05/11/2017

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

BÀI ĐỌC I: Ml 1, 14b - 2, 2b. 8-10

"Các ngươi đă đi sai đường lối, và làm cho nhiều người vấp phạm lề luật".

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Chúa các đạo binh phán rằng: Ta là Vua cao cả, và danh Ta đáng kính sợ trong các dân tộc.Ta sẽ làm cho các ngươi phải túng thiếu.

Và bây giờ, trên các ngươi có án lệnh này, hỡi các tư tế: Nếu các ngươi không nghe, và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh danh Ta, Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ phóng (sự) chúc dữ xuống trên các ngươi; và Ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi.? Các ngươi đă đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và huỷ bỏ giao ước Lêvi, Chúa các đạo binh phán như vậy. Bởi thế, Ta để cho các ngươi bị khinh rẻ và đốn mạt trước mọi dân tộc, v́ các ngươi đă không tuân giữ đường lối của Ta, và vị nể trong khi thi hành lề luật.

 Chớ th́ mỗi người chúng ta không có một người cha sao? Chớ th́ không phải có một Thiên Chúa tạo thành chúng ta sao? Vậy tại sao mỗi người chúng ta lại khinh rẻ anh em ḿnh mà phản bội giao ước của tổ phụ chúng ta? Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

 ĐÁP CA: Tv 130, 1. 2. 3

Đáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong b́nh an của Chúa.

 1) Lạy Chúa, ḷng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nh́n cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn. - Đáp.

2) Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong ḷng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con. - Đáp.

3) Israel hăy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn đời. - Đáp.

 BÀI ĐỌC II: 1 Tx 2, 7b-9, 13

"Chúng tôi muốn trao phó cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà c̣n mạng sống chúng tôi nữa".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi đă trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái ḿnh thế nào, th́ chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui ḷng trao phó cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà c̣n cả mạng sống chúng tôi nữa: v́ anh em đă nên thiết nghĩa với chúng tôi. Anh em vẫn c̣n nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi: chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Bởi thế chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa, v́ anh em nhận lănh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em đă nhận lănh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế, lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ đă tin. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

 ALLELUIA: Ep 1, 17-18

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - Alleluia.

 PHÚC ÂM: Mt 23, 1-12

"Họ nói mà không làm".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những ǵ họ nói với các ngươi, các ngươi hăy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: v́ họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, c̣n chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ư cho người ta thấy: v́ thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, v́ các ngươi chỉ có một Thầy, c̣n tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: v́ các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: v́ các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.

"Hễ ai tự nhắc ḿnh lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ ḿnh xuống, sẽ được nâng lên". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

LÀM “LỚN” THẾ NÀO? (Mt 23,1-12)

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)

 Suy niệm: Nghe tin ḿnh được bổ nhiệm Tổng Giám Mục San Salvador, Đức Cha Oscar Romero bàng hoàng lo lắng v́ ngài hiểu sứ vụ ấy rất nặng nề, cách riêng trong bối cảnh thực tế. Một thân hữu trao cho ngài đôi giày mới làm quà mừng. Và một trong những việc đầu tiên của Tổng Giám Mục Romero là... cởi bỏ đôi giày cũ đă há miệng toang hoác, xỏ đôi giày mới vào, và lớ ngớ tập bước đi cho ra uy phong ‘tổng giám mục.’ Làm ‘lớn’ sao mà phiền phức quá! Mà phiền phức thật đấy. Vị tổng giám mục bị dính hết rắc rồi này đến rắc rối khác với nhà cầm quyền và với giới địa chủ, v́ ngài dứt khoát đứng về phía đám đông dân nghèo bị bức hiếp và ngài kiên quyết bênh vực họ.

Người ta mưu sát ngài, ngài tuyên bố: “Nếu họ giết tôi, tôi sẽ sống lại nơi người dân El Salvador!” Và thực tế đă xảy ra đúng như vậy.

Mời Bạn: Cuộc đời Đức Tổng Giám Mục Romero là một minh họa tuyệt vời về ư nghĩa của ‘làm lớn’ trong Hội Thánh. ‘Làm lớn’ trong Hội Thánh là để phục vụ, và chỉ để phục vụ thôi, cho đến chết. Cái chết của Đức Giê-su không phải là cái giá Người phải trả cho sứ vụ phục vụ của Người đó sao? Cái chết đó không phải là hành động phục vụ tột đỉnh mà Người thể hiện đó sao?

Chia sẻ: Theo bạn, những ǵ thường che lấp hay thậm chí làm phá sản ư nghĩa phục vụ nơi những người ‘làm lớn’ trong Hội Thánh?

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng, chúng ta tự nhủ: “Thêm một ngày để tôi phục vụ.” Mỗi cuối ngày, ta tự vấn: “Hôm nay tôi đă phục vụ như thế nào?”

Cầu nguyện: Hát Kinh Ḥa B́nh.