23/11/2017

Thứ Năm Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

Lễ Tạ Ơn ( LỄ TẠ ƠN HOA KỲ - THANKSGIVING MASS ) 

BÀI ĐỌC I: 1 Mcb 2, 15-29

"Chúng tôi tuân theo lề luật cha ông chúng tôi".

Trích sách Macabê quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, vua Antiôcô sai người đến cưỡng bách các người trốn ẩn tại thành Môđin cúng tế dâng hương và chối bỏ lề luật Thiên Chúa. Có nhiều người trong dân Israel tuân lệnh đến với họ, nhưng ông Mathathia và các con ông cương quyết không chịu theo. Các người vua Antiôcô sai đến, lên tiếng nói với Mathathia rằng: "Ông là thủ lănh có tiếng tăm và có uy tín trong thành này và có nhiều con cái và anh em. Vậy ông hăy tiến lên trước tiên và thi hành lệnh nhà vua, như hết thảy mọi dân tộc, như các người chi tộc Giuđa và những người c̣n ở lại Giêru-salem đă thi hành rồi, ông và các con ông sẽ là bạn hữu của nhà vua, sẽ được nhà vua ban cho vàng bạc và ân huệ khác". Matha-thia trả lời và nói lớn tiếng rằng: "Cho dầu mọi dân tộc đều tuân lệnh vua Antiôcô, mọi người đều chối bỏ lề luật của cha ông mà vâng lệnh nhà vua, phần tôi và con cái cùng anh em tôi, chúng tôi vẫn tuân theo lề luật cha ông chúng tôi. Xin Thiên Chúa thương đừng để chúng tôi chối bỏ lề luật và giới răn Chúa. Chúng tôi sẽ không nghe theo lệnh vua Antiôcô, cũng chẳng cúng tế mà lỗi phạm lệnh truyền của lề luật chúng tôi, kẻo chúng tôi đi theo con đường khác". Ông vừa dứt lời th́ có một người Do-thái tiến ra cúng thần trước mặt mọi người, trên bàn thờ ở thành Môđin, theo chiếu chỉ của nhà vua. Thấy vậy, Mathathia đau ḷng xót dạ, ông nổi giận v́ yêu mến lề luật, ông xông tới giết ngay người ấy trên bàn thờ. Ông cũng giết luôn người vua Antiôcô sai đến để cưỡng bách người ta cúng tế; ông lật đổ cả bàn thờ. Ḷng nhiệt thành của ông đối với lề luật cũng giống như ḷng nhiệt thành của Phinê đă đối xử với Zimri con ông Salomi. Đoạn Mathathia kêu lớn tiếng khắp trong thành phố rằng: "Ai nhiệt thành với lề luật, tuân giữ lời Giao ước, hăy ra khỏi thành theo tôi!" Ông và con cái ông trốn lên núi, bỏ lại trong thành mọi tài sản họ có. Bấy giờ một số người c̣n nhiệt tâm với sự công chính và lề luật, cũng trốn vào hoang địa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 49, 1-2. 5-6. 14-15

Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ (c. 23b).

A) Chúa là Thiên Chúa đă lên tiếng kêu gọi địa cầu, từ chỗ mặt trời mọc lên tới nơi lặn xuống. Từ Sion đầy mỹ lệ, Thiên Chúa hiển linh huy hoàng.

B) Hăy tập họp cho Ta các tín đồ đă kư lời giao ước của Ta cùng hy sinh lễ. Và trời cao sẽ loan truyền sự công chính của Người, và chính Thiên Chúa Người là thẩm phán. 

A) Hăy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều khấn hứa cùng Đấng Tối Cao. Ngươi hăy kêu cầu Ta trong ngày khốn khó, Ta sẽ giải thoát ngươi và ngươi sẽ kính trọng Ta.

ALLELUIA: x. Cv 16, 14b

- Lạy Chúa, xin hăy mở ḷng chúng con, để chúng con nghe lời Con Chúa. - Alleluia.
 

PHÚC ÂM: Lc 19, 41-44

"Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà b́nh lại cho ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành th́ Người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà b́nh lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. V́ sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi b́nh địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại ḥn đá nào trên ḥn đá nào, v́ ngươi đă không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ NĂM TUẦN 33 TN ( Lc 19,41-44 )

 NHẬN BIẾT ƠN CHÚA

“V́ ngươi đă không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.” (Lc 19,44) 

Suy niệm: Có câu chuyện vui kể một người đàn ông đang vất vả gom củi trong rừng. Ông than văn: Cuộc sống cơ cực quá, thật quá sức chịu đựng, ước ǵ tôi chết quách cho rồi. Dứt lời, thần chết xuất hiện trước mặt ông, hỏi: Ta có thể giúp ǵ cho ông? Thấy thần chết ông hoảng sợ quá, lắp bắp: Ngài có thể giúp đặt bó củi này lên vai tôi được không? Có một thực tế, đôi khi chúng ta than văn cuộc đời này lầm than đau khổ nhưng vẫn muốn sống, bởi v́ cuộc sống là quà tặng. Thế nhưng, có thể chúng ta đă sống ích kỉ và vô ơn, để không nhận ra tất cả những ǵ ḿnh có như sự sống, tài năng, gia đ́nh, các mối quan hệ… đều được ban cho v́ t́nh yêu. Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và yêu thương chúng ta qua từng biến cố, trong từng phút giây của cuộc đời. 

Mời Bạn: Trong xă hội vô thần và thực dụng, việc nh́n nhận Thiên Chúa Nhập Thể thực sự là thử thách. Biết nhận ra Ơn Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, trong hạnh phúc và cả khổ đau, để luôn sống tâm t́nh biết ơn và phó thác cuộc đời ḿnh nơi Chúa là thái độ sống đúng đắn của người Ki-tô hữu. Bằng cái nh́n đức tin, chúng ta sẽ nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện và hoạt động trong thế giới này, v́ yêu thương và để cứu độ chúng ta.

Sống Lời Chúa: “Anh em hăy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, v́ đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giê-su Ki-tô” (1Tx 5,18).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn nhớ ḿnh chỉ là tạo vật nhỏ bé và vô dụng, để con luôn biết sống tâm t́nh tạ ơn Chúa, v́ mỗi giây phút sống là hồng ân lớn lao cho chúng con. Amen.