22/01/2018

Thứ Hai Tuần III Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-7. 10

"Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta".

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: "Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, th́ chính ngài đă dẫn dắt Israel. Và Chúa đă nói với ngài rằng: "Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lănh Israel". Vậy tất cả các vị kỳ lăo Israel đều đến t́m nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Đavít kư kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Đavít làm vua Israel. Khi Đavít lên làm vua, ngài được ba mươi tuổi, và cai trị được bốn mươi năm. Tại Hebron, ngài cai trị Giuđa được bảy năm rưỡi. C̣n tại Giêrusalem, ngài cai trị toàn cơi Israel và Giuđa được ba mươi ba năm. Nhà vua và tất cả quân sĩ theo ngài kéo đến Giêrusalem, đánh đuổi dân cư Giêbusê. Người ta nói với Đavít rằng: "Ông đừng vào đây, bằng không những người mù què sẽ đánh đuổi ông". Như thế có nghĩa là: "Đavít sẽ không vào được nơi này". Nhưng Đavít đă chiếm đóng đồn Sion làm kinh thành của Đavít. Và Đavít vào thành, càng ngày càng trở nên cường thịnh, và Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phù hộ nhà vua. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 20. 21-22. 25-26

Đáp: Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người (c. 25a).

Xướng: 1) Xưa trong cuộc thị kiến, Chúa đă phán cùng bầy tôi Chúa: "Ta đội măo triều thiên cho vị anh hùng, Ta cất nhắc người được kén chọn tự trong dân. - Đáp.

2) Ta đă gặp Đavít là tôi tớ của Ta, Ta đă xức dầu thánh của Ta cho người, để tay Ta bang trợ người luôn măi, và cánh tay Ta củng cố thân danh người. - Đáp.

3) Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người, và nhân danh Ta, sức mạnh người tăng thêm măi. Ta đặt tay người trên mặt biển, và tay hữu người, Ta đặt lên sông ng̣i. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 3, 22-30

"Satan phải diệt vong".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đă gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, th́ nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính ḿnh và tự phân tán, th́ nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đă, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời". Đó là v́ họ nói "Người bị thần ô uế ám". Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

THỨ HAI TUẦN 3 TN-Mc 3,22-30

TỘI PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN

“Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, th́ cũng c̣n được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, th́ chẳng đời nào được tha, mà c̣n mắc tội muôn đời.”(Mc 3,28-29)

Suy niệm: Thấy Chúa Giêsu trừ quỷ, dân chúng th́ kinh ngạc, c̣n nhóm Pharisêu lại bảo Đức Giêsu dựa thế quỷ vương Bêendêbun để trừ quỷ. Đức Giêsu gọi việc xuyên tạc như thế là tội phạm đến Chúa Thánh Thần và là thứ tội duy nhất không được tha. Tại sao vậy? Thánh Thần là Đấng soi sáng lương tâm cho người ta thấy rơ sự thật, thấy tội lỗi của ḿnh để sám hối. Từ chối Chúa Thánh Thần là từ chối sự thật, và v́ thế không thể nhận ra tội lỗi của ḿnh để sám hối và được tha tội. Không được tha v́ chính ḿnh đă bịt tai, đóng cửa ḷng, từ chối ơn tha tội.

Mời Bạn: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho biết tội phạm đến Chúa Thánh Thần “không phải chỉ đơn thuần xúc phạm đến Người bằng lời nói mà hệ tại sự từ chối nhận lănh ơn cứu chuộc mà Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Thánh Thần hoạt động qua quyền lực cây thập giá.” (Thông điệp Dominum et Vivificantem, 18/5/1986). Trong đời sống hằng ngày, bạn có thường xuyên kêu cầu Chúa Thánh Thần và nhờ ơn Ngài soi sáng, bạn có nh́n lại đời sống của ḿnh để nhận ra tội lỗi của ḿnh và xin ơn tha thứ trong bí tích hoà giải không?

Sống Lời Chúa: Hằng ngày và trước mỗi việc làm, bạn nhớ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin đừng để con làm phiền ḷng Chúa bao giờ, nhưng cho con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa để được ơn hoán cải.