08/11/2017

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên 

 BÀI ĐỌC I: Rm 13, 8-10

"Yêu thương là chu toàn trọn cả luật".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. V́ ai yêu người, th́ đă giữ trọn Lề luật. Đó là: Chớ ngoại t́nh, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham, và nếu có điều luật nào khác, th́ cũng tóm lại trong lời này là: Ngươi hăy yêu mến kẻ khác như chính ḿnh. Ḷng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật.  Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 111, 1-2. 4-5. 9

Đáp: Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay (c. 5a).

Xướng: 1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết ḷng ham mộ luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong đất nước: thiên hạ sẽ chúc phúc cho ḍng dơi hiền nhân. - Đáp.

2) Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ ḷng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lư tài sản ḿnh theo đức công b́nh. - Đáp.

3) Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, ḷng quảng đại của người muôn đời c̣n măi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. - Đáp.

ALLELUIA: x. Cv 16, 14b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hăy mở ḷng chúng con, để chúng con nghe lời của Con Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: (Lc 14, 25-33)

"Ai không từ bỏ tất cả của cải ḿnh có, th́ không thể làm môn đệ Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống ḿnh, th́ không thể làm môn đệ Ta. C̣n ai không vác thập giá ḿnh mà theo Ta, th́ không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, th́ mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'. "Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem ḿnh có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh ḿnh chăng? Bằng chẳng nổi, th́ khi đối phương c̣n ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong cá a.c ngươi không từ bỏ tất cả của cải ḿnh có, th́ không thể làm môn đệ Ta". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

ĐỂ LÀM MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU (Lc 14, 25-33)

 “Ai trong anh em không từ bỏ hết những ǵ ḿnh có, th́ không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)

Suy niệm: Làm môn đệ Chúa Giê-su, đó không hề là một chuyện ‘rẻ tiền’, dễ dăi. Bởi v́ điều ấy giả thiết rằng người ta phải sẵn sàng từ bỏ tất cả những ǵ thiết thân nhất của ḿnh – dù đó là cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, hay cả mạng sống ḿnh nữa. Nhưng từ bỏ mới chỉ là một phần việc. Phần c̣n lại càng thách đố hơn gấp bội: Vác thập giá ḿnh mà đi theo Chúa Giê-su! Thập giá không chỉ gợi liên tưởng cái chết, mà đó c̣n là cái chết thê thảm, cái chết tận cùng nhục nhă. Chúa Giê-su không hề lập lờ, giấu giếm các điều kiện để theo Ngài. Trái lại, Ngài rất rơ ràng về các đ̣i hỏi đối với những ai muốn làm môn đệ Chúa Giê-su. Đó là không giữ lại cho riêng ḿnh bất cứ điều ǵ; trái lại phải sẵn sàng chịu tước mất tất cả, ngay cả mạng sống ḿnh, dù một cách ê chề, nhục nhă.

Mời Bạn: Lời Chúa hôm nay như ngọn đèn pha soi tỏ sự thật về chúng ta. Tôi chưa thật sự là môn đệ của Chúa Giê-su, nếu cách này hay cách khác, tôi c̣n loay hoay t́m kiếm “những ǵ đó” cho ḿnh dọc theo con đường tôi theo Chúa. “Những ǵ đó” có thể là tiền bạc, của cải vật chất, song cũng có thể là quyền lực, danh vọng, địa vị… Và tôi chưa thật sự là môn đệ của Chúa Giê-su, nếu người ta nh́n vào tôi và họ không t́m thấy một thập giá nào cả, mà có khi lại là những thứ đối nghịch với thập giá!

Sống Lời Chúa: Bạn đang quyến luyến điều ǵ không phải là thập giá Chúa Ki-tô? Bạn hăy quyết tâm từ bỏ nó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đă dùng Thánh Giá để cứu chuộc chúng con, con xin đón nhận những thập giá Chúa gửi đến trong cuộc sống của con.