cầu biết rằng Israel có một Thiên Chúa, và toàn thể cộng đồng này nhận biết rằng: "Chúa không dùng gươm giáo mà giải phóng, v́ Người là chủ trận chiến, Người sẽ trao các ngươi vào tay chúng ta". Vậy tên Philitinh vùng lên, tiến lại gần Đavít, và Đavít hối hả chạy đến nghinh chiến với tên Philitinh. Đavít tḥ tay vào bị, lấy viên đá, rồi dùng dây ném đá mà phóng vào trán tên Philitinh, viên đá trúng lủng trán hắn, và hắn liền té sấp xuống đất. Và Đavít đă dùng dây ném đá và đá mà chiến thắng và hạ sát tên Philitinh. Nhưng v́ Đavít không có sẵn gươm, nên cậu chạy lại đứng trên ḿnh tên Philitinh, lấy gươm của hắn, rút ra khỏi vỏ và chặt đầu hắn. Đó là lời Chúa Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 143, 1. 2. 9-10

Đáp: Ôi Đá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a)

Xướng: 1) Ôi Đá Tảng của con, chúc tụng Chúa, là Đấng rèn luyện cho tay con biết đấu tranh, cho các ngón tay con thiện nghề chinh chiến. - Đáp.

2) Chúa là T́nh thương và là chiến luỹ, là Đấng phù trợ và giải phóng con. Chúa là khiên thuẫn, là chỗ con nương náu, Ngài bắt chư dân phải khuất phục con. - Đáp.

3) Ôi Thiên Chúa, con sẽ hát mừng Ngài bài ca mới, với cây đàn mười dây, con sẽ ca mừng Ngài, v́ Ngài đă ban cho các vua chiến thắng, đă giải phóng Đavít là tôi tớ của Ngài. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia Ga 6, 64b và 69b.

PHÚC ÂM: Mc 3, 1-6

"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ư quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hăy đứng ra giữa đây". Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nh́n họ và buồn phiền v́ ḷng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: "Hăy giơ tay ra". Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và t́m cách hại Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ TƯ TUẦN 2 TN-Mc 3,1-6

SABÁT, NGÀY CỦA SỰ SỐNG

“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết chết?”(Mc 3,4)

Suy niệm: Luật lệ được lập ra là để phục vụ cho con người hay ngược lại? Đây là một câu hỏi không chỉ được đặt ra từ bối cảnh thời đại hôm nay, mà đă xuất hiện từ hơn 2000 năm trước, được chính Đức Giêsu khơi gợi lên. Là người Do Thái, Đức Giêsu chắc hẳn hiểu rất rơ về ư nghĩa của ngày sabát: đó là ngày dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa. Phải có những luật lệ căn bản trong ngày này là điều không có ǵ phải bàn căi. Thế nhưng, một khi việc thờ phượng Thiên Chúa trong ngày sabát đánh mất đi chiều kích nội tâm, và chỉ c̣n lại dáng vẻ bề ngoài, tức là chỉ c̣n biết tuân giữ luật lệ cách khắt khe, tỉ mỉ, bất chấp cả sự sống con người, th́ cần phải đặt lại vấn đề. Chính Đức Giêsu đă làm thế khi đặt ra câu hỏi: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết chết?” Ngài chỉ cho thấy một sự thật, đó là việc thờ phượng Thiên Chúa không loại trừ nhưng làm cho cuộc sống của con người được sung măn trọn vẹn.

Mời Bạn: Ngày hôm nay, chúng ta, trong đó có bạn và tôi, hơn lúc nào hết, cần nhận ra sự thật mà Đức Giêsu đă chỉ cho thấy và được thánh giáo phụ Irênê đă diễn tả cách chính xác: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống.”

Chia sẻ: Bạn hiểu thế nào về câu nói của thánh Irênê được nêu trên đây? Bạn nghĩ phải làm ǵ cụ thể để Thiên Chúa được vinh quang?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đón nhận và sống hết ḿnh cho sự thật mà Chúa đă trao ban