Thứ Năm 16/11/2017

Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: Kn 7, 22 - 8, 1

"Sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn tuyền của uy quyền Thiên Chúa".

Trích sách Khôn Ngoan.

Trong sự khôn ngoan có tinh thần sáng suốt, thánh thiện, duy nhất, đa diện, tinh vi, lợi khẩu, linh động, tinh tuyền, chắc chắn, dịu dàng, phục thiện, sâu sắc, bất khuất, hào hiệp, nhân đạo, đại lượng, vững tâm, bền chí, vững chắc, b́nh thản, làm được mọi sự, kiểm soát hết thảy, thấu suốt mọi thần trí, những kẻ thông minh, những người thanh sạch và những người tế nhị. Sự khôn ngoan linh hoạt hơn mọi chuyển động, và v́ trong sạch, nên thấu nhập mọi nơi. Sự khôn ngoan là hơi thở của quyền năng Thiên Chúa, và là sự phát xuất tinh tuyền của vinh quang Thiên Chúa toàn năng; bởi thế không vật ô uế nào đụng tới được; sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn tuyền của Uy quyền Thiên Chúa, và là h́nh ảnh ḷng từ nhân của Người. Tuy duy nhất, nhưng sự khôn ngoan có thể làm mọi sự, và dù bất biến, nhưng có thể canh tân mọi loài. Qua các thế hệ, sự khôn ngoan lan tràn trên các tâm hồn thánh thiện, làm cho các tâm hồn trở nên bạn hữu và tiên tri của Thiên Chúa. V́ Chúa không yêu mến ai nếu không phải là kẻ ở với sự khôn ngoan. Khôn ngoan xinh đẹp hơn mặt trời, trổi vượt mọi tinh tú, và so với ánh sáng, nó c̣n trổi vượt hơn, v́ ánh sáng có lúc phải nhường chỗ cho bóng tối, nhưng ngay cả gian ác cũng không thắng nổi sự khôn ngoan. Vậy sự khôn ngoan đă lan tràn mạnh mẽ từ bờ cơi này đến bờ cơi kia, và hướng dẫn mọi loài cách khôn khéo. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175

Đáp: Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn c̣n đó (c. 89a).

Xướng: 1) Thân lạy Chúa, cho tới đời đời kiếp kiếp, lời Chúa vẫn c̣n đó như cơi trời cao. - Đáp.

2) Đời nọ sang đời kia, c̣n măi ḷng trung thành của Chúa, Ngài đă kiến tạo địa cầu, nó c̣n đứng vững trơ trơ. - Đáp.

3) Theo chỉ dụ Chúa, vũ trụ luôn luôn tồn tại, v́ hết thảy vạn vật đều phải phục vụ Ngài. - Đáp.

4) Sự mạc khải lời Ngài soi sáng, và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. - Đáp.

5) Xin tỏ cho tôi tớ Ngài thấy long nhan hiền hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. - Đáp.

6) Nguyện cho hồn con được sống để khen ngợi Chúa, và xin các sắc dụ của Chúa phù trợ cho con. - Đáp.

ALLELUIA: 2 Tx 2, 14

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa đă dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. - Alleluia.

PHÚC ÂM: (Lc 17, 20-25)

"Nước Thiên Chúa ở giữa các ông".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", th́ Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: 'Này nước trời ở đây hay ở kia'. V́ nước Thiên Chúa ở giữa các ông". Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: 'Này Người ở đây và này Người ở kia', các con chớ đi đến và đừng t́m kiếm. V́ như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, th́ Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị ḍng dơi này xua đuổi". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ NĂM TUẦN 32 TN  (Lc 17,20-25)

NƯỚC THIÊN CHÚA ĐĂ TỚI

“Triều Đại của Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)

Suy niệm: Quan niệm của người đương thời về Nước Thiên Chúa đi ngược với lời Chúa Giê-su rao giảng. Đối với họ, Nước Thiên Chúa là một quốc gia trần thế, có vị minh quân cùng với binh hùng tướng mạnh, nhờ đó, họ đè bẹp quân thù, thống trị các dân, tạo nên một vương quốc hùng cường về kinh tế chính trị. Đó là giấc mơ về Đấng Thiên Sai mà họ mong chờ một ngày nào đó được sai đến cho dân tộc họ. Nhưng Chúa Giê-su cho biết, Nước Thiên Chúa đă đến trong con người của Ngài. Người ta có thể gặp thấy nước đó trong các việc Ngài làm, các lời Ngài nói, trong các diễn biến đời sống của Ngài, nhất là trong sự chết và sống lại của Ngài. Chính v́ thế lúc khởi đầu cuộc sống công khai, Chúa Giê-su kêu gọi: “Nước Trời đă đến gần. Hăy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Mời Bạn: Mọi lời Chúa Giê-su nói, mọi việc Ngài làm đều là để tŕnh bày cho người ta thấy, hiểu và tiếp nhận Nước Thiên Chúa đang tới trong Ngài và qua Ngài. Bởi vậy tách Ngài ra khỏi Nước Thiên Chúa th́ không thể nào hiểu hay sẽ hiểu sai về Ngài. “Chúa Giê-su là đường v́ con đường của Ngài là con đường của Nước Thiên Chúa. Chúa Giê-su là sự thật v́ sự thật của Ngài là sự thật được tỏ bày nhờ Nước Thiên Chúa. Chúa Giê-su là sự sống v́ là sự sống được củng cố nhờ Nước Thiên Chúa” (Song, C.S.).

Sống Lời Chúa: Luôn sống trong t́nh thân nghĩa với Đức Ki-tô để Nước Thiên Chúa lớn lên trong tôi và trong những người sống quanh tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kiên tŕ xây dựng vương quốc t́nh yêu của Chúa trong các tâm hồn.