19/11/2017

Chủ Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên 

 

BÀI ĐỌC I: Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31

"Nàng cần mẫn dùng tay làm việc".

Trích sách Châm Ngôn.

Ai t́m được một người vợ tài đức? Nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng đặt ḷng tin tưởng nơi nàng và chàng không thiếu thốn vật thực. Trọn đời, nàng sẽ mang lại cho chồng sự lành, chứ không phải sự dữ. Nàng t́m lông chiên và sợi gai, rồi nàng cần mẫn dùng tay làm việc. Nàng ra tay đưa thoi dệt vải, và ngón tay nàng cầm xe kéo sợi. Nàng rộng tay bố thí cho người nghèo khó, và giơ tay hướng dẫn kẻ bần cùng. Duyên dáng th́ giả dối và nhan sắc th́ hăo huyền: Người phụ nữ kính sợ Chúa, sẽ được ca tụng. Hăy tặng cho nàng hoa quả do tay ḿnh làm ra, và sự nghiệp của nàng hăy ca tụng nàng tại các cửa thành. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Đáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (x. c. 1a).

Xướng: 1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. - Đáp.

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn, con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. - Đáp.

3) Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Thiên Chúa. Nguyện Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nh́n thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống bạn. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 5, 1-6

"Ngày của Chúa bắt chợt anh em như kẻ trộm".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh em không cần chúng tôi viết cho anh em. V́ chính anh em đă biết rơ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. Khi người ta nói rằng: "Yên ổn và an toàn", th́ chính lúc đó tai hoạ th́nh ĺnh giáng xuống trên họ, như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai và họ không sao thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không c̣n tối tăm, đến nỗi ngày đó bắt chợt anh em như kẻ trộm, v́ tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hăy tỉnh thức và điều độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ALLELUIA: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! - Các con hăy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 25, 14-30

"V́ ngươi đă trung tín trong việc nhỏ, ngươi hăy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.                                         

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi. "Người lănh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Người lănh hai nén cũng đi làm lợi được hai nén khác. C̣n người lănh một nén, th́ đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ ḿnh. "Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đ̣i họ tính sổ. Vậy người lănh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: 'Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác'. Ông chủ bảo người ấy rằng: 'Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, v́ ngươi đă trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hăy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi'. Người đă lănh hai nén bạc cũng đến và nói: 'Thưa ông, ông đă trao cho tôi hai nén bạc; đây tôi đă làm lợi được hai nén khác'. Ông chủ bảo người ấy rằng: 'Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, v́ ngươi đă trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hăy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi'. "C̣n người lănh một nén bạc đến và nói: 'Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát: nên tôi khiếp sợ (mà) đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại cho ông'. Ông chủ trả lời người ấy rằng: 'Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đă biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra người phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hăy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. V́ người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, c̣n kẻ chẳng có, th́ vật ǵ coi như của nó, cũng lấy đi. C̣n tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hăy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng'". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen  Chúa.

NIỀM VUI CỦA THIÊN CHÚA

“Hăy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)

Suy niệm: 1/ Ông chủ trong dụ ngôn là h́nh ảnh của Thiên Chúa. Ngài giao cho mỗi người một phận vụ và không đ̣i hỏi ai quá sức ḿnh. Ngài không coi trọng người được giao năm yến hon người được giao một yến. Tài sản Ngài có bao nhiêu, Ngài giao tất cả. Hết sức tin tưởng. Ngài lên đường đi xa. 2/ Có vẻ như cái lỗi lớn nhất của người đầy tớ thứ ba là không làm việc, không sinh lời. Xét kỹ hơn, nguyên nhân sâu xa chi phối những hành động này là anh ta đă có một h́nh ảnh méo mó về Thiên Chúa: đối với anh, ông chủ là một người hà khắc, đ̣i hỏi, gặt chỗ không gieo, thu nơi không văi. Anh sợ hăi chứ không yêu mến. 3/ Ngày tính sổ, Thiên Chúa – ông chủ – xuất hiện như một người Cha: vui mừng thấy vốn đă sinh lời. Nhưng… Ngài không giữ lại cho ḿnh, mà giao hết cả vốn lẫn lăi cho người biết làm việc; ai sinh lời Ngài lại ban thêm. Niềm vui của Ngài, đó là thấy rằng chúng ta đă làm việc và sinh lời cho chính chúng ta.

Mời Bạn: Những ǵ bạn đang có chính là những yến bạc mà Thiên Chúa giao cho bạn để sinh lời. Đối với bạn Thiên Chúa là ai, là ông chủ hà khắc hay là Người Cha yêu thương?

Chia sẻ: Có phải Thiên Chúa đă bất công khi lấy yến bạc của người đầy tớ thứ ba mà giao cho người có mười yến không? Nếu người này sinh lời, đâu là lời khen mà anh sẽ nhận được?

Sống Lời Chúa: Chu toàn bổn phận của ngày hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm cho con ḷng tin tưởng và yêu mến, đừng để con nh́n xuôi ngó ngược, phân b́ với người khác, nhưng hết ḷng hết sức thi hành phận vụ Chúa đă giao.