24/10/2017

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

"Nếu bởi tội của một người mà sự chết đă thống trị, th́ càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đă nhập vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đă truyền đến mọi người, v́ lẽ rằng mọi người đă phạm tội. V́ nếu bởi tội của một người mà nhiều người phải chết, th́ ân sủng của Thiên Chúa và ơn huệ kèm trong ân sủng của một người, là Đức Giêsu Kitô, càng tràn ngập chan chứa hơn nữa tới nhiều người. V́ nếu bởi tội của một người mà sự chết đă thống trị do một người đó, th́ những người lănh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người, đưa tới án phạt như thế nào, th́ đức công chính của một người truyền sang mọi người, đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. V́ như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, th́ do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Nhưng ở đâu càng đầy tràn tội lỗi, th́ ở đó càng tràn đầy dư dật ân sủng: để như tội lỗi đă thống trị làm cho người ta chết thế nào, th́ nhờ đức công chính, ân sủng sẽ thống trị làm cho người ta sống đời đời do Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cũng như vậy. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ư Chúa (c. 8a & 9a).

ALLELUIA :

Xướng: 1) Hy sinh và lễ vật th́ Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đă mở tai con. Chúa không đ̣i hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đă thưa: "Này con xin đến". - Đáp.

2) Như trong Quyển Vàng đă chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ư Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy ḷng con. - Đáp.

3) Con đă loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con đă chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. - Đáp.: Ga 17, 17b và a

4) Hăy mừng vui hoan hỉ trong Chúa, bao nhiêu kẻ t́m Chúa, và luôn luôn nói: Chúa thực là cao cả! Bao nhiêu kẻ mong ơn phù trợ của Ngài. - Đáp.

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Lời Cha là chân lư; xin hăy thánh hoá chúng trong sự thật". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 12, 35-38

 "Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về c̣n thấy tỉnh thức".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hăy thắt lưng, hăy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hăy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gơ cửa, th́ mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về c̣n thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, th́ phúc cho các đầy tớ ấy". Đó là lời Chúa. Lạy Chua Kitô, ngợi khen Chúa.

HẠNH PHÚC NGƯỜI TÔI TRUNG ( Lc 12,35-38)

“Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà c̣n thấy họ tỉnh thức như vậy, th́ thật là phúc cho họ.” (Lc 12,38)

Suy niệm: Chủ nhân các xí nghiệp ngày nay muốn tăng hiệu suất làm việc của công nhân thường dùng ‘chiêu’ tạo cho họ có cảm t́nh gắn bó với xí nghiệp như là gia đ́nh của ḿnh. C̣n người tôi tớ trong dụ ngôn của Chúa Giê-su không phải là người thợ làm công ăn lương sau khi lao động ngày tám tiếng rồi về nhà ḿnh; trái lại, người ấy ở luôn tại nhà chủ như người ăn kẻ ở trong nhà. V́ thế, dù phải thức đến canh hai hoặc canh ba, người đó vẫn chờ để mở cửa khi chủ trở về. Hạnh phúc cho kẻ phụng sự Chúa như người tôi trung không phải là sẽ được tăng lương mà thật bất ngờ: chủ sẽ đổi thân phận làm đầy tớ phục vụ họ: “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (c. 37).

Mời Bạn: Phải chăng Chúa đă không gọi các môn đệ Ngài là bạn hữu đó sao? Ngài đă không thân hành rửa chân cho họ đó sao? Và phải chăng Chúa đă không yêu các bạn hữu Ngài đến nỗi chịu chết v́ những người Ngài yêu đó sao? Thật phúc dường nào khi được phụng sự Chúa và được Ngài đối xử như bạn hữu, như con cái, được thừa hưởng gia nghiệp vĩnh cửu với Ngài.

Chia sẻ: Chúa muốn bạn làm ǵ khi nói: “Các con cũng hăy rửa chân cho nhau”?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm chu toàn thật tốt việc bổn phận của bạn với tấm ḷng tận tuỵ của người tôi trung.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, kể sao cho xiết ơn Chúa dành cho con; t́nh yêu Chúa đánh động tận đáy ḷng con. Con sẽ bội bạc với Chúa biết chừng nào nếu con không yêu Chúa với tất cả con người và cuộc sống của con. Lạy Chúa, con xin dâng hiến cuộc đời con để phụng sự Chúa như người tôi trung.