08/10/2017

Chúa Nhật XXVII Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: Is 5, 1-7

"Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Giêrusalem và người Giuđa, hăy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào c̣n việc ǵ phải làm cho vườn nho ta mà ta đă không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó lại sinh quả nho dại! Giờ đây ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm ǵ đối với vườn nho ta: Ta sẽ phá hàng rào, để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó phải bị giầy đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun xới; gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Giuđa là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công b́nh, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 79, 9 và 12. 13-14. 15-16. 19-20

Đáp: Vườn nho của Chúa là nhà Israel (c. Is 5, 7a).

Xướng: 1) Từ Ai-cập Chúa đă mang về một gốc nho. Chúa đă đuổi chư dân đi để ương trồng nó. Nó vươn ngành ra cho tới nơi biển cả, vươn chồi non cho tới chỗ đại giang. - Đáp.

2) Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào, để bao khách qua đường đều lảy hái nó, để lợn rừng xông ra tàn phá, và muông thú ngoài đồng dùng nó làm cỏ nuôi thân? - Đáp.

3) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại; từ trời cao xin nh́n coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đă cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đă củng cố cho ḿnh. - Đáp.

4) Chúng con sẽ không c̣n rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. Lạy Chúa thiên binh, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Pl 4, 6-9

"Thiên Chúa b́nh an sẽ ở cùng anh em".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng ǵ hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hăy tŕnh bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và b́nh an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ ǵn ḷng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, hỡi anh em, những ǵ là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, th́ anh em hăy tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều anh em đă học biết, đă lănh nhận, đă nghe và đă thấy nơi tôi, anh em hăy đem những điều đó ra thực hành, th́ Thiên Chúa b́nh an sẽ ở cùng anh em. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 21, 33-43

"Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lăo trong dân rằng: "Các ông hăy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai ḿnh đến với họ, v́ nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai ḿnh. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: 'Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hăy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó'. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?" Các ông trả lời, "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: 'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đă trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!' Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI (Mt 21,33-43.45-46)

“Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21,46)

Suy niệm: Ngày nay các ông chủ khôn ngoan tuyển trạch nhân sự cho doanh nghiệp của ḿnh không chỉ đánh giá ứng viên qua bằng cấp mà c̣n xem xét năng lực của họ. Điều đó giúp chúng ta hiểu Tin Mừng hôm nay, trong công cuộc xây dựng Nước Thiên Chúa, Chúa Giê-su cho biết, Thiên Chúa cũng sẽ loại ra ngoài những người nào không biết sinh hoa lợi cho Nước Trời. Những người “tá điền bất lương,” lợi dụng sự tín nhiệm của Chúa để mưu đồ lợi ích nhóm hay cá nhân, thậm chí c̣n thua kém cả gái điếm và người tội lỗi (Mt 21,31) là những người đă nghe lời, đă tin và hoán cải.

Mời Bạn: Thiên Chúa luôn rộng lượng để trao cho Bạn và tôi những giá trị cao quư của Nước Trời. Nhưng nếu chúng ḿnh không biết dùng khả năng Chúa ban để làm cho những giá trị ấy được triển nở, th́ ắt hẳn chúng ḿnh sẽ bị loại ra khỏi Nước Thiên Chúa.

Chia sẻ: Bạn được mời gọi để sống và làm chứng cho những giá trị của Tin mừng, vậy đâu là hoạch định của bạn -người tá điền trung tín của Chúa - để sống như điều Chúa mong muốn ?

Sống Lời Chúa: Làm các việc bổn phận của ḿnh một cách trung thực và với tất cả tinh thần trách nhiệm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, là Ki-tô hữu, con được vinh dự làm việc trong công cuộc Nước Trời. Xin giúp con biết nhiệt tâm đóng góp phần ḿnh, và không bao giờ lợi dụng người khác, lợi dụng Giáo hội, lợi dụng Chúa để t́m lợi ích riêng. Amen.