30/10/2017

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: (Rm 8, 12-17)

"Anh em đă nhận lănh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. V́ chưng, nếu anh em đă sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ thần trí mà anh em đă giết được các hành động thân xác, th́ anh em sẽ được sống. Những ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, th́ là con cái Thiên Chúa. V́ không phải anh em đă nhận tinh thần nô lệ trong sợ hăi nữa, nhưng đă nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: "Abba, lạy Cha". V́ chính Thánh Thần đă làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, th́ cũng là những người thừa tự: nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô, v́ chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 67, 2 và 4. 6-7ab. 20-21

Đáp: Thiên Chúa chúng tôi là Thiên Chúa cứu độ (c. 21a).

Xướng: 1) Thiên Chúa đứng lên, quân thù của Người tan ră, và những kẻ ghét Người chạy trốn khỏi long nhan. Nhưng người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa, họ mừng vui sung sướng. - Đáp.

2) Là Cha kẻ mồi côi, là Đấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt. - Đáp.

3) Chúc tụng Chúa ngày nọ qua ngày kia! Thiên Chúa là Đấng cứu độ, Người vác đỡ gánh nặng chúng tôi. Thiên Chúa chúng tôi là Thiên Chúa cứu độ, Chúa là Thiên Chúa ban ơn giải thoát khỏi tay tử thần. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng ḷng. - Alleluia.

PHÚC ÂM: (Lc 13, 10-17)

"Chớ th́ không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đă mười tám năm. Bà bị kḥm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: "Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà". Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức th́ bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, v́ Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: "Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy th́ các người hăy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat". Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: "Hỡi những kẻ giả h́nh, chớ th́ trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả ḅ hay lừa của ḿnh ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đă mười tám năm nay, chớ th́ không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?" Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng v́ những việc lạ lùng Người đă thực hiện. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

ĐỨNG THẲNG LÊN! ( Lc 13,10-17 )

Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ ám làm cho tàn tật đă mười tám năm. Lưng bà c̣ng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đă được giải thoát khỏi tật nguyền.” (Lc 13,11-12)

Suy niệm: Trong Thánh Kinh, bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Người đàn bà bị quỷ ám này c̣ng lưng đă lâu; bà không ngước nh́n lên cao được, cái nh́n của bà là mặt đất, chỉ giới hạn trong vùng đất nhỏ trước mặt, không thể nh́n xa hơn, không thể thấy người quanh ḿnh. Mặc cảm và bệnh tật khiến bà càng xa lánh mọi người và cả Thiên Chúa nữa. Nhưng Chúa Giê-su không hề muốn t́nh trạng bà cứ vậy măi, cứ không thấy Ngài măi, nên Ngài đă đi bước trước. Trông thấy bà, Chúa Giê-su gọi bà lại, giải thoát bà khỏi tội và cho bà đứng thẳng như một con người, có khả năng ngước nh́n lên cao. Thánh Phao-lô cho biết, ngước nh́n lên cao là khả năng của những người thuộc về Chúa, những người chú tâm t́m kiếm những sự trên trời (x. Cl 3,2). Nhờ lời Chúa, bà đă được giải thoát khỏi tật nguyền, có khả năng ngước lên cao sống mối tương quan với Chúa và với mọi người. Và đáp lại ḷng thương của Chúa, bà hết ḷng ngợi ca Thiên Chúa.

Mời Bạn: Có những khối nặng đang làm tâm hồn bạn “c̣ng” xuống, khối nặng vật chất, khối nặng tội lỗi, khối nặng tự ái, khiến bạn không c̣n muốn thấy Chúa và cộng đoàn. Bạn cần ngồi lại đối diện với Chúa và xét xem, điều ǵ đang làm bạn “c̣ng” xuống và xin Chúa chữa lành.

Sống Lời Chúa: Xét ḿnh hằng ngày trước khi đi ngủ và tạ ơn Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thấy con và Chúa muốn chữa lành con. Xin Chúa cứ thực hiện nơi con điều Chúa muốn.