27/11/2017

Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Đn 1, 1-6. 8-20

"Không ai bằng Đaniel, Anania, Misael và Azaria".

Khởi đầu sách Tiên tri Đaniel.

Năm thứ ba triều đại vua Gioakim nước Giuđa, Nabukô-đônôsor, vua Babylon, tiến đến vây hăm Giêrusalem. Chúa trao vua Gioakim nước Giuđa và một phần đồ vật dùng trong đền thờ Chúa vào tay ông: Ông mang các đồ vật ấy về chùa thần minh của ông trong đất Sennaar và trong kho báu thần minh của ông. Vua truyền cho quan thái giám Asphênez dẫn về hoàng cung các con cái Israel, các người thuộc hoàng tộc và gia đ́nh quyền quư, các thiếu niên không tàn tật, tuấn tú, đầy khôn ngoan, thông minh, sáng trí, xứng đáng sống trong hoàng cung, để dạy văn chương và ngôn ngữ người Calđêa cho các cậu. Vua quy định mỗi ngày cho các cậu ăn đồ của vua ăn, và uống rượu vua uống, để sau ba năm nuôi dưỡng như vậy, các cậu có thể hầu cận trước mặt vua. Trong số các cậu thuộc ḍng dơi Giuđa, có Đaniel, Anania, Misael, và Azaria. Đaniel dốc ḷng không để cho đồ vua ăn và rượu vua uống làm cậu ra ô uế, và xin quan thái giám đừng làm cho cậu ra ô uế. Thiên Chúa đă ban cho Đaniel được ân huệ và ḷng thương trước mặt vị tổng thái giám. Vị này bảo Đaniel rằng: "Tôi sợ đức vua, Người đă quy định thức ăn và của uống cho các cậu rồi. Nếu Người xem thấy nét mặt các cậu xanh xao hơn đồng bạn, thế là các cậu nạp đầu tôi cho đức vua rồi". Đaniel nói với Malasar, kẻ được vị tổng thái giám chỉ định coi sóc Đaniel, Anania, Misael và Azaria: "Tôi xin ông thử cho chúng tôi, là các tôi tớ ông, ăn rau và uống nước lă, rồi ông ngắm xem nét mặt chúng tôi và nét mặt những đứa dùng lương thực của đức vua; ông thấy sao, th́ hăy đối xử với các tôi tớ ông như vậy". Nghe nói thế, ông để thử chúng trong mười ngày. Sau mười ngày, nét mặt bốn cậu trở nên xinh tươi béo tốt hơn mọi thiếu niên dùng lương thực của nhà vua. Malasar cất đồ ăn và rượu uống của các cậu, rồi cho các cậu ăn rau. Thiên Chúa ban cho các cậu này được thông minh, hiểu biết mọi sách vở và khôn ngoan; phần Đaniel lại thông hiểu các thị kiến và chiêm bao. Đến hết thời gian vua chỉ định, vị tổng thái giám dẫn các cậu đến trước mặt vua Nabukôđônôsor. Khi nói chuyện với các cậu, vua thấy mọi người không ai bằng Đaniel, Anania, Misael và Azaria. Các cậu đứng trước mặt vua. Vua hỏi các cậu về sự khôn ngoan và thông minh, th́ thấy các cậu giỏi hơn gấp mười lần các thuật sĩ, đồng bóng trong cả nước của vua. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Đn 3, 52. 53. 54. 55. 56

Đáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

Xướng: 1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. - Đáp.

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Đáp.

3) Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Đáp.

4) Chúc tụng Chúa, Đấng nh́n thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Đáp.

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Đáp.

ALLELUIA: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! - Các con hăy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 21, 1-4

"Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nh́n lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào ḥm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: "Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đă bỏ vào ḥm tiền nhiều hơn mọi người. V́ mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, c̣n bà này túng thiếu, bà đă dâng tất cả những ǵ bà có để nuôi sống ḿnh". Đó là lời Chúa.. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ HAI TUẦN 34 TN (Lc 21,1-4)

CỦA ÍT L̉NG NHIỀU

“Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đă bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21,3)

Suy niệm: Dâng cúng cho Đền thờ, cho nhà Chúa, luôn là một việc làm đẹp và đầy ư nghĩa. Nó không chỉ là một việc làm mang tính xă hội, mà quan trọng hơn hết, đó là thể hiện chính ḷng yêu mến Thiên Chúa. V́ thế, trong tất cả mọi hành động dâng cúng, tâm t́nh mến Chúa phải là động lực chính yếu và tấm ḷng hiến dâng phải là điểm nhắm căn bản. Thiếu những điều này, mọi của dâng cúng nếu không là việc “cống nộp” vụ lợi th́ cũng chỉ như một việc từ thiện xă hội, chứ không c̣n là một hành vi thờ phượng đúng nghĩa. Và như thế, dù có dâng cúng nhiều mấy đi nữa, th́ đối với Chúa cũng chỉ là con số “không” rỗng tuếch. Chúa muốn tấm ḷng của con người. Chúa muốn con người dâng cho Ngài trọn vẹn con tim, trọn vẹn t́nh yêu. Chính trong t́nh yêu mà bà góa nghèo dù chỉ bỏ vào thùng có hai đồng tiền kẽm, đă được Chúa đánh giá là người dâng cúng nhiều nhất.

Mời Bạn: Con người chúng ta rất dễ bị cám dỗ chú ư đến số lượng mà quên đi chất lượng, chú ư đến h́nh thức bề ngoài mà quên đi cái cốt lơi bên trong. Hôm nay, bạn và tôi được mời gọi ư thức lại điều chính yếu trong mọi công việc chúng ta làm là ḷng mến Chúa. Thà “của ít ḷng nhiều” c̣n hơn của nhiều dư thừa mà ḷng trống rỗng.

Chia sẻ: Đâu là thái độ của bạn khi thực hành việc dâng cúng? Bạn cảm thấy thế nào về thái độ đó?

Sống Lời Chúa: Chia sẻ cho một người nghèo v́ ḷng mến Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là tất cả của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết làm mọi việc v́ ḷng yêu mến Chúa và mưu ích cho anh chị em. Amen