09/11/2017

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, LK

 BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12

"Tôi đă thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, th́ tất cả đều được cứu rỗi".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, v́ mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, c̣n nước th́ chảy từ bên phải đền thờ, về phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa đi phía ngoài, đến cửa ngoài nh́n về hướng đông, và đây nước chảy từ bên phải. Người ấy lại nói với tôi: "Nước này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch. Tất cả những sinh vật sống động, nhờ suối nước chảy qua, đều được sống. Sẽ có rất nhiều cá và nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành, và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến. Gần suối nước, hai bên bờ ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên; lá của nó sẽ không khô héo, và trái của nó sẽ không bao giờ hết; mỗi tháng nó có trái mới, v́ ḍng nước này phát xuất từ đền thờ; trái của nó dùng làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc uống. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 45, 2-3. 5-6. 8-9

Đáp: Nước ḍng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao (c. 5).

Xướng: 1) Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh của chúng ta, Người hằng cứu giúp khi ta sầu khổ. Dầu đất có rung chuyển, ta không sợ chi, dầu núi đổ xuống đầy ḷng biển cả. - Đáp.

2) Nước ḍng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao hiển ngự. Chúa ở giữa thành, nên nó không chuyển rung, lúc tinh sương, thành được Chúa cứu giúp. - Đáp.

3) Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, ta được Chúa Giacóp hằng bảo vệ. Các ngươi hăy đến mà xem mọi kỳ công Chúa làm, Người thực hiện muôn kỳ quan trên vũ trụ. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 3, 9b-11. 16-17

"Anh em là đền thờ của Thiên Chúa".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em là toà nhà của Thiên Chúa. Theo ân sủng Thiên Chúa đă ban cho tôi, tôi như một kiến trúc sư lành nghề, đă đặt nền móng, c̣n kẻ khác th́ xây lên. Nhưng mỗi người hăy xem coi ḿnh xây lên thế nào? V́ chưng không ai có thể xây dựng một nền tảng khác, ngoài nền tảng đă được xây dựng là Đức Kitô. Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, th́ Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. V́ đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ALLELUIA: 2 Sb 7, 16

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta đă chọn lựa và thánh hoá nơi này, để danh Ta được hiện diện khắp nơi cho đến muôn đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 2, 13-22

“Người có ư nói đền thờ là thân thể Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán ḅ, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên ḅ ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: "Hăy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán".Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành v́ nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi". Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hăy tỏ cho chúng tôi thấy dấu ǵ là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Ngựi Do-thái đáp lại: "Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ư nói đền thờ là thân thể Người. V́ thế, khi Chúa Giêsu từ cơi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đă tin Kinh Thánh và tin lời Người đă nói.Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

THÂN THỂ CHÚA GIÊ-SU CHÍNH LÀ ĐỀN THỜ (Ga 2,13-22)

“Đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (Ga 2,21)

Suy niệm: Đền thờ Giê-ru-sa-lem, nơi người Do Thái thờ phượng Thiên Chúa bao đời nay, dẫu có huy hoàng tráng lệ cũng chỉ là một toà nhà vật chất bằng gỗ đá ở một nơi cố định. Chúa Giê-su khai mở một cuộc cách mạng tôn giáo từ nền tảng khi Ngài nội tâm hoá, và thần linh hoá ngôi đền thờ Thiên Chúa trong giao ước mới: đó là chính thân thể của Ngài. Khi thông hiệp với Chúa Ki-tô trong sự chết và sống lại của Ngài, nhờ bí tích Thánh Tẩy, tâm hồn người tín hữu cũng được thánh hoá trở thành đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Từ nay, khi kết hợp với Chúa Ki-tô, nhờ bí tích Thánh Thể, người ta có thể đi vào cung thánh linh thiêng nhất của đền thờ Thiên Chúa, đó chính là Thân Thể của Chúa Ki-tô. Những ngôi đền thờ vật chất giờ đây chỉ là h́nh bóng và phương tiện cho ngôi đền thờ đích thực này.

Mời Bạn: “Có điều bạn có thể làm mà tôi th́ không thể. Có cái tôi có thể làm mà bạn lại không. Có cái chung là chúng ta hăy cùng nhau làm điều ǵ đó đẹp cho Thiên Chúa” (Mẹ Têrêxa Calcutta). Tôi dự lễ ở nhà thờ, c̣n anh em lương dân th́ không. Nhưng mọi người, lương hay giáo, có thể làm đẹp cho tâm hồn ḿnh và trái đất này bằng đời sống tôn trọng công lư và sự thật.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín: “V́ nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài? Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhă”.