19/10/2017

Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên  

BÀI ĐỌC I: (Rm 3, 21-30a  (Hl 21-29)

"Con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

 Anh em thân mến, hiện giờ sự công chính của Thiên Chúa đă tỏ hiện không tuỳ vào lề luật, nhưng có lề luật và các tiên tri làm chứng. Sự công chính của Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô sẽ ban cho mọi kẻ tin vào Người, không có ǵ phân biệt: v́ mọi người đều phạm tội và đă thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa, họ được công chính hoá cách nhưng không, do ơn nghĩa của Người và nhờ sự cứu chuộc nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng Thiên Chúa đă đặt làm của lễ đền tội, nhờ tin vào máu của Người, để tỏ cho thấy đức công chính của Người, bởi Người tha thứ những tội đă phạm khi trước, trong thời kỳ nhịn nhục của Thiên Chúa, ngơ hầu tỏ ra đức công chính của Người trong lúc này, để tỏ ra chính Người là Đấng công chính và công chính hoá người tin vào Đức Giêsu Kitô. Vậy đâu là việc tự hào của ngươi? Nó đă bị loại đi rồi. Bởi lề luật nào? Có phải lề luật chỉ việc làm không? Không phải, song là bởi lề luật đức tin. Quả thế, chúng tôi thâm tín rằng: con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật. Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do-thái thôi sao? Người không phải là Thiên Chúa các dân ngoại nữa sao? Ắt hẳn Người là Thiên Chúa các dân ngoại nữa: v́ chỉ có một Thiên Chúa.  Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

 ĐÁP CA:  Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-5

Bởi v́ Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giầu ơn cứu độ (c. 7).

 1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu! Dám xin Chúa hăy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con.  

2) Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.    

1) Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn con mong đợi Chúa, hơn người lính gác mong trời rạng đông. Hơn lính gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 5

-Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

PHÚC ÂM:   Lc 11, 47-54

"Sẽ bị đ̣i nợ máu của các tiên tri đă đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đă giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: v́ thực ra họ đă giết các vị tiên tri, c̣n các ngươi th́ xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đă nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó, người th́ chúng giết đi, người th́ chúng bách hại, khiến cho ḍng giống này sẽ bị đ̣i nợ máu của tất cả các tiên tri đă đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Dacaria, người đă bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, Ta bảo các ngươi, ḍng giống này sẽ bị đ̣i nợ máu. Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, v́ các ngươi cất giữ ch́a khoá sự hiểu biết. Chính các ngươi đă không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đă ngăn cản họ lại". Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, th́ họ bắt đầu oán ghét Người một cách ghê gớm, và chất vấn Người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy Người để may ra bắt bẻ được lời ǵ do miệng Người thốt ra chăng.  Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

KHIÊM TỐN T̀M CHÚA ( Lc 11,47-54 )

“Các người đă cất giấu ch́a khóa của sự hiểu biết: các người đă không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” (Lc 11,52)

Suy niệm: Chúa Giê-su gọi những người thông luật là “người giữ ch́a khoá của sự hiểu biết” bởi v́ họ thông thạo Thánh Kinh, nắm rơ lịch sử. Thế nhưng họ đă không tin Ngài là Đấng mà các ngôn sứ tiên báo, và lịch sử cứu độ quy hướng về. Đă vậy, họ không tin th́ cũng đành; đằng này, họ lại c̣n xuyên tạc, ngăn cản dân chúng đến với Ngài. Không dừng lại ở đó, ḷng căm giận c̣n thúc đẩy họ đi đến chỗ gài bẫy, bắt bẻ và cuối cùng loại trừ Ngài bằng bản án đóng đinh Ngài vào thập giá.

Mời Bạn: Khổng Tử dạy rằng: “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dă,” nghĩa là: “Biết th́ nói là biết, không biết th́ nói là không biết, vậy mới thật là biết” (Luận Ngữ). Điều này thật đúng khi nói về thái độ phải có đối với những chân lư đức tin. Những chân lư đức tin là những mầu nhiệm sâu xa vượt quá tầm trí hiểu của con người. Nếu khiêm tốn nh́n nhận ḿnh không hiểu thấu và cầu xin ơn Chúa soi sáng, Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho chúng ta. C̣n ai kiêu căng, tự măn, cho ḿnh biết tất cả, không cần ơn Chúa dạy dỗ th́ người đó sẽ sống măi trong tăm tối mù ḷa của ḿnh mà thôi.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi dành ít nhất năm phút cho Lời Chúa. Tôi chọn một câu lời Chúa để suy niệm rồi từ đó rút ra điều Chúa muốn dạy bảo, và muốn tôi đem ra thực hành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là nguồn b́nh an, là niềm hạnh phúc cho tâm hồn. Xin Chúa cho chúng ta biết say mê t́m kiếm Chúa, biết dùng những khả năng Chúa ban để phụng sự Chúa và hăng say làm cho nhiều người khác hiểu biết và yêu mến Chúa.