21/10/2017

Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: Rm 4, 13. 16-18

"Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay ḍng dơi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. V́ thế, do đức tin, được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi ḍng dơi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà c̣n cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, như có lời chép rằng: "Ta đă đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc". (Ông là cha chúng ta) trước mặt Thiên Chúa, Đấng ông đă tin, Đấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng ḿnh sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đă phán với ông rằng: "Ḍng dơi ngươi sẽ như thế". Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 104, 6-7. 8-9. 42-43

Đáp Ca : Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Xướng: 1) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những người được Ngài kén chọn Đáp, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. - Đáp.

2) Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đă an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đă kư cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đă thề với Isaac. - Đáp.

3) V́ Ngài đă nhớ lời thánh thiện của Ngài, lời Ngài đă ban bố cùng Abraham là tôi tớ Ngài. Ngài đă đưa dân tộc Ngài ra đi trong niềm vui vẻ, đưa những kẻ Ngài kén chọn ra đi trong tiếng hân hoan. - Đáp.

ALLELUIA: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! - Do ư định của Thiên Chúa, Người đă sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. - Alleluia.

PHÚC ÂM: (Lc 12, 8-12)

"Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, th́ Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, th́ sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, th́ nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, th́ sẽ không được tha. Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, v́ trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

SỨC MẠNH CỦA TRUYỀN THÔNG ( Lc 12,8-12 )

 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, th́ Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8)

Suy niệm: Mới đây, chỉ mới đây thôi, người ta mới nhận ra rằng văn hoá cũng là một lănh vực làm ăn có lời mà có khi lời rất “đậm”. Bằng chứng là tại nước ta các điểm kinh doanh về văn hoá (nhà sách, mạng xă hội…) vẫn đua nhau mọc lên. Quả thật, không ai chối căi sức mạnh của văn hoá qua các phương tiện truyền thông như sách vở, báo chí, phim ảnh, truyền h́nh, truyền thanh, internet, v.v... một sức mạnh xây dựng cũng nhiều mà huỷ diệt cũng khủng khiếp. Hơn lúc nào hết, sứ mạng tuyên xưng danh Chúa “trước mặt thiên hạ” phải được đẩy mạnh bằng các phương tiện truyền thông hiện đại. Lời Chúa nghe được “trong pḥng kín” có thể được chuyển ngay thành “lời rao giảng trên mái nhà” mà ở mọi xó xỉnh trên thế giới đều có thể tiếp cận, truy cập được.

Mời Bạn: Người Ki-tô hữu tuyên xưng niềm tin bằng chính cuộc sống của ḿnh, điều đó đúng! Nhưng bạn đừng quên rằng nếu bạn không “nói” ǵ và không dùng những phương tiện truyền thông hiện đại để “nói” lên lời tuyên xưng của bạn, th́ bạn đang bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng để loan báo Tin Mừng. Tệ hại hơn, bạn đang bỏ ngỏ cửa nhà bạn để những ảnh hưởng xấu ùa vào tác hại trên chính người thân của bạn.

Chia sẻ: Bạn có sáng kiến nào để phổ biến cho nhau cách nhanh nhất và hiệu quả nhất những chứng từ loan báo Tin Mừng không?

Sống Lời Chúa: Gọi điện thoại, gửi email, lên facebook,… để chia sẻ cho một người bạn một chứng từ sống đức tin mà bạn nhận được.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.