25/01/2018

Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

 BÀI ĐỌC I: Cv 22, 3-16

"Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Saolô c̣n mải say mê hăm doạ giết các môn đồ Chúa. Ông đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến hội đường ở Đamas, để nếu gặp ai theo đạo ấy, bất luận nam nữ, ông bắt trói đem về Giêrusalem. Đang khi đi đường, lúc đến gần Đamas, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông, ông ngă xuống đất và nghe tiếng phán rằng: "Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?" Ông thưa: "Lạy Ngài, Ngài là ai?" Chúa đáp: "Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ; giơ chân đạp mũi nhọn th́ khổ cho ngươi". Saolô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm ǵ?" Chúa phán: "Hăy chỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm ǵ". Những kẻ đồng hành với ông đứng lại, hoảng hốt; họ nghe rơ tiếng mà không thấy ai. Saolô chỗi dậy khỏi đất, mắt ông vẫn mở mà không trông thấy ǵ. Người ta cầm tay dẫn ông vào thành Đamas; ông ở lại đấy ba ngày mà không thấy, không ăn, cũng không uống. Bấy giờ ở Đamas, có một môn đồ tên là Anania; trong một thị kiến, Chúa gọi ông rằng: "Anania". Ông thưa: "Lạy Chúa, này con đây". Chúa phán: "Hăy chỗi dậy và đến phố kia gọi là phố "Thẳng", và t́m tại nhà Giuđa một người tên Saolô, quê ở Tarsê; nó đang cầu nguyện". (Saolô cũng thấy một người tên Anania bước vào, và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt). Anania thưa: "Lạy Chúa, con đă nghe nhiều người nói về người này rằng: ông đă gây nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Giêrusalem; tại đây, ông đă được các thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa". Nhưng Chúa phán: "Cứ đi, v́ người này là lợi khí Ta đă chọn, để mang danh Ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ v́ danh Ta". Anania ra đi, bước vào nhà, và đặt tay trên Saolô mà nói: "Anh Saolô, Chúa Giêsu, Đấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến cùng anh, để anh được thấy và được tràn đầy Thánh Thần. Tức th́ có thứ ǵ như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông được sáng mắt. Ông chỗi dậy chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được lại sức, ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Đamas. Và lập tức ông rao giảng trong các hội đường rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Mọi người nghe rao giảng đều kinh ngạc và nói rằng: "Há chẳng phải ông này đă bách hại những người đă cầu khẩn danh ấy tại Giêrusalem, và cũng đă tới đây mà truy nă họ để điệu họ về cho các thượng tế sao?" Đó là lời Chúa.Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 116, 1. 2

Đáp: Hăy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Xướng: 1) Toàn thể chư dân, hăy ngợi khen Chúa! Hết thảy các nước, hăy chúc tụng Người! - Đáp.

2) V́ t́nh thương Chúa dành cho chúng ta thực là mănh liệt. và ḷng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 15, 16

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta đă chọn các con giữa thế gian, hầu để các con đi và mang lại hoa trái, để hoa trái các con tồn tại". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 16, 15-18

"Các con hăy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: "Các con hăy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, th́ sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đă tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc th́ cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Th. Phaolô Tông đồ trở lại (Mc 16,15-18)

NGƯỜI HÙNG CỦA TIN MỪNG

“Anh em hăy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

Suy niệm: Phaolô là người hùng của Luca trong sách Công vụ Tông đồ, một người hùng không phải v́ những chiến công đánh đông dẹp bắc, nhưng là người hùng trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Khởi điểm của người hùng ấy lại là sự kiện ngă ngựa đau đớn và rồi chịu khuất phục hoàn toàn trước vị vua vũ trụ Giêsu. Từ khi tỉnh ngộ, nhận biết Đức Giêsu, cuộc đời Phaolô chuyển sang một hướng mới: nghĩ mọi cách, làm mọi sự, đi mọi nơi, gặp mọi người, miễn là Tin Mừng của Đức Giêsu được loan báo, để mọi người cũng được nghe, biết và rồi đón nhận Tin Mừng ấy như ḿnh. V́ yêu mến Đức Giêsu, người hùng Phaolô luôn lao ḿnh về phía trước, bất kể thử thách, chống đối và thậm chí bách hại.

Mời Bạn: Từ người hùng bách hại đạo Chúa, Phaolô trở thành người hùng phụng thờ Ngài. Từ chỗ cậy dựa vào công trạng cá nhân, sau cú ngă ngựa, Phaolô nhận ra mọi vinh quang cá nhân phát xuất từ ơn cứu độ, sự sống mới của Đức Giêsu. C̣n bạn, bạn dám hoán cải triệt để như Phaolô không, nghĩa là mạnh dạn thay đổi cái nh́n về Chúa, người khác và chính ḿnh không?

Sống Lời Chúa: Noi gương thánh Phaolô, tôi sẽ nỗ lực vượt lên tính an phận, để trở thành “người hùng” trong việc loan báo Tin Mừng và phụng thờ Chúa, bằng cách sống những việc b́nh thường với ḷng yêu mến Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đă hoán cải một người bách hại đạo Chúa trở thành người loan truyền Tin Mừng. Xin cũng biến đổi chúng con, những môn đệ yếu hèn, nhát đảm, trở thành những chứng nhân hăng say và nhiệt thành của Nước Trời. Amen.