03/10/2017

Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dcr 8, 20-23

"Nhiều dân tộc đến t́m kiếm Chúa tại Giêrusalem".

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Đây Chúa các đạo binh phán: "Sẽ có các dân tộc đến đây, trú ngụ trong nhiều thành phố; các dân cư sẽ ra đi, người này bảo người kia rằng: 'Chúng ta hăy đi cầu khẩn tôn nhan Chúa và t́m kiếm Chúa các đạo binh; c̣n ta, ta cũng ra đi'. Sẽ có nhiều dân tộc và những cường quốc đến t́m kiếm Chúa các đạo binh ở Giêrusalem, và khẩn cầu tôn nhan Chúa". Chúa các đạo binh c̣n phán thế này: "Trong những ngày ấy, sẽ có mười người thuộc mọi tiếng nói các dân tộc nắm lấy gấu áo một người Do-thái mà thưa rằng: 'Chúng tôi cùng đi với các ông, v́ chúng tôi nghe nói rằng Thiên Chúa ở cùng các ông' ". Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 86, 1-3. 4-5. 6-7

Đáp: Thiên Chúa ở cùng chúng tôi (c. Dcr 8,23).

Xướng: 1) Chúa yêu cơ sở Người thiết lập trên núi thánh. Người yêu cửa nhà Sion hơn mọi cư xá nhà Giacóp. Hỡi thành tŕ của Thiên Chúa, thiên hạ đang nói những điều hiển hách về ngươi. - Đáp.

2) Ta sẽ kể Rahab và Babel vào số người thờ phượng Ta, ḱa Phi-litinh, Tyrô và dân Êthiôpi: những người này đă sinh ra tại đó. Và thiên hạ sẽ nói về Sion rằng: "Riêng từng người và hết mọi người đă sinh tại đó, chính Đấng Tối Cao đă củng cố thành này". - Đáp.

3) Chúa sẽ ghi chép vào sổ sách của chư dân rằng: "Những người này đă sinh ra tại đó". Và khi ca vũ, người ta sẽ ca rằng: "Mọi nguồn vui thú của tôi đều ở nơi Người". - Đáp.

ALLELUIA: Tv 18, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, giới răn Chúa làm hoan lạc tâm can, mệnh lệnh Chúa sáng soi con mắt. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 9, 51-56

Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

V́ gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục ḿnh. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác. Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

NO MẤT NGON, GIẬN MẤT KHÔN! ( Lc 9,51-56 ) 

“Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” (Lc 9,54)

Suy niệm: Tính nóng nảy và ngạo mạn khiến hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an suưt chút nữa mất khôn. Nóng nảy muốn trả đũa, thiêu đốt đám dân làng Sa-ma-ri-a không đón tiếp Chúa Giê-su, coi thường các môn đệ; ngạo mạn v́ nghĩ rằng lẽ ra với một người danh tiếng như Thầy ḿnh, người dân ở đây phải ra nghênh tiếp v́ ngưỡng mộ. Chúa Giê-su quở trách hai ông, v́ chuyến vi hành của Ngài lên Giê-ru-sa-lem lần này là để chịu đau khổ v́ yêu thương con người, lẽ nào trên đường đi Ngài không bày tỏ ḷng thương xót ấy. Trong kinh Cải Tội Bảy Mối, sự hờn giận đứng ở giữa. Hờn giận dễ dẫn đến thái độ thiếu khiêm tốn, mất b́nh tĩnh, nóng nảy đ̣i trả đũa những ai coi thường ḿnh. Nói theo Thánh Phao-lô, ḷng bác ái phải bao hàm sự nhẫn nhục, hiền lành (1Cr 13,4).

Mời Bạn: Một trong những điểm sáng của ḷng thương xót nơi Chúa Giê-su là “chậm bất b́nh và giàu ơn cứu độ.” Tính kiên nhẫn, dẹp bỏ sự tức giận, nóng nảy không chỉ là điểm son của các nhà ngoại giao, nhưng c̣n phải là của các môn đệ Chúa Ki-tô. Bạn làm ǵ để sống Năm Thánh Ḷng Thương Xót theo dung mạo Chúa Ki-tô: chậm bất b́nh, bớt nóng giận, thêm kiên nhẫn?

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín và nỗ lực sống câu Lời Chúa: “Hăy học cùng Ta v́ Ta có ḷng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là mẫu gương thương xót cho con. Xin ban cho con ḷng hiền lành, giúp con vượt qua tính nóng giận, mong trả đũa, để xây dựng bầu khí yêu thương huynh đệ trong cộng đoàn con. Amen.