18/01/2018

Thứ Năm Tuần II Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7

"Thân phụ tôi là Saolê định giết anh".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Đavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra ca hát nhảy múa với đàn địch trống phách, vui vẻ đón vua Saolê. Các phụ nữ nhảy múa xướng hoạ rằng: "Saolê giết một ngàn, và Đavít giết mười ngàn". Saolê bực tức lắm, v́ lời ca ấy làm phật ḷng ông, ông nói: "Họ tặng Đavít mười ngàn, c̣n Ta chỉ có một ngàn, như vậy y chỉ c̣n thiếu có ngai vàng". Từ ngày đó trở đi, Saolê nh́n Đavít với vẻ mặt căm tức. Saolê bàn với con ông là Gionathan và tất cả những cận thần của ông để sát hại Đavít. Nhưng Gionathan con của Saolê rất thương mến Đavít, nên tiết lộ cho Đavít rằng: "Thân phụ tôi là Saolê t́m kế giết anh đấy". V́ thế, tôi xin anh sáng mai nên thận trọng và t́m nơi kín đáo mà ẩn ḿnh. Tôi sẽ ra đứng gần cha tôi ngoài đồng nơi anh ẩn trốn, tôi sẽ nói chuyện anh với cha tôi, tôi thấy thế nào, rồi sẽ báo cho anh biết". Vậy Gionathan khen Đavít với cha ông là Saolê, ông nói: "Tâu phụ vương, xin chớ hăm hại tôi tớ của phụ vương là Đavít, v́ anh không có lỗi ǵ đến phụ vương, và anh đă lập nhiều công trạng cho phụ vương: Anh đă liều mạng sống và hạ sát nhiều tên Philitinh; Chúa đă dùng anh mà giải thoát toàn dân Israel. Phụ vương đă mục kích và đă hân hoan, vậy tại sao phụ vương toan đổ máu người vô tội, khi định giết Đavít là kẻ không có lỗi ǵ?" Saolê nghe Gionathan nói như vậy th́ nguôi giận mà thề rằng: "Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, nó sẽ không bị giết". Gionathan gọi Đavít và thuật lại cho anh nghe tất cả các lời ấy, rồi dẫn Đavít đến trước Saolê, và anh hầu cận Saolê như trước. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 55, 2-3. 9-10ab. 10c-11. 12-13

Đáp: Con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hăi (c. 5b).

Xướng: 1) Ôi Thiên Chúa, xin thương con, v́ người ta chà đạp con, người ta luôn luôn đấu tranh và áp bức con. Những kẻ thù ghét con chà đạp con luôn mọi lúc, v́ có nhiều người chiến đấu phản hại con. - Đáp.

2) Con đường lưu vong của con, Ngài đă biết, lệ sầu của con đă được chứa trong bầu da của Ngài, chúng há chẳng được ghi trong sổ sách của Ngài ư? Hễ bao giờ con kêu cầu Chúa, lúc đó quân thù con sẽ tháo lui. - Đáp.

3) Con biết chắc điều này là Thiên Chúa phù trợ con. Nhờ ơn Thiên Chúa là Đấng mà con ca tụng lời hứa, con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hăi, con người phàm kia làm chi hại được con. - Đáp.

4) Ôi Thiên Chúa, con mắc nợ những điều con khấn cùng Ngài, con sẽ tiến Ngài lễ vật bằng lời ca tụng. V́ Ngài đă cứu mạng con thoát khỏi tử thần, và cứu chân con khỏi quỵ ngă, để con được tiến thân trước nhan Thiên Chúa, trong ánh thiều quang của cơi nhân sinh. - Đáp.

ALLELUIA: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 3, 7-12

"Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: 'Ngài là Con Thiên Chúa', nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ ǵ về Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đă làm. V́ đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. V́ chưng, Người đă chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật ǵ đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ ǵ về Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ NĂM TUẦN 2 TN-Mc 3,7-12

ĐẾN VỚI CHÚA VỚI CẢ TẤM L̉NG

Người đă chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. C̣n các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu th́ phủ phục trước mặt Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa.”(Mc 3,10-11)

Suy niệm: Ta hăy mở to mắt để nh́n khung cảnh thật ngoạn mục này: dân chúng từ khắp nơi đổ xô về được nh́n thấy Chúa, bệnh nhân th́ cố gắng đến gần để sờ vào Ngài, c̣n ma quỷ phủ phục trước mặt Ngài. Thế nhưng, có vẻ Đức Giêsu không hồ hởi lắm trước thành công vang dội này: Ngài bảo môn đệ dành sẵn một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị dân chúng chen lấn; với ma quỷ, Ngài cấm ngặt chúng không được phát ngôn bừa băi. Tại sao Đức Giêsu lại không phấn khởi trước những kết quả mỹ măn như vậy? Chắc chắn Ngài biết rơ ḷng người, họ đổ xô đến với Ngài v́ tinh thần vụ lợi; Ngài cũng biết rơ ḷng dạ ma quỷ, chúng làm vậy để lừa bịp Ngài và dân chúng.

Mời Bạn: đến với Chúa, gặp gỡ Ngài không v́ một ư hướng vụ lợi, cầu cạnh, thậm chí cũng chẳng v́ lợi ích, thú vui thiêng liêng nào. Bạn hăy đến cùng Chúa với tâm t́nh người con thảo cần gặp gỡ người Cha, vị Chúa của ḿnh.

Chia sẻ: Tôi thường làm các việc đạo đức với ư hướng nào: nhằm xin ơn, v́ sốt sắng hay chỉ v́ muốn gặp gỡ, tiếp xúc với Ngài?

Sống Lời Chúa: Kiên tŕ đọc Lời Chúa mỗi ngày với ư hướng muốn gặp gỡ Chúa và sống giống Ngài hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con không coi Chúa như một công ty bảo hiểm, một kho tàng chứa ơn lành, mà chỉ biết nh́n Chúa và đến với Chúa với ư hướng yêu mến của người con thảo hiếu. Xin cho chúng con mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Amen.