24/11/2017

Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

Lễ Th. Anrê, Trần An Dũng-Lạc, và các bạn Tử Đạo, LN

BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9

"Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu".

Trích sách Khôn Ngoan.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm ǵ được các ngài. Đối với con mắt của người không hiểu biết, th́ h́nh như các ngài đă chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cơi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong b́nh an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ h́nh, ḷng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; v́ Chúa đă thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nh́n các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét sử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đă tin tưởng ở Chúa, th́ sẽ hiểu biết chân lư, và trung thành với Chúa trong t́nh yêu, v́ ơn Chúa và b́nh an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là Lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Đáp: Chúa đă đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như Người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Đáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: "Chúa đă đối xử với họ cách đại lượng". Chúa đă đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Đáp.

3) Lạy Chúa, xin hăy đổi số phận của con, như những ḍng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. - Đáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về hân hoan, vai mang những bó lúa. - Đáp.

ALLELUIA: 1 Pr 4, 14

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em bị sỉ nhục v́ danh Chúa Kitô, th́ phúc cho anh em, v́ Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. - Alleluia.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 17-25

"V́ tiếng nói của Thập Giá là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo Thập giá của Đức Kitô ra hư không.V́ chưng lời rao giảng về Thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, th́ điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. V́ như đă chép rằng: "Ta sẽ phá huỷ sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông thái của những người thông sáng. Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lư sự đời này ở đâu?" Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của đời này hoá ra điên rồ đó sao? V́ thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, th́ Thiên Chúa đă muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. V́ chưng, các người Do-thái đ̣i hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp t́m kiếm sự khôn ngoan, c̣n chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, th́ Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, v́ sự điên dại của Thiên Chúa th́ vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa th́ vượt hẳn sức mạnh của loài người. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn  Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 10, 17-22

"Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa v́ Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hăy coi chừng người đời, v́ họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa v́ Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, th́ các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói ǵ. V́ trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói ǵ: v́ chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. V́ danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ". Đó là lời Chúa. Lạy Chua Kitô, ngợi khen Chúa.

LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG ( Mt 10,17-22 )

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.” (Lc 10,28)

Suy niệm: Đang trong bầu khí tưng bừng của đại lễ Giáng Sinh, vậy mà Hội Thánh lại mừng kính thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo tiên khởi. Hội Thánh muốn nhắc nhở ta: (1) Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người chính là sự sống vĩnh cửu; đón nhận Ngài là đón nhận sự sống ấy; (2) mầu nhiệm Giáng Sinh đi liền với mầu nhiệm thập giá, ngày Chúa ra đời cũng là ngày các thánh Anh Hài ĺa đời. Tê-pha-nôâ, vị phó tế nhiệt thành, đă can đảm đối chất với Thượng Hội Đồng Do Thái về niềm tin vào Đức Ki-tô. Chính việc tuyên xưng đức tin cách công khai này đă đưa ông đến cái chết tử đạo, triều thiên vinh quang của sự sống vĩnh cửu. Tin Đức Giê-su th́ phải làm chứng cho Ngài, một việc làm chứng đ̣i ta phải vác thập giá mỗi ngày theo chân Ngài.

Mời Bạn: Bí quyết để Tê-pha-nô can đảm đóng vai chứng nhân là nh́n thấy Chúa Giê-su đang chờ đợi chào đón ḿnh ở thiên đàng. Ông mong muốn nên giống vị Chúa của ḿnh nên đă xin tha thứ cho kẻ ném đá ḿnh. Can đảm làm chứng không chút khoan nhượng, nhưng với quả tim mềm mại tha thứ. Đó có thể là điều bạn rút ra từ cuộc đời chứng nhân của thánh nhân để rồi áp dụng trong đời sống hằng ngày của bạn.

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm giới thiệu Ki-tô giáo, đạo yêu thương, cho một người thân hay một người quen, như một cách bắt đầu vai tṛ chứng tá của ḿnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, xin ban thêm sức mạnh và ḷng can đảm cho con để con dám tuyên xưng, giới thiệu Chúa, Tin Mừng Chúa cho những người chưa biết, hay đang muốn t́m hiểu đạo Chúa.  Amen.