20/11/2017

Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên 

Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên Năm I

 BÀI ĐỌC I: 1 Mcb 1, 11-16. 43-45. 57-60. 65-67 (Hl 10-15. 41-43. 54-57. 62-63)

"Dân Israel phải chịu một cơn thịnh nộ khủng khiếp".

Trích sách Macabê quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, bởi ḍng các vua Hy-lạp sinh ra một mầm mống tội lỗi, là Antiôcô Êpiphan, con vua Antiôcô, trước kia bị bắt làm con tin tại Rôma; năm vương quốc Hy-lạp một trăm ba mươi bảy, ông lên ngôi vua. Thời đó từ Israel cũng xuất hiện một số người bất lương mê hoặc được nhiều người, chúng nói rằng: "Này, ta hăy giao ước với các dân ở chung quanh chúng ta, v́ từ ngày chúng ta đoạn giao với các dân ấy, chúng ta đă gặp nhiều tai hoạ". Họ cho lời nói ấy là đúng. Một số trong dân chúng hối hả đi yết kiến nhà vua và được nhà vua cho phép tuân giữ các luật lệ của dân ngoại. Họ liền xây cất một thao trường ở Giêrusalem theo tập quán của dân ngoại; họ t́m cách huỷ bỏ vết tích của phép cắt b́, chối bỏ Giao Ước thánh để rồi giao ước với kẻ ngoại. Họ tự bán ḿnh để làm sự dữ. Vua Antiôcô ra chiếu chỉ khắp nước truyền cho mọi dân hợp thành một dân và mỗi dân phải bỏ tục lệ riêng ḿnh; tất cả các dân ngoại đều tuân lệnh nhà vua. Nhiều người Israel cũng sẵn sàng theo việc phượng tự của nhà vua, họ liền hiến tế cho ngẫu tượng và phế bỏ ngày sabbat. Ngày rằm tháng Kislêu, năm một trăm bốn mươi lăm, vua Antiôcô đặt một ngẫu tượng ghê tởm ngay trên bàn thờ dâng của lễ toàn thiêu. Người ta cũng lập nhiều bàn thờ khác trong các thành lân cận của Giuđa: người ta đốt hương cúng tế trước cửa nhà và ở các công trường. Hễ gặp thấy sách luật nào, họ xé nát và đem đốt đi. Nếu người ta bắt gặp sách giao ước trong nhà người nào hoặc bắt gặp kẻ nào giữ Luật Chúa, th́ kẻ ấy sẽ bị xử tử theo đúng chiếu chỉ của nhà vua. Nhưng cũng có nhiều người Israel tỏ ra kiên quyết, và nhất định không ăn của ǵ dơ nhớp; họ thà chết chẳng thà làm cho ḿnh ra ô uế bởi của ăn dơ và phạm đến Giao Ước thánh, và quả thực họ đă chết. Dân Israel phải chịu một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158

Đáp: Lạy Chúa, xin bảo toàn cho con sống, và con sẽ tuân giữ lời nghiêm huấn của Ngài (x. c. 88).

Xướng: 1) Con nổi cơn uất hận v́ những người tội lỗi, bọn chúng bỏ rơi luật pháp của Ngài. - Đáp.

2) Thừng chăo bọn ác nhân đă trói buộc con, nhưng con chẳng lăng quên luật pháp của Ngài. - Đáp.

3) Xin Chúa cứu con khỏi người ta áp bức, để con tuân giữ các huấn lệnh của Ngài. - Đáp.

4) Những kẻ bách hại con cách độc ác đang tiến lại gần, bọn chúng sống xa pháp luật của Chúa. - Đáp.

5) Ơn cứu độ của Chúa xa bọn ác nhân, v́ chúng chẳng lo giữ những thánh chỉ của Ngài. - Đáp.

6) Nh́n thấy những kẻ phản bội mà con chán nản, v́ chúng không tuân giữ lời sấm của Ngài. - Đáp.

ALLELUIA: Lc 16, 31

Alleluia, alleluia! - Các con hăy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 18, 35-43

“Ngươi muốn Ta làm ǵ cho ngươi? - Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, th́ có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện ǵ đó. Người ta nói cho anh biết có Đức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!" Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: "Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi!" Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: "Ngươi muốn Ta làm ǵ cho ngươi?" Anh thưa: "Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy". Chúa Giêsu bảo anh: "Hăy nh́n xem, ḷng tin của ngươi đă cứu chữa ngươi". Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ HAI TUẦN 33 TN (Lc 18,35-43)

SÁNG MẮT SÁNG L̉NG

Đức Giê-su hỏi: “Anh muốn tôi làm ǵ cho anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nh́n thấy được.” (Lc 18,41)

Suy niệm: Anh mù thành Giê-ri-cô anh đă dùng lợi thế mạnh nhất và gần như duy nhất là tiếng kêu để làm cho Chúa Giê-su chú ư đến ḿnh. Tiếng kêu của anh là ḷng khao khát của anh. Anh kêu to mặc cho đám đông ồn ào. Anh kêu hết sức dù không ít người quát nạt bảo im. Và anh đă được toại nguyện. Anh được Chúa chữa cho sáng mắt và anh nhận biết Ngài. Cuộc đời anh giờ đây đă đổi thay, anh không c̣n ngồi ở vệ đường nữa, mà nhập vào đoàn người tôn vinh ngợi khen Thiên Chúa. Nhưng để lời kêu gào của anh mở ra đoạn kết có hậu như thế lại cần có một tiếng nói khác, đó là lời Chúa Giê-su gọi anh đến và khẳng định như đinh đóng cột: “Ḷng tin của anh đă cứu chữa anh.” Hơn thế, Ngài đă thấy anh từ trước, từ đời đời, như Ngài đă thấy Na-tha-na-en dưới gốc cây vả trước khi ông tới gặp Ngài. Ngài đă chạnh ḷng thương ban cho anh một cơ hội được chữa lành không chỉ căn bệnh mù thể lư để anh được sáng mắt, mà c̣n cho anh được sáng cặp mắt đức tin để anh thấy Chúa và ca tụng Ngài.

Mời Bạn: nhắm cặp mắt thể xác của ḿnh lại để cảm nghiệm điều anh mù Giê-ri-cô cảm nghiệm và lắng nghe tiếng Chúa hỏi bạn: “Con muốn Ta làm ǵ cho con?” Tội lỗi nào? Nết xấu nào? Trăn trở nào bạn muốn được Chúa cứu thoát ra? Bạn hăy thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy.”

Sống Lời Chúa: Để có thể “thấy” Chúa và “thấy” chính ḿnh, bạn hăy dành thời gian thích đáng để suy niệm khi bắt đầu một ngày và để xét ḿnh khi kết thúc một ngày sống.

Cầu nguyện: Đọc kinh Sáng Soi..