10/11/2017

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên 

BÀI ĐỌC I: (Rm 15, 14-21)

"Tôi là người giúp việc của Đức Giêsu Kitô nơi các người Dân ngoại để của lễ Dân ngoại được Chúa chấp nhận".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, phần tôi, tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện cảm, và đầy mọi sự hiểu biết, cho nên anh em có thể khuyên bảo lẫn nhau. Nhưng tôi đă viết thư này cho anh em có phần khá bạo dạn, có ư nhắc nhủ anh em nhớ lại: nhờ ân sủng Thiên Chúa đă ban cho tôi trở nên người giúp việc của Đức Giêsu Kitô nơi các Dân ngoại, gánh lấy thiên chức rao giảng Tin Mừng, ngơ hầu của lễ Dân ngoại được chấp nhận và được thánh hoá trong Thánh Thần. Bởi vậy trong Đức Giêsu Kitô, tôi có thể tự hào trước mặt Thiên Chúa. V́ chưng tôi không dám nói điều ǵ ngoài việc Đức Kitô dùng tôi làm cho dân ngoại vâng phục, bằng ngôn ngữ cũng như bằng hành động, nhờ những phép lạ, những việc phi thường và quyền lực của Thánh Thần. Bởi thế, từ Giêrusalem và miền chung quanh cho đến Illyricô, tôi đă rao giảng đầy đủ Tin Mừng của Đức Kitô. Như thế, tôi đă rao giảng Tin Mừng này, không phải ở những nơi đă kêu cầu danh Đức Kitô, để tránh khỏi xây dựng trên nền móng kẻ khác đă đặt, nhưng tôi hành động như lời đă chép: "Những ai chưa hề nghe loan báo về Người, th́ sẽ xem thấy Người; và những ai chưa hề nghe nói về Người, th́ sẽ hiểu biết Người". Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Đáp: Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c. 2b).

Xướng: 1) Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.

2) Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rơ đức công minh. Người đă nhớ lại ḷng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel. - Đáp.

3) Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Đáp.

ALLELUIA: Pl 2, 15-16                                                                   

Alleluia, alleluia! - Anh em hăy tích trữ lời ban sự sống, anh em hăy chiếu sáng như những v́ sao ở giữa thế gian. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 16, 1-8

"Con cái đời này khi đối xử với đồng loại th́ khôn khéo hơn con cái sự sáng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lư; và người này bị tố cáo đă phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lư đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hăy tính sổ công việc quản lư của anh, v́ từ nay anh không thể làm quản lư nữa'. Người quản lư thầm nghĩ rằng: 'Tôi phải làm thế nào, v́ chủ tôi cất chức quản lư của tôi? Cuốc đất th́ không nổi, ăn mày th́ hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lư th́ sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'. "Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hăy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'C̣n anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hăy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. "Và chủ khen người quản lư bất lương đó đă hành động cách khôn khéo: v́ con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, th́ khôn khéo hơn con cái sự sáng". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

MƯU ÍCH CHO THA NHÂN  (Lc 16,1-8)

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16,8b)

Suy niệm: Chắc chắn Chúa không có ư đem người quản lư gian tham biển lận ra làm mẫu mực, nếu không Ngài đă không gọi y là bất lương;điều Chúa muốn nói là cách xử sự khôn khéo của anh ta (c. 8a). Anh ta biết nhạy bén tính toán cho tương lai của ḿnh theo kiểu người đời. C̣n chúng ta, những người đă thuộc về con cái ánh sáng qua bí tích Thánh tẩy, chúng ta cũng phải biết khôn khéo tính toán cho tương lai của ḿnh với tư cách là người Ki-tô hữu. Là con cái sự sáng, ta loại trừ những ǵ là tính toán hơn-thua theo tinh thần thế tục, để hoàn toàn đầu tư cuộc đời ḿnh cho những giá trị Nước Trời, làm vinh danh Thiên Chúa qua việc mưu cầu thiện ích cho tha nhân. Nhờ đó, ta được hưởng được niềm vui của người được Thiên Chúa tín nhiệm giao cho quản lư kho tàng Nước Trời.

Mời Bạn: Có bao giờ bạn tự hỏi tôi đă mắc nợ Thiên Chúa bao nhiêu chưa? Thử tổng kết sẽ thấy món nợ ấy không thể trả được. Vậy Chúa muốn bạn trả cho Chúa qua việc chia sẻ cho tha nhân những ǵ bạn được hưởng.

Chia sẻ: Những ǵ bạn đang được hưởng như sự hiện hữu, sức khỏe, khả năng... tất cả đều bởi Chúa mà ra. Bạn hăy chia sẻ những ǵ ḿnh đang có cho những ai đang cần đến sự trợ giúp.

Sống Lời Chúa: Sẵn sàng đem khả năng, thời giờ, của cải ḿnh để phục vụ v́ “Cho th́ có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đă ban tặng sự sống đời đời cho con qua sự chết và sống lại của Chúa. Xin cho con biết luôn chia sẻ những ǵ con đang có, để anh chị em con cũng được hưởng gia nghiệp Nước Trời.