10/10/2017

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên 

BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-10

"Dân thành Ninivê đă bỏ đàng tội lỗi".

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hăy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "C̣n bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: "Người, vật, ḅ, chiên, không được nếm, không được ăn uống ǵ hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đă phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ư thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?" Chúa thấy việc họ làm, v́ họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ư định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 7-8

Đáp: Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? (c. 3)

Xướng: 1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu! Dám xin Chúa hăy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. - Đáp.

2) Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. - Đáp.

3) Israel đang mong đợi Chúa: bởi v́ Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giầu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 144, 14cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 10, 38-42

"Martha rước Người vào nhà ḿnh. Maria đă chọn phần tốt nhất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà ḿnh. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đăi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một ḿnh mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đă chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT ( Lc 10,38-42 )

“Ma-ri-a đă chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 21,25)

Suy niệm: Tiếp đón Chúa là làm cho Chúa cái ǵ hay nhận ǵ nơi Chúa? Cô Mác-ta tỏ ḷng hiếu khách bằng cách lo cơm nước đăi khách. C̣n cô Ma-ri-a tỏ ḷng hiếu khách bằng cách ngồi nghe Chúa nói. Mác-ta chủ ư “cho” mà không chú ư “nhận”. Thực ra, Mác-ta muốn cô em Ma-ri-a và cả Thầy Giê-su nữa để mắt tới “công lao” của chị khi chị nói: “Thưa Thầy, em con để ḿnh con phục vụ, mà Thầy không để ư tới sao?” C̣n Ma-ri-a th́ “quên” hết mọi sự chung quanh, “quên” cả chính ḿnh, chỉ chú tâm lắng nghe, đón nhận “những lời bởi miệng Chúa phán ra” (x. Mt 4,4). Cuối cùng Chúa đánh giá: Ma-ri-a đă chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.

Mời Bạn: Chúa là Đấng ban phát hơn là người nhận. Người đến nhà chị em Mác-ta và Ma-ri-a, Mác-ta dọn cho Người lương thực vật chất, c̣n Người trao cho Ma-ri-a lương thực thiêng liêng.

“Không phải cô Ma-ri-a ngồi dưới chân Chúa v́ làm biếng. Phúc Âm không phong thánh người làm biếng. Ma-ri-a chọn phần nhất: nghe Chúa nói, để Lời Chúa thấm tận tâm can, lay chuyển ḿnh, làm việc trong ḿnh. Có ǵ hoạt động bằng sự lột xác, sự biến đổi ấy?” (HY.Ph.Xav. Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 147). Chọn Chúa th́ hơn chọn việc phục vụ Chúa. Và khi đă có Chúa th́ ḿnh sẽ biết phục vụ Chúa bằng việc ǵ.

Sống Lời Chúa: Yêu mến Lời Chúa bằng việc hằng ngày dành thời gian đọc và suy niệm một đoạn Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa mới là đối tượng tuyệt đối và đáng cho chúng con yêu mến. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa bằng cách lắng nghe Lời Chúa.