04/11/2017

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29

"Nếu sự bỏ rơi người Do-thái là sự giao hoà của thế giới, th́ đâu là cái lợi, nếu không phải là sự sống lại từ cơi chết?"

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chớ th́ Thiên Chúa đă bỏ rơi dân Người rồi sao? Hẳn là không. V́ chính tôi cũng là người Israel, miêu duệ của Abraham, thuộc chi họ Bengiamin. Thiên Chúa không từ bỏ dân Người mà Người đă chiếu cố trước. Vậy tôi xin hỏi: Chớ th́ họ đă vấp chân đến nỗi ngă xuống rồi sao? Hẳn là không. Nhưng v́ lỗi lầm của họ mà Dân ngoại được ơn cứu độ, để họ ganh đua với những kẻ ấy. Nếu lỗi lầm của họ làm cho thế giới nên giàu có, và sự thiếu thốn của họ làm cho Dân ngoại được phú túc, th́ sự dư đầy của họ c̣n lợi nhiều hơn biết bao. Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết mầu nhiệm này (để anh em không tự cho ḿnh là những kẻ khôn ngoan): là một phần dân Israel cứng ḷng măi cho đến khi toàn thể Dân ngoại nhập giáo, và bấy giờ toàn thể Israel cũng sẽ được cứu độ, như có lời chép rằng: "Từ Sion có Đấng Cứu độ sẽ đến mà cất sự vô đạo khỏi Giacóp. Và đó là giao ước Ta kư kết với họ, khi Ta xoá bỏ tội lỗi của họ". Xét theo Tin Mừng th́ họ thật là kẻ thù nghịch v́ anh em, nhưng xét theo kén chọn, th́ họ là những người rất được yêu thương v́ các tổ phụ. Bởi v́ Thiên Chúa ban ân huệ và kêu gọi ai, Người không hề hối tiếc. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 93, 12-13a. 14-15. 17-18

Đáp: Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngày gian khổ. - Đáp.

2) V́ Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người ḷng ngay sẽ thuận t́nh theo. - Đáp.

3) Nếu như Chúa chẳng phù trợ con, trong giây phút hồn con sẽ ở nơi yên lặng. Đang lúc con nghĩ rằng "Chân con xiêu té", th́, lạy Chúa, ân sủng Ngài nâng đỡ thân con. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 147, 12a và 15a

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hăy ngợi khen Chúa, Đấng đă sai Lời Người xuống cơi trần ai. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 14, 1. 7-11

"Hễ ai nhắc ḿnh lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ ḿnh xuống, sẽ được nhắc lên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lănh các người biệt phái để dùng bữa, và họ ḍ xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: "Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đă mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này', bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hăy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên', bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. "V́ hễ ai nhắc ḿnh lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ ḿnh xuống, sẽ được nhắc lên". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô, ngợi khen Chúa.

LUÔN CHỌN CHỖ CUỐI (Lc 14,1.7-11)

“V́ phàm ai tôn ḿnh lên sẽ bị hạ xuống; c̣n ai hạ ḿnh xuống sẽ được tôn lên. ” (Lc 14,11)

Suy niệm: Cuốn Đắc Nhân Tâm của D. Carnegie đă giúp cho nhiều người thành công trong kinh doanh cũng như trong giao tế đời thường. Tỷ phú Mỹ W. Buffett thú nhận rằng cuốn sách ấy đă thay đổi cuộc đời ông. Khi dạy ta chọn chỗ cuối để rồi sẽ được mời lên cỗ nhất, Đức Giê-su không nhằm dạy ta bài học về đắc nhân tâm hay xử thế trong bữa tiệc để thành công trong cuộc sống. Người đă chọn chỗ cuối trong “bàn tiệc cuộc đời” là chính Ngài. Thật vậy, Ngài đă hạ ḿnh từ một vị Chúa trở thành con người, một người thợ thủ công nghèo, sinh sống ở ngôi làng quê hẻo lánh. Trong ba năm rao giảng Tin Mừng, thường lân la, thân thiết Cvới những kẻ hèn kém, tội lỗi. Cuối cùng, đỉnh cao của “bàn tiệc” ấy là cái chết đau thương trên thập giá.

Mời Bạn: Chọn chỗ cuối như vậy, rốt cuộc, Đức Giê-su lại được siêu tôn trong mầu nhiệm phục sinh vinh hiển. Bạn cũng được mời gọi sống như Ngài, chọn chỗ cuối trong “bàn tiệc cuộc đời” qua nỗ lực chống lại cám dỗ của thèm muốn chức tước, vinh dự, quyền lực, tranh giành ảnh hưởng. Chắc chắn, chính Chúa sẽ là chủ bàn tiệc mời bạn ngồi vào bàn tiệc Nước Trời với Ngài.

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống hạ ḿnh khiêm tốn, không nghĩ ḿnh xứng đáng hơn người khác, không tranh giành ảnh hưởng với người anh em.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đă vui ḷng chọn chỗ cuối trong “bàn tiệc” trần gian. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, luôn biết chọn chỗ cuối trong cộng đoàn để phục vụ người khác, thay cho thái độ thèm muốn chức tước, quyền lực. Amen.