12/12/2017

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm B

Lễ Đức Mẹ Guađalupe

 BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 14-17

"Hỡi thiếu nữ Sion, hăy hân hoan".

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Chúa phán: "Hỡi thiếu nữ Sion, hăy ca tụng và hân hoan: v́ này đây Ta đến ngự giữa ngươi. Trong ngày ấy sẽ có nhiều dân tộc quy phục Chúa, họ sẽ là dân Ta và Ta sẽ ngự giữa ngươi. Ngươi sẽ biết rằng Chúa các đạo binh đă sai ta đến cùng ngươi". Thiên Chúa sẽ chiếm lấy Giuđa làm sản nghiệp của Người trong thánh địa, và sẽ c̣n tuyển chọn Giêrusalem. Mọi xác phàm hăy thinh lặng trước nhan thánh Chúa, v́ Người đă chỗi dậy trong thành thánh của Người. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Gđt 13, 23bc-24a. 25abc (Hr 18cde. 19. 20)

Đáp: Mẹ là vinh dự của dân tộc chúng con (15, 10d: Hr 9d).

Xướng: 1) Hỡi con gái ta, con đă được Chúa là Thiên Chúa Tối Cao chúc phúc trên tất cả mọi người nữ sinh ra ở gian trần. Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đă dựng nên đất trời. - Đáp.

2) V́ hôm nay Thiên Chúa ca tụng danh nàng, miệng người đời không ngớt lời tung hô, và hằng ghi nhớ quyền năng Thiên Chúa đến muôn đời. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Kh 11, 19; 12, 1-6. 10

"Một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Đền thờ Thiên Chúa trên trời đă mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con. Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Đuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi bà sinh con ra, th́ nuốt lấy đứa trẻ. Bà sinh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. C̣n bà th́ trốn lên rừng vắng, ở đó bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi. Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: "Nay sự cứu độ quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô của Người đă được thực hiện". Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ALLELUIA: Lc 1, 28

Alleluia, alleluia! - Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38

"Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đă đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ư nghĩa ǵ.. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, v́ đă được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, v́ tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. V́ thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đă thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đă mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; v́ không có việc ǵ mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Đức Mẹ Mân Côi  (Lc 1,26-38)

TÍN THÁC VÀO THIÊN CHÚA

 “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói.” (Lc 1,26-38)

Suy niệm: Đối với rất nhiều tín hữu Việt Nam, thánh địa La Vang đă trở nên như một điểm hẹn hằng năm tiếp đón hàng hàng lớp lớp đoàn con cái từ muôn phương tuôn về hành hương. Có một điều ai cũng có thể nhận thấy, đó là trong bầu khí ấm áp linh thiêng nơi thánh địa, lời kinh Mân Côi vang lên khắp chốn thâu đêm suốt ngày: lúc th́ ŕ rầm nơi những căn lều tạm, lúc th́ thầm thĩ nơi người khách hành hương cô tịch nào đó dưới một gốc cây, có lúc lại rộn ră cùng với tiếng ca ngân vang của những đoàn thể nơi linh đài Mẹ nghi ngút khói hương. Trong bối cảnh đó, bất giác người người dường như trải  nghiệm được kinh nghiệm sống lời “xin vâng” của Mẹ năm xưa: từ khi đáp lời sứ thần truyền tin đến khi sinh con trong hang ḅ lừa, và cả khi đau đớn tột cùng với con trên đường lên Núi Sọ, dù tan nát trái tim đứng dưới chân thập giá với người con yêu, Mẹ vẫn một ḷng tín thác vào lời hứa của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Những lúc gặp thử thách, đau khổ bạn thường có thái độ nào? Có bao giờ bạn nh́n nhận rằng: “Đau khổ - Một thách đố của niềm tin”? (Lm Hồng Nguyên)

Sống Lời Chúa: Mời bạn nhớ lại một lần bạn gặp đau khổ, thử thách: bạn đă tín thác nơi Thiên Chúa thế nào, hay bạn đă than thân trách phận; rồi mời bạn đứng bên Đức Ma-ri-a nh́n ngắm Chúa Giê-su trên thập giá và cùng Mẹ sốt sắng cầu nguyện.

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con vững tin và can đảm vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời con. Xin Mẹ Maria giúp con sống ‘xin vâng’ như Mẹ đă sống.