22/10/2017

Chúa Nhật XXIX Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: Is 45, 1. 4-6

"Ta đă cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước mặt nó".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đă cầm tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại: Nhân v́ Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đă gọi đích danh ngươi: Ta đă kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết Ta. Ta là Chúa, và chẳng c̣n chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đă thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết Ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác: Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 95, 1 và 3. 4-5. 7-8. 9-10a và c

Đáp: Hăy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b).

Xướng: 1) Hăy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hăy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hăy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. - Đáp.

2) V́ Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả uư hơn mọi bậc chúa tể. V́ mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đă tác tạo trời xanh. - Đáp.

3) Hăy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hăy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hăy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hăy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. - Đáp.

4) Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hăy run sợ trước thiên nhan, hăy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 1, 1-5b

"Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em".

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn thành Thêxalônica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và b́nh an. hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em, trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng; tôi nhớ đến sự nghiệp của ḷng tin, công việc của ḷng bác ái, sự vững ḷng trông cậy của anh em vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi v́ Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần và với ḷng xác tín. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ALLELUIA: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta th́ nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 22, 15-21

"Cái ǵ của Cêsarê th́ hăy trả cho ông Cêsarê, và cái ǵ của Thiên Chúa th́ hăy trả cho Thiên Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ư đến ai, v́ Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ư của họ, nên nói: "Bọn người giả h́nh, các ngươi gài bẫy Ta làm ǵ? Hăy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "H́nh tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái ǵ của Cêsarê th́ hăy trả cho Cêsarê, và cái ǵ của Thiên Chúa th́ hăy trả cho Thiên Chúa" Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Chủ Nhật Truyền giáo (Mt, 22,15-21)

THẾ GIAN KHÔN KHÉO

“Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường  lối của Thiên Chúa.” (Mt 22,16b)

Suy niệm: Cái bẫy giăng ra thật hoàn hảo! Phe Pha-ri-sêu hợp tác với phe Hê-rô-đê –dù trước đây họ là thù địch với nhau– bàn bạc với nhau để gài bẫy Chúa một cách thật bài bản. Trước tiên là một lời khen “tẩm thuốc độc”: “Chúng tôi biết Thầy là người chân thật”, và ngay lập tức, chiếc bẫy được giăng ra: “Có được nộp thuế cho Xê-da không?” Trả lời có hay không đều rơi vào bẫy của họ, và nhân cơ hội ấy, họ có thể hạ uy tín của Chúa trước mặt bàn dân thiên hạ. Thế nhưng, “mưu độc dữ sánh làm sao mưu Chúa” (x. Thánh thi, Kinh Sách, Tuần Thánh). Chúa Giê-su lật ngược thế cờ một cách rất nhẹ nhàng, tài t́nh. Người dùng chính h́nh ảnh Xê-da dập trên đồng tiền để đưa tầm nh́n của họ từ giá trị của thực tại dưới vươn lên tới giá trị của thực tại trên trời: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về  Thiên Chúa”.

Mời Bạn: Có khi nào trong cuộc sống, tôi hành xử với anh chị em ḿnh theo kiểu “thế gian” như thế không? Tôi có vô t́nh hoặc cố ư dùng những lời khen tặng giả dối đầy ác ư để dối gạt, gài bẫy anh chị em ḿnh không? Chúa mời gọi chúng ta tỉnh táo phân định để thanh luyện ḿnh khỏi tinh thần “thế gian” và đem những giá trị Tin Mừng thấm nhuần vào trong cuộc sống.

Sống Lời Chúa: Trước/sau mỗi hành động, tôi phản tỉnh và tự vấn: Tôi sẽ/đă làm ǵ để đem tinh thần Tin Mừng vào công việc này?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi sự con có và chính bản thân con là của Chúa. Chúa đă cho con tất cả. Con xin trao về Chúa tất cả con người và cuộc sống con như một lời tạ ơn. Amen