01/10/2017

Chúa Nhật XXVI Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: Ed 18, 25-28

"Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đă đi, nó sẽ được sống".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây Chúa phán: "Các ngươi đă nói rằng: 'Đường lối của Chúa không chính trực'. Vậy hỡi nhà Israel, hăy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính v́ tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đă đi, và thực thi công b́nh chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đă phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 24, 4bc-5. 6-7. 8-9

Đáp: Lạy Chúa, xin hăy nhớ ḷng thương xót của Chúa (c. 6a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lư và dạy bảo con, v́ Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, và con luôn luôn cậy trông vào Chúa. - Đáp.

2) Lạy Chúa, xin hăy nhớ ḷng thương xót của Ngài, ḷng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin đừng nhớ lỗi lầm khi con c̣n trẻ và tội ác, nhưng hăy nhớ con theo ḷng thương xót của Ngài, v́ ḷng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. - Đáp.

3) Chúa nhân hậu và công minh, v́ thế Ngài sẽ dạy cho con nhận biết đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 1-5 {hoặc 1-11}

"Anh em hăy cảm nghĩ trong anh em điều đă có trong Đức Giêsu Kitô".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có ḷng thương xót nào, th́ anh em hăy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một ḷng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chớ làm điều ǵ bởi ư cạnh tranh hay bởi t́m hư danh, nhưng hăy lấy ḷng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn ḿnh, mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về ḿnh, nhưng hăy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hăy cảm nghĩ trong anh em điều đă có trong Đức Giêsu Kitô. {Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đă không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính ḿnh mà nhận lấy thân phận tôi đ̣i, đă trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đă tự hạ ḿnh mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. V́ thế, Thiên Chúa đă tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hoả ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 21, 28-32

"Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lăo trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: 'Này con, hôm nay con hăy đi làm vườn nho cho cha!' Nó thưa lại rằng: 'Con không đi'. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: 'Thưa cha, vâng, con đi'. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đă làm theo ư cha ḿnh?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. V́ Gioan đă đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đă tin ngài. C̣n các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài" Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

CHÚA NHẬT TUẦN 26  (Mt 21,28-32)

TỰ DO ĐỂ THI HÀNH Ư CHA

“Người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hăy đi làm vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi’.” (Mt 21,28-29)

Suy niệm: Con người có thể trả lời không với Thiên Chúa. May thay con người c̣n có khả năng thay đổi ư kiến. Nhờ đó, con người luôn luôn có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng đó cũng là một khả năng thật đáng ngại. Bởi v́ người ta có thể thưa: “Vâng, con sẽ đi làm vườn nho cho Cha” nhưng rồi lại không đi. Không phải chỉ một lần đồng ư với Chúa trong bí tích Rửa tội là đă nắm chắc ch́a khoá vào Nước Trời. Phải có thái độ sẵn sàng hoán cải – thưa “có” thay v́ nói “không” với Chúa. Điểm thứ hai c̣n quan trọng hơn: Nói “có” mà thôi chưa đủ, c̣n phải lên đường thi hành ư muốn của Cha với thái độ tự do vâng phục của người con thảo. V́ không phải những ai nói ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là được vào Nước Trời, mà chỉ những người thi hành ư Chúa mới được vào thôi.

Mời Bạn: Thiên Chúa muốn coi bạn như người con, và là người con trưởng thành, biết ư thức bổn phận của ḿnh đối với Cha và mau mắn đảm nhận trách nhiệm ấy với tâm t́nh con thảo: vui vẻ tự nguyện chu toàn các việc bổn phận hằng ngày của ḿnh. Và nếu như có “lỡ” từ chối Ngài, Chúa vẫn cho bạn cơ hội để bạn bắt đầu lại : Bạn hăy mau mắn rút lại lời nói “không” tai hại ấy và làm hoà với Chúa bằng cách “đi làm vườn nho” cho Ngài.

Chia sẻ: Để có thể làm hoà với Thiên Chúa trước tiên phải biết làm hoà với anh em.

Sống Lời Chúa: Trước khi đi ngủ, bạn đừng quên giục ḷng ăn năn tội để làm hoà với Chúa.

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.