25/11/2017

Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: 1 Mcb 6, 1-13

"V́ các tai hoạ trẫm đă gây cho Giêrusalem mà trẫm phải buồn bực mà chết".

Trích sách Macabê quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, vua Antiôcô rảo khắp các tỉnh miền bắc. Vua nghe nói tại Ba-tư có thành Êlymai nổi tiếng là giàu có và lắm vàng bạc; trong thành lại có một ngôi đền thờ lắm bảo vật, đầy những binh giáp bằng vàng, chiến bào, khiên mộc di sản của Alexanđrô, con Philipphê, vua xứ Macêđônia, là vua tiên khởi cai trị dân Hy-lạp. Vậy ông đến t́m cách chiếm lấy thành để cướp của. Nhưng ông không thành công, v́ dân thành đă biết trước ư định của ông, nên đă vùng lên chống lại. Ông bỏ chạy và buồn bực lui quân trở về Babylon. Lúc vua c̣n ở Ba-tư, có người đến đem tin cho vua hay toán quân của ông ở Giuđa đă bị đánh bại chạy tán loạn, và Lysia, vị tướng chỉ huy một đoàn quân hùng hậu, cũng đă phải tháo lui chạy trốn quân Do-thái; quân Do-thái lại càng mạnh thêm nhờ ở khí giới, lương thực và chiến lợi phẩm rất nhiều đă lấy được của các đoàn quân họ đánh bại. Họ đă hạ tượng thần vua đă đặt trên bàn thờ ở Giêrusalem; họ cũng đă xây thành đắp luỹ cao như trước chung quanh Đền thờ và chung quanh thành Bethsura. Nghe tin ấy, nhà vua khiếp đảm và rất xúc động. Vua vật ḿnh xuống giường và buồn đến lâm bệnh, (bởi v́) sự việc đă không xảy ra như vua ước muốn. Vua liệt giường nhiều ngày, càng ngày càng buồn. Và tưởng ḿnh sắp chết, vua liền triệu tập tất cả bạn hữu lại mà nói với họ rằng: "Trẫm không c̣n chớp mắt được nữa và ḷng trẫm tan nát v́ ưu tư. Trẫm tự nghĩ: trước kia khi trẫm c̣n quyền thế, trẫm vui sướng và được người ta quư mến, mà giờ đây trẫm lâm cảnh buồn sầu và đau khổ biết bao! Bây giờ trẫm hồi tưởng lại các tai hoạ trẫm đă gây cho Giêru-salem: trẫm đă chiếm đoạt các chén bằng vàng bạc tại đó, và đă ra lệnh tiêu diệt dân Giuđêa cách vô cớ. Trẫm nh́n nhận là v́ các việc ấy mà phải khốn khổ như thế này, mà giờ đây trẫm phải buồn bực mà chết nơi đất khách quê người". Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 9, 2-3. 4 và 6. 16b và 19

Đáp: Lạy Chúa, con mừng rỡ v́ ơn Ngài cứu độ (x. c. 16a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết ḷng, con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Con sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, con sẽ đàn ca danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. - Đáp.

2) V́ quân thù của con đă tháo lui, chúng chạy trốn và vong mạng trước thiên nhan Chúa. Chúa trách phạt chư dân, diệt vong đứa ác, bôi nhoà tên tuổi chúng tới muôn đời. - Đáp.

3) Người chư dân rơi ch́m xuống hố mà họ đă đào, chân họ mắc vào cạm bẫy mà họ đă che. V́ kẻ cơ bần không bị đời đời quên bỏ, hy vọng người đau khổ không măi măi tiêu tan. - Đáp.

ALLELUIA: Pl 2, 15-16

Alleluia, alleluia! - Anh em hăy tích trữ lời ban sự sống, anh em hăy chiếu sáng như những v́ sao ở giữa thế gian. - Alleluia.

PHÚC ÂM: (Lc 20, 27-40)

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đă viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, th́ người em phải cưới người vợ đó để anh ḿnh có kẻ nối ḍng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, v́ tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cơi chết, th́ sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, v́ họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: v́ họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, th́ Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, v́ mọi người đều sống cho Chúa". Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm". Và họ không dám hỏi Người điều ǵ nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chua Kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ BẢY TUẦN 33 TN (Lc 20,27-40)

TẤT CẢ ĐỀU ĐANG SỐNG

“V́ đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,38)

Suy niệm: Tháng 10 vừa qua, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về gia đ́nh nhóm họp; lư do là ngày nay, với nhiều chuyển biến của xă hội, gia đ́nh đang bị nhiều đe dọa, thương tổn, đổ vỡ, mà một trong những nguyên nhân sâu xa là việc con người ngày nay không kính trọng sự sống của nhau và của chính ḿnh. V́ không kính trọng sự sống, nên người ta dễ đi đến dâm ô, bạo lực gia đ́nh, phá thai, v.v…. Lời Chúa hôm nay là một tin vui nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta về tôn trọng sự sống, bởi: “Đối với Thiên Chúa, tất cả đều đang sống.” Tin vui v́ chúng ta hy vọng sẽ được sống lại, chúng ta có mặt trên đời và hiện diện măi măi, đời đời. Là lời thức tỉnh, bởi v́, chúng ta không thể hủy diệt được sự sống của chúng ta, dù chúng ta có tự kết liễu đời ḿnh. V́ thế, niềm vui sẽ đến với gia đ́nh chúng ta, nếu chúng ta nghe lời Chúa dạy biết kính trọng sự sống ở đời này để được bước vào sự sống đời đời.

Mời Bạn: Chúa mời gọi chúng ta tôn trọng và bảo vệ sự sống con người từ lúc đầu tiên thụ thai đến khi ĺa đời. Trong mỗi gia đ́nh, nếu cha mẹ biết cách dạy con, th́ sẽ bớt đi những tiếng kêu năo ḷng: “Mẹ ơi đừng đánh con đau!”

Chia sẻ: Sự sống không thể bị hủy diệt. “Ai đă làm điều lành, th́ sẽ sống lại để được sống; ai đă làm điều dữ, th́ sẽ sống lại để bị kết án”(Ga 5,29). Điều đó gợi cho bạn suy nghĩ ǵ?

Sống Lời Chúa: Xin lỗi Chúa v́ tôi đă không biết quí trọng sự sống Chúa ban.