03/11/2017

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên  

BÀI ĐỌC I: Rm 9, 1-5

"Tôi đă ước ao được loại khỏi Đức Kitô v́ phần ích anh em của tôi".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi không nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần, là tôi buồn phiền quá đỗi, ḷng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đă ao ước được loại khỏi Đức Kitô v́ phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luầt, việc phượng tự và lời hứa; các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Đức Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20

Đáp: Hỡi Giêrusalem, hăy ngợi khen Chúa! (c. 12a).

Xướng: 1) Hỡi Giêrusalem, hăy ngợi khen Chúa! Hăy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! v́ Người giữ chặt các then cửa ngươi; Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. - Đáp.

2) Người giữ cho mọi bờ cơi ngươi được b́nh an, Người dưỡng nuôi ngươi bằng tinh hoa của lúa ḿ. Người đă sai lời Người xuống cơi trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. - Đáp.

3) Người đă loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đă không làm cho dân tộc nào như thế, Người đă không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 36a và 29b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin nghiêng ḷng con theo lời Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: (Lc 14, 1-6)

"Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con ḅ rơi xuống giếng mà không kéo nó lên sao?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lănh biệt phái, th́ những người hiện diện ở đó ḍm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: "Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?" Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Đoạn Người bảo các ông rằng: "Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con ḅ rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?" Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô, ngợi khen Chúa.

THÁNH HÓA NGÀY CHÚA NHẬT (Lc 14,1-6)

“Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?” (Lc 14,3). 

Suy niệm: Đối với người Do thái, luật ngày sa-bát có một vị thế tối quan trọng, bởi sa-bát là ngày thánh dành cho Đức Chúa (x. Xh 20). Ngoài chiều kích tôn giáo, luật ngày sa-bát c̣n có mục đích nhân đạo, nghĩa là trong ngày này, dân Chúa sẽ được nghỉ ngơi sau sáu ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, qua ḍng thời gian, ư nghĩa tốt đẹp ban đầu của ngày sa-bát đă mai một đi bởi thái độ nệ luật của giới lănh đạo Do thái. Vốn khởi đi từ một luật vị nhân sinh, th́ giờ đây luật ngày sa-bát trở thành một sự cưỡng ép, một cơ hội để luận tội. Trong bối cảnh đó, với câu hỏi “có được chữa bệnh ngày sa-bát hay không?” Chúa Giê-su đưa nhóm Pha-ri-sêu trở về với ư nghĩa nguồn cội của luật ngày sa-bát: tôn vinh Thiên Chúa bằng cách thực thi đức ái. Chính t́nh yêu là khởi điểm và cùng đích của mọi lề luật kể cả luật giữ ngày sa-bát.

Mời Bạn: Khi chữa lành cho người mắc bệnh phù thũng trong ngày sa-bát, Chúa Giê-su chỉ cho thấy sống đức ái là cách thức tôn vinh Thiên Chúa trọn hảo nhất. Đây chính là phương thế hữu hiệu nhất làm cho Danh Chúa được tỏa sáng trước mặt mọi người.

Chia sẻ: Chia sẻ về khó khăn khiến bạn ngại dấn thân phục vụ tha nhân.

Sống Lời Chúa: Tôi thánh hóa ngày Chúa nhật bằng cách dâng lễ cách sốt sắng, thăm viếng người đau ốm, cao tuổi, hoặc giúp đỡ một người nghèo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thế giới hôm nay lạnh lẽo hơn v́ thiếu vắng t́nh người. Xin giúp con thắp lên ngọn lửa yêu thương qua việc đón nhận, săn sóc những người hoạn nạn, thiếu thốn chung quanh con. Nhờ đó, t́nh thương của Chúa được lan tỏa cho mọi người.