23/10/2017

Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 4, 20-25

"Có lời đă chép v́ chúng ta là những kẻ được kể là tin vào Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, ḷng tin của Abraham vào Thiên Chúa không nao núng, mặc dầu ông nh́n đến thân xác cằn cỗi của ḿnh, _ v́ ông đă gần trăm tuổi, _ và tuổi già tàn tạ của Sara. Ông đă không cứng ḷng hồ nghi lời hứa của Thiên Chúa; trái lại, ông vững tin mà làm sáng danh Thiên Chúa, ông biết chắc chắn rằng Thiên Chúa có quyền năng thi hành điều Người đă hứa. Bởi đấy, "việc đó đă được kể cho ông là sự công chính". Và khi chép rằng "Đă được kể cho ông", th́ không phải chỉ chép v́ ông mà thôi, mà v́ chúng ta nữa, là những kẻ tin vào Đấng đă cho Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, từ cơi chết sống lại, Người đă bị nộp v́ tội lỗi chúng ta, và đă sống lại để chúng ta được công chính hoá. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75

Đáp: Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, v́ Chúa đă viếng thăm và cứu chuộc dân Người (c. 68).

Xướng: 1) Chúa đă gầy dựng cho chúng tôi một uy quyền cứu độ, trong nhà Đavít là tôi tớ Chúa. Như Người đă phán qua miệng các thánh nhân từ ngàn xưa, là tiên tri của Chúa. - Đáp.

2) Để giải phóng chúng tôi khỏi quân thù, và khỏi tay những người ghen ghét chúng tôi. Để tỏ ḷng từ bi với tổ tiên chúng tôi, và nhớ lại lời thánh ước của Người. - Đáp.

3) Lời minh ước mà Người tuyên thệ với Abraham tổ phụ chúng tôi, rằng Người cho chúng tôi được không sợ hăi, sau khi thoát khỏi tay quân thù. Phục vụ Người trong thánh thiện và công chính, trước tôn nhan Người, trọn đời sống chúng tôi. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 12, 13-21

"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đă đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi người bảo họ rằng: "Các ngươi hăy coi chừng, giữ ḿnh tránh mọi thứ tham lam: v́ chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu". Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong ḷng rằng: 'Tôi sẽ làm ǵ đây, v́ tôi c̣n chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Đoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hăy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!" ' Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đ̣i linh hồn ngươi, thế th́ những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' V́ kẻ tích trữ của cải cho ḿnh, mà không làm giàu trước mặt Chúa, th́ cũng vậy". Đó là lời Chúa. Lạy Chua Kitô, ngợi khen Chúa.

SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI ( Lc 12, 13-21 )

“Kẻ nào thu tích của cải cho ḿnh, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, th́ số phận cũng như thế đó.” (Lc 12, 21)

Suy niệm: Đồng tiền liền khúc ruột. Chả thế mà người ta “lu bu tối ngày” để làm ra tiền. Có tiền đă khó, sử dụng đồng tiền càng khó hơn. Đồng tiền như thể có một ma lực khó kiềm chế. Nó gây ra điều tốt mà cũng có thể là căn cớ cho điều ác. Chúa Giê-su cũng hay đá động đến chuyện tiền bạc. Ngài không chỉ vẽ cách làm giàu, nhưng dạy cách sử dụng tiền của một cách khôn ngoan. Người giàu trong bài Phúc Âm đáng trách không phải v́ ông ta giàu hay là làm ăn gian giảo, nhưng v́ ông nghĩ rằng ḿnh có tiền mua tiên cũng được: ông chỉ lo tích trữ rồi hưởng thụ mà không lo t́m Nước Thiên Chúa. Lối sống như thế, Chúa Giê-su gọi là thiếu khôn ngoan.

Mời Bạn: Xă hội ngày nay có xu hướng đánh giá con người theo khả năng tài chính. Đồng tiền đang được đề cao. Tiền có thể trở thành một ông chủ và biến ta thành tên nô lệ cho nó. Nếu không cảnh giác, chúng ta sẽ dễ dàng đầu tắt mặt tối làm ra thật nhiều tiền của, rồi chạy đua theo việc mua sắm tiêu dùng mà xao lăng làm cho thêm đậm đà t́nh Chúa, vun đắp cho ấm áp t́nh người. Ki-tô hữu không khinh chê tiền của, nhưng biết rơ giới hạn và nhất là mối đe doạ của nó.

Sống Lời Chúa: Dù thu nhập của bạn có thế nào đi nữa, ít nhất bạn cũng có thể trích một khoản tiền bằng “đồng tiền của bà goá” trong Phúc Âm để dành vào việc chia sẻ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cũng như đồng tiền phải sinh lời, xin Chúa giúp con biết dùng của cải Chúa ban để sinh lời cho Nước Trời.