02/10/2017

Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên 

Lễ Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ

 BÀI ĐỌC I: Xh 23, 20-23a

"Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi".

Trích sách Xuất Hành.

Đây Chúa phán: "Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, ǵn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đă dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hăy ăn ở cẩn thận trước mặt người, hăy nghe lời người, và chớ cả ḷng khi dể người: v́ người sẽ không tha thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh Ta trong người. Nếu ngươi nghe lời người, và tuân giữ tất cả những ǵ Ta truyền dạy, th́ Ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi, và Ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp ngươi. Thiên thần Ta sẽ đi trước mặt ngươi".  Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA:   Tv 90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

Đáp: Chúa đă lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó ǵn giữ bạn trên khắp nẻo đường (c. 11).

Xướng: 1) Bạn sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao; bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Hăy thưa cùng Chúa: "Chúa là chiến luỹ nơi con nương náu; lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài".    - Đáp.

2) V́ Chính Người sẽ cứu bạn thoát lưới ḍ của kẻ bẫy chim, và thoát khỏi quan ôn tác hại. Người sẽ che chở bạn trong bóng cánh của Người, và dưới cánh Người, bạn sẽ nương thân: ḷng trung tín của Người là mă giáp và khiên thuẫn.   - Đáp.

3) Bạn không c̣n sợ hăi cảnh kinh dị ban đêm, cũng không c̣n e ngại mũi tên ban ngày bay tới; không c̣n sợ quan ôn trong bóng tối lang thang, cũng không c̣n lo dịch tễ vào buổi trưa sát hại.   - Đáp.

4)   Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén bảng tới nhà bạn ở. V́ Chúa đă lệnh cho thiên thần Người săn sóc bạn, để chư vị đó ǵn giữ bạn trên khắp nẻo đường.   - Đáp.

ALLELUIA:  Tv 102, 21

Alleluia, alleluia! - Hăy chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ư muốn của Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 18, 1-5. 10

"Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ ḿnh xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này v́ danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hăy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, v́ Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời". Đó là lời Chúa Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Các thiên thần hộ thủ, Mt 18,1-5.10

ĐỪNG LÀM KHÓ THIÊN THẦN

“Anh em hăy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”(Mt 18,10)

Suy niệm: Những người bé mọn không có nhiều khả năng, kể cả khả năng tự vệ nên thường bị khinh dể và bị đối xử bất công. Thái độ đó là một sai lầm mà ít ai nhận ra. Mỗi người, dù là bé mọn, đều phải được kính trọng v́ được Thiên Chúa phú ban một Thiên thần, gọi là Thiên thần Hộ thủ; vị này bảo vệ và chuyển cầu cho họ trước nhan Thiên Chúa. Như các chiến binh, Thiên thần Hộ thủ bảo vệ và hướng dẫn con người đến sự sống; như những luật sư, Thiên thần Hộ thủ bào chữa và chuyển cầu cho mỗi người trước nhan Thiên Chúa. Như thế, con người không chỉ cao trọng về phẩm giá, mà c̣n được bảo vệ bởi một thế lực siêu nhiên – bởi không ai thắng được Thiên thần.

Mời Bạn: Các Thiên thần Hộ thủ được phú ban là để bảo vệ hầu giúp ta đương đầu với kẻ thù. Kẻ thù nói ở đây là ma quỉ và những kẻ đi theo chúng. Vai tṛ của Thiên thần Hộ thủ có thể ví được như luật sư, là bảo vệ chứ không thể làm thay đổi hành vi mà khổ chủ gây ra. V́ thế, đừng làm khó các Thiên thần bằng việc bắt cá hai tay: vừa kêu cầu sự trợ giúp, lại vừa thông đồng với kẻ thù để thực hiện những hành vi đen tối.Chia sẻ kinh nghiệm về sự hiện diện và trợ giúp của Thiên thần Hộ thủ.

Sống Lời Chúa: Đừng để Thiên thần Hộ thủ lầm lũi bên ta, hăy tâm sự và cầu nguyện với ngài, v́ ngoài Thiên Chúa, không ai gần gũi ta hơn ngài.

Cầu nguyện: Đọc kinh “Đức Thánh Thiên Thần”.