29/10/2017

Chúa Nhật XXX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Xh 22, 21-27 (Hr 20-26)

"Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi".

Trích sách Xuất Hành.

Đây Chúa phán: "Ngươi chớ làm phiền ḷng và ức hiếp khách ngoại kiều: v́ các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai-cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến Ta, và chính Ta đă nghe tiếng họ kêu van. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, vợ các ngươi sẽ phải goá bụa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi. "Nếu ngươi cho người nghèo khó nào trong dân cùng định cư với ngươi mượn tiền, th́ ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lăi quen làm, và chớ bắt nó chịu lăi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, ngươi hăy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn: v́ nó chỉ có một áo ấy che thân, và không c̣n chiếc nào khác mặc để ngủ; nếu kẻ ấy kêu van đến Ta, Ta sẽ nhậm lời nó, v́ Ta là Đấng thương xót". Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab

Đáp: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2).

Xướng: 1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là Đá Tảng, chiến luỹ, cứu tinh. - Đáp.

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương ḿnh, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca ngợi khen cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù. - Đáp.

3) Chúa hằng sống, chúc tụng Đá Tảng của con, tán tụng Thiên Chúa là Đấng cứu độ con. Ngài đă ban cho vương nhi Ngài đại thắng, đă tỏ ḷng từ bi với Đấng được xức dầu của Ngài. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 1, 5c-10

"Anh em đă bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa để phụng sự Người và để trông đợi Con của Người".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, khi chúng tôi c̣n ở giữa anh em, anh em biết chúng tôi sống thế nào v́ anh em. Và anh em đă noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đă nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian truân, với ḷng hân hoan trong Thánh Thần, đến nỗi anh em đă nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macêđônia và Akaia. V́ từ nơi anh em, lời Chúa vang dội không những trong xứ Macêđônia và Akaia, mà c̣n trong mọi nơi; ḷng tin của anh em vào Thiên Chúa đă quá rơ rồi, đến nỗi chúng tôi không c̣n nói thêm làm ǵ nữa. V́ người ta thuật lại việc chúng tôi đă đến với anh em thế nào, và anh em đă bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trông đợi Con của Người từ trời mà đến, "Đấng mà Người đă làm cho từ cơi chết sống lại", là Đức Giêsu, Đấng đă giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 22, 34-40

"Ngươi hăy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính ḿnh ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đă làm cho những người Sađốc câm miệng, th́ họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hăy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết ḷng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hăy yêu thương kẻ khác như chính ḿnh ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".  Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

YÊU CHÚA, GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT  ( Mt 22,34-40 )

Chúa Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết ḷng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đây là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.” (Mt 22,37-38)

Suy niệm: Chúa dạy điều răn trọng nhất là phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Ḷng mến bắt nguồn từ Thiên Chúa, v́ “Thiên Chúa là nguồn yêu thương” (2Cr 13,11) và Ngài ban t́nh yêu của Ngài cách đặc biệt qua Đức Giê-su Ki-tô. Như thế, đối với con người, Thiên Chúa phải là đối tượng tuyệt đối của t́nh yêu. Thiên Chúa phải được yêu thương hết ḷng, hết linh hồn, hết trí khôn, không phải v́ Ngài cần đến t́nh yêu của chúng ta, nhưng v́ Ngài đă yêu thương chúng ta trước. T́nh yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa là sự đáp trả do t́nh yêu Ngài thôi thúc. Cần ghi nhớ rằng, Thiên Chúa không chỉ là đối tượng trên hết của ḷng mến, mà c̣n là lư do của ḷng mến nữa. Nếu không có ḷng mến Chúa, mọi t́nh yêu nhân loại với nhau không có nền tảng và không thể đứng vững. Do đó, mặc dù điều răn yêu người quan trọng, nhưng điều răn đó vẫn chỉ là “điều răn thứ hai”, phụ thuộc vào điều răn mến Chúa.

Mời Bạn: Trong hoàn cảnh của bạn, làm thế nào để diễn tả ḷng mến Chúa trên hết mọi sự? Điều răn thứ nhất này có đ̣i hỏi bạn một nỗ lực nào không?

Sống Lời Chúa: Bạn quyết tâm làm một việc bày tỏ ḷng mến Chúa và dâng lên Chúa với hết ḷng mến yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không cần an nghỉ, biết xả thân mà không được một lần trả ơn.