02/11/2017

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên

Lễ Cầu Cho Các Tin Hữu Đă Qua Đời, LN

BÀI ĐỌC I:   Rm 6, 3-9

"Chúng ta phải sống đời sống mới".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tất cả chúng ta đă chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đă chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đă cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cơi chết thế nào, th́ cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. V́ nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, th́ chúng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống như vậy.

Nên biết điều này: con người cũ của chúng ta đă cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị huỷ đi, hầu cho chúng ta không c̣n làm nô lệ tội lỗi nữa, v́ con người đă chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đă chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, v́ biết rằng Đức Kitô một khi từ cơi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không c̣n làm chủ được Người nữa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 5).

Hoặc đọc: Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, v́ Chúa ở cùng con (c. 4a).

Xướng: 1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh ŕ, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. - Đáp.

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ v́ uy danh Người. - Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, v́ Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi ḷng con. - Đáp.

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con th́ Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. - Đáp.

4) Ḷng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. - Đáp.

 ALLELUIA: Ga 11, 25-26

Alleluia, alleluia! -Chúa phán: "Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hăy đến, hăy lănh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đă chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ". - Alleluia.

 PHÚC ÂM:  Ga 6:37-40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, v́ tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ư tôi, nhưng để làm theo ư Đấng đă sai tôi. Mà ư của Đấng đă sai tôi là tất cả những kẻ Người đă ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ư của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, th́ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

THẤY, TIN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG (Ga 6,37-40)

Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Ư của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, th́ được sống muôn đời.”(Ga 6,40)

Suy niệm: Là người, ai cũng mong kéo dài sự sống, dài tới mức không bao giờ chết. V́ thế nhân loại không ngừng t́m kiếm mọi phương thế để gia tăng tuổi thọ. Thế nhưng, theo cụ Nguyễn Du, người ta sống cùng lắm cũng chỉ được trăm tuổi, rồi sau đó là: “Trăm năm nào có ǵ đâu, chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh ŕ.” Kết thúc cuộc đời, theo cách nh́n của người không có niềm tin vào Thiên Chúa, th́ chẳng c̣n ǵ ngoài nấm mồ lạnh lẽo. Nhưng đối với người tin th́ khác: sự sống không mất mà chỉ đổi thay; sau cái chết này là một sự sống mới trong Đức Ki-tô, và Ngài xác quyết: muốn đạt được sự sống ấy, th́ phải “thấy Đức Ki-tô và tin vào Ngài”.

Mời Bạn: “Thấy Đức Ki-tô” không chỉ là hưởng kiến Ngài ở đời sau,  mà c̣n là nh́n bằng cặp mắt đức tin để thấy Ngài đang hiện diện giữa thế gian này nơi những người đang sống quanh ta, nhất là nơi những người thân cận, nơi ông bà, cha mẹ của ta. Nếu bây giờ bạn gặp Đức Ki-tô, bạn sẽ cư xử với Ngài thế nào, th́ bạn cũng hăy cư xử như thế với ông bà cha mẹ; làm như vậy không chỉ bạn báo hiếu các ngài, mà bạn c̣n được bảo đảm hạnh phúc đời đời nữa.

Chia sẻ: Hiếu thảo đích thực là tôn kính vâng lời, làm việc lành thiết thực, và cầu nguyện cho tổ tiên mỗi ngày.

Sống Lời Chúa: Tôn kính và phục vụ ông bà cha mẹ với ư thức ḿnh đang phục vụ Đức Ki-tô nơi các ngài.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nh́n thấy Chúa nơi ông bà cha mẹ chúng con, để khi sống hiếu thảo với các ngài, chúng con cũng tôn thờ Chúa cho phải đạo. Amen