11/10/2017

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên 

BÀI ĐỌC I: Gn 4, 1-11

"Ngươi buồn bực v́ dây dưa, chớ th́ Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn sao?"

Trích sách Tiên tri Giona.

Ông Giona buồn bực quá sức và giận dữ, ông cầu nguyện cùng Chúa rằng: "Lạy Chúa, chớ th́ chẳng phải như lời con đă cầu xin khi con c̣n ở quê nhà con sao? Bởi đó con lo trốn sang Tharsê: v́ con biết Chúa là Thiên Chúa khoan nhân, từ bi, nhẫn nhục, đầy t́nh thương và tha thứ tội ác. Lạy Chúa, giờ đây xin Chúa cất linh hồn con ra khỏi con, v́ thà con chết c̣n hơn là sống". Chúa liền hỏi rằng: "Ngươi có nghĩ là ngươi giận đúng không?" Ông Giona ra khỏi thành phố và ngồi ở phía đông thành phố; ông tự dựng một cái lều, và ngồi dưới bóng nó, chờ xem biến cố sẽ xảy ra trong thành. Chúa là Thiên Chúa khiến một dây dưa mọc lên khỏi đầu ông Giona, rợp bóng trên đầu ông, che mát cho ông (v́ ông mệt mỏi); nhờ dây dưa đó, ông Giona rất hân hoan vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn dây dưa, và nó ra khô héo. Khi mặt trời mọc lên, Chúa khiến cơn gió nóng thổi lên và mặt trời giọi xuống đầu ông Giona, ông nóng nực và xin cho ḿnh chết mà rằng: "Thà con chết đi c̣n hơn là sống". Chúa phán cùng ông Giona rằng: "Ngươi có nghĩ ngươi giận v́ dây dưa là đúng không?" Ông thưa: "Đúng, con giận cho đến chết (đi được!)" Chúa phán: "Ngươi buồn bực v́ dây dưa mà ngươi không mất công vun trồng, không làm cho nó mọc lên, đêm nay nó mọc lên và đêm sau nó khô héo. Chớ th́ Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn, trong đó có trên một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay tả tay hữu ḿnh thế nào, và nhiều súc vật sao?" Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 85, 3-4. 5-6. 9-10

Đáp: Lạy Chúa, Chúa chậm bất b́nh và rất mực khoan dung (c. 15b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương con, v́ con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, v́ lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa. - Đáp.

2) Lạy Chúa, v́ Chúa nhân hậu và khoan dung, giầu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. - Đáp.

3) Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. V́ Ngài cao cả và làm nên những điều kỳ diệu; duy một ḿnh Ngài là Thiên Chúa. - Đáp.

ALLELUIA: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 11, 1-4

"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đă dạy môn đệ ông". Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hăy nói: " 'Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ' ". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

ĐỂ VINH DANH THIÊN CHÚA ( Lc 11,1-4 )

“Lạy Cha, xin làm cho Danh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến.” (Lc 11,2)

Suy niệm: “Hữu sự th́ vái tứ phương, vô sự nén hương chẳng mất”. Hoá ra làm các việc thờ phượng với tâm thức thực dụng không phải là chuyện mới có đây. Khi “hữu sự” người ta mới “cầu Trời, khấn Phật”. Người ta đến các đền chùa, nhà thờ để cầu xin nhiều hơn là để cầu nguyện. Ngay các Ki-tô hữu cũng đưa ‘cơ chế xin-cho’ vào mối tương quan giữa Thiên Chúa với ḿnh. Chúa Giê-su đă mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha và chúng ta phải sống với Ngài trong tâm t́nh người con đối với cha ḿnh. Người con có hiếu phải biết sống thế nào để làm rạng rỡ gia phong. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa để làm cho “danh Cha cả sáng”. Mang tâm thức thực dụng đối với Chúa: cầu nguyện với Ngài chỉ để ‘xin xỏ’ cho được việc ḿnh, đó không phải là cách sống của người con ngoan coi Thiên Chúa là Cha của ḿnh.

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, là con cái Thiên Chúa, mối quan tâm duy nhất của chúng ta là làm cho “Danh Cha cả sáng, triều đại Cha mau đến” bằng lời cầu nguyện và những việc làm cụ thể hằng ngày. Ngay khi cầu xin cho những nhu cầu của ḿnh cũng như của anh chị em, chúng ta cũng hướng tới mục tiêu làm vinh danh Thiên Chúa.

Chia sẻ: Cùng nhau làm một việc ‘phi lợi nhuận’ để tôn vinh Chúa: chầu Thánh Thể, một hoạt động bác ái xă hội.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm và thực hành Lời Chúa: “Dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm việc ǵ, anh em hăy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Co 10,31).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn làm mọi sự cho sáng danh Chúa cho dầu phải chịu gian khổ và thiệt tḥi. Amen.