27/10/2017

Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 7, 18-25a

"Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái xác chết này?"

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi biết rằng sự lành không ở trong tôi, nghĩa là trong huyết nhục của tôi. V́ chưng ước muốn th́ tôi vẫn có, nhưng làm cho sự lành nên hoàn hảo th́ không sao được. Bởi v́ sự lành tôi muốn th́ tôi không làm, c̣n sự dữ tôi không muốn th́ tôi lại làm. Thực ra nếu tôi làm điều tôi không muốn, th́ bấy giờ không phải chính tôi làm điều đó, nhưng là sự tội ở trong ḿnh tôi. Thành ra khi tôi muốn làm sự lành, tôi nhận thấy trong tôi có lề luật, v́ sự dữ vẫn kèm bên tôi. Theo như con người bên trong, tôi cũng ưa thích lề luật Thiên Chúa: nhưng tôi thấy trong chi thể tôi có một lề luật khác đối địch với lề luật tâm thần tôi, và giam hăm tôi dưới ách lề luật sự tội trong chi thể tôi. Tôi là con người vô phúc! Ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Cảm tạ Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Như thế, chính tôi lấy tâm thần mà phục vụ lề luật Thiên Chúa; c̣n về xác thịt, th́ vâng phục lề luật của sự tội. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94

Đáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài (c. 68b).

Xướng: 1) Xin Chúa dạy con sự thông minh và lương tri, v́ con tin cậy vào các chỉ thị của Ngài. - Đáp.

2) Chúa là Đấng tốt lành và nhân hậu, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. - Đáp.

3) Xin Chúa tỏ ḷng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đă hứa cùng tôi tớ Chúa. - Đáp.

4) Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, v́ luật pháp Ngài là sự sung sướng của con. - Đáp.

5) Đời đời con không quên những huấn lệnh của Ngài, bởi lẽ đó mà Ngài đă ban cho con được sống. - Đáp.

6) Con thuộc về Chúa, xin Chúa cứu độ con, v́ con t́m kiếm huấn lệnh của Ngài. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, v́ tất cả những ǵ Thầy đă nghe biết nơi Cha Thầy, th́ Thầy đă cho các con biết". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 12, 54-59

“Các ngươi biết t́m hiểu diện mạo trời đất? C̣n về thời đại này, sao các ngươi không t́m hiểu?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: "Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, th́ các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đă xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả h́nh, các ngươi biết t́m hiểu diện mạo của trời đất, c̣n về thời đại này, sao các ngươi không t́m hiểu? Tại sao các ngươi không tự ḿnh phê phán điều ǵ phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, th́ đang lúc đi dọc đường, ngươi hăy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lư h́nh và lư h́nh tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng". Đó là lời Chúa Lạy Chua Kitô, ngợi khen Chúa.

TRỞ THÀNH DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ( Lc 12,54-59 )

“Cảnh sắc đất trời th́ các ngươi biết nhận xét, c̣n thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56)

Suy niệm: Cuộc sống con người được dệt bằng muôn ngàn dấu chỉ. Các thứ bảng hiệu, đèn xanh đèn đỏ, là dấu chỉ; thậm chí tiền bạc, nụ hôn, bản nhạc buồn vui… tất cả đều là dấu chỉ, nói lên những sắc thái của đời sống xă hội, qua đó con người giao tế, biểu cảm và xây dựng cộng đoàn. Chưa hết, con người rất thích những dấu chỉ lạ, sẵn sàng bỏ tiền, bỏ thời giờ, dù có phải lặn lội đường xa để đến xem cho kỳ được, chẳng hạn một danh ca, một người mẫu nổi tiếng, một nhà trí thức… Tuy nhiên, trước những dấu chỉ của thời đại mời gọi con người nhận ra ư nghĩa siêu nhiên, nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa th́ con người vẫn cứ ĺ lợm không chịu sám hối ăn năn bỏ đàng tội lỗi. Đây là một thực tế đau ḷng khiến Chúa phải nhiều lần quở trách.

Mời Bạn: Dấu chỉ thường đi liền với chứng nhân. Chứng nhân làm tốt, dấu chỉ sẽ đẹp; ngược lại dấu chỉ sẽ mờ đi hay dẫn tới nguy hiểm nếu chứng nhân làm điều xấu. “Lời nói bay đi, gương bày lôi kéo”. Khi bạn làm được một điều tốt, bạn nâng cả thế giới lên (Émile Leseur). V́ vậy ta phải thận trọng trong cách ăn nết ở để không trở nên những dấu chỉ phản cảm cho người khác.

Sống Lời Chúa: Khi bạn làm một việc thờ phượng, một việc bác ái với tất cả sự trân trọng và tấm ḷng của bạn, lúc đó bạn đang là chứng nhân, đang làm một dấu chỉ tốt cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thiên nhiên và cuộc sống là hai trang sách Chúa mở sẵn cho con đọc và ghi chú vào đó. Xin giúp con biết nhận ra ư Chúa và sống sao cho đẹp ḷng Chúa mỗi ngày. Amen