04/10/2017

Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:  Nkm 2, 1-8

"Nếu đức vua thấy tốt đẹp, xin sai thần đến thành phố của thân phụ thần, và thần sẽ xây cất lại thành phố".

Trích sách Nơkhemia.

 Việc xảy ra trong tháng Nisan, năm thứ hai mươi triều vua Artexerxê, là trước mặt vua có để rượu, tôi liền nâng rượu dâng lên nhà vua, và bấy giờ tôi tỏ vẻ buồn rầu trước long nhan, nên vua hỏi tôi rằng: "Cớ sao mặt ngươi buồn sầu thế, mặc dầu trẫm không thấy ngươi có bệnh? Sự việc này chẳng phải vô cớ, chắc trong ḷng ngươi có điều chi bất an mà trẫm không biết".Tôi quá sợ hăi, liền tâu vua rằng: "Thánh hoàng vạn vạn tuế! Lẽ nào mặt thần không lo buồn, v́ thành phố nơi có phần mộ tổ tiên của thần bị bỏ hoang, và các cửa thành bị lửa thiêu rụi?" Vua mới hỏi tôi rằng: "Ngươi thỉnh nguyện điều ǵ?" Tôi cầu nguyện cùng Chúa Trời, rồi tâu vua rằng: "Nếu đức vua thấy tốt đẹp, và tôi tớ đức vua đẹp ḷng trước long nhan, th́ xin hăy sai thần về Giuđêa, đến thành phố nơi có phần mộ tổ phụ của thần, thần sẽ xây cất lại". Lúc đó có hoàng hậu ngồi bên cạnh vua, nên vua hỏi tôi rằng: "Ngươi đi bao lâu, và chừng nào trở về?" Vua bằng ḷng sai tôi đi, và tôi định kỳ hạn với nhà vua. Tôi tâu vua rằng: "Nếu đức vua thấy tốt đẹp, xin đức vua ban chiếu chỉ cho thần, để thần xuất tŕnh cho các quan cai vùng bên kia sông, hầu các ngài đưa thần đến Giuđêa; lại xin ban chiếu chỉ cho Asaph quan cai rừng cây của đức vua, để người cấp gỗ cho thần hầu có thể làm cửa tháp đền, tường thành và nhà thần cư ngự". Vua ban cho tôi theo như tay nhân lành Chúa ở với tôi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

 ĐÁP CA:  Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Đáp: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi (c. 6a).

1) Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ lại thành thánh Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi. - Đáp.

2) V́ nơi này, quân canh ngục đ̣i chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: Hăy vui mừng, hăy ca hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion. -  Đáp.

3) Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, th́ cánh tay tôi sẽ bị khô đét. - Đáp.

4) Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả. - Đáp.

ALLELUIA:  Tv 118, 8ab

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, những giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn đời, được ban hành một cách chân thành và đoan chính. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Lc 9, 57-62

"Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, th́ có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hăy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đă". Nhưng Người đáp: "Hăy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hăy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giă gia đ́nh trước đă". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đă tra tay vào cày mà c̣n ngó lại sau lưng th́ không xứng đáng với Nước Thiên Chúa". Đó là lời Chúa, Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

ĐIỀU KIỆN LÀM MÔN ĐỆ CHÚA ( Lc 9,57-62 )

Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hăy theo tôi.” (Lc 9,59)

Suy niệm: Những điều kiện phải có để được chọn làm môn đệ của Chúa được minh hoạ qua ba trường hợp trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca hôm nay:

1. Về mục đích: Theo Chúa không phải là để đạt tới một “nơi” - “Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo” - v́ khi tới “nơi” rồi th́ không cần đến Chúa nữa. Chẳng hạn có người cầu xin Chúa để được điều nọ điều kia, khi đạt được rồi th́ “hậu tạ”, sau đó giữa Chúa và người ấy chẳng c̣n có quan hệ chi. Trái lại theo Chúa để được chính Chúa, Chúa đi đâu ḿnh theo đó; “nơi chỗ” không quan trọng bằng việc ḿnh được thuộc về Chúa cách thân thiết nhất.

2. Về tính ưu tiên: Chúa bảo: “Hăy để kẻ chết chôn kẻ chết.” Điều đó có nghĩa là muốn làm môn đệ Chúa th́ phải dành cho Chúa và công việc của Ngài địa vị ưu tiên số một. Hăy coi chừng lời cảnh báo trong dụ ngôn “Người gieo giống”: Những bận tâm lo lắng việc đời có thể làm cho Lời Chúa bị chết nghẹt.

3. Về tính triệt để: “Cầm cày không ngoái lại đàng sau,” điều đó có nghĩa là dứt khoát từ bỏ những ǵ là tội lỗi và sống thân t́nh với Chúa tới cùng, tới mức cao nhất.

Sống Lời Chúa: Mời bạn kiểm điểm xem ḿnh sống tinh thần người môn đệ Chúa trong đời sống thường ngày như thế nào:

1. Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để tâm sự thân t́nh với Chúa?

2. Bạn có liều ḿnh kiếm tiền một cách bất chính? Hoặc bạn để việc làm của bạn chi phối đến độ Lời Chúa bị chết nghẹt không?

3. Bạn có mê đắm một thú vui bất chính đến độ không dám dứt khoát chừa bỏ không?

Cầu nguyện: Bạn dành năm phút thinh lặng tâm sự với Chúa.