16/12/2017

Thứ Bảy Tuần II Ma Vọng Năm B

 BI ĐỌC I: Hc 48, 1-4. 9-11

"Elia sẽ đến lần thứ hai".

Trch sch Huấn Ca.

Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ng nng bỏng như ngọn đuốc chy phừng. ng đem cho họ một ma đi kht, v số người hiềm ght ng đ hao đi, v chng n chẳng giữ được giới răn Cha. Do lời Cha phn, ng đng cửa trời v ba lần khiến lửa từ trời xuống. Elia, người được vinh quang nhờ cc việc lạ lng đ lm, v ai c thể tự ho được vinh quang như người? Người đ được cất đi trong bầu lửa, trong xe bởi ngựa lửa ko đi. Người đ nn dấu chỉ sự đe phạt qua cc thời đại, để lm ngui cơn thịnh nộ Cha, để giao ho cha với con, v chấn hưng lại những chi họ Giacp. Phc cho những ai thấy ngi v được hn hạnh thiết nghĩa với ngi. Đ l lời Cha. Tạ ơn Cha.

ĐP CA: Tv 79, 2ac v 3b. 15-16. 18-19

Đp: Lạy Cha l Thin Cha chng con, xin cho chng con được phục hồi, xin tỏ thin nhan hiền từ Cha ra, hầu cho chng con được ơn cứu sống (c. 4).

Xướng: 1) Lạy Đấng chăn dắt Israel, xin hy lắng tai! Cha ngự trn cc Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sng lng. Xin thức tỉnh quyền năng của Cha, v ngự tới để cứu độ chng con. - Đp.

2) Lạy Cha thin binh, xin thương trở lại, tự trời cao xin nhn coi v thăm viếng vườn nho ny. Xin bảo vệ vườn nho m tay hữu Ngi đ cấy, bảo vệ ngnh nho m Ngi đ củng cố cho mnh. - Đp.

3) Xin Cha ra tay bang trợ người ở bn tay hữu Cha, con người m Cha đ củng cố cho mnh. Chng con sẽ khng cn rời xa Cha nữa, Cha cho chng con được sống, v chng con ca tụng danh Ngi. - Đp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Ngy của Thin Cha gần đến; ny đy, Người sẽ đến cứu chng ta. - Alleluia.

PHC M: Mt 17, 10-13

"Elia đ đến rồi, v họ khng nhận biết ng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi xuống ni, cc mn đệ hỏi Cha Gisu rằng: "Tại sao cc luật sĩ lại ni Elia phải đến trước đ?" Cha Gisu trả lời: "Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. V Thầy bảo cc con, Elia đ đến rồi, v họ khng nhận biết ng, nhưng đ đối xử với ng như họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ". Bấy giờ cc mn đệ hiểu Cha Gisu ni với họ về Gioan Tẩy Giả. Đ l lời Cha. Lạy Cha kit, ngợi khen Cha.

CHA ĐẾN, NHƯNG

ng -li-a đ đến rồi m họ khng nhận ra... Con Người cũng sẽ phải đau khổ với họ như thế.  (Mt 17,12)

Suy niệm: Cc mn đệ long thong nhận ra sự thực về Thầy trong vinh quang của biến cố Hiển Dung, họ thắc mắc tại sao cc kinh sư lại ni -li-a phải đến trước! Thật vậy, dầu thng thạo Kinh Thnh, cc kinh sư đ khng nhận ra vai tr của Gio-an Tẩy Giả, v họ chờ một gương mặt khc, theo tr tưởng tượng của họ. Khi gip mặt, hai bn đ trở nn xa lạ, v Gio-an Tẩy Giả đ bị xử theo như họ muốn. Với Cha Gi-su cũng vậy, người Do Thi chờ một Đấng Ki-t đến trong uy linh, với binh hng tướng mạnh để giải thot họ khỏi những bế tắc chnh trị. Một Đấng Ki-t b nhỏ, khim nhường, v đau khổ xa lạ với họ biết bao! V đi khi, với chnh chng ta, c phải hnh ảnh một Thin Cha vĩ đại vẫn hấp dẫn chng ta hơn l một vị Thin Cha b nhỏ, ngho hn, hạ mnh vng phục cho đến chết?

Mời Bạn: Cha đến với chng ta cch bất ngờ, khng như chng ta muốn, khng theo cch chng ta mường tượng. Hy nhớ lại rằng vua H-r-đ v cả dn thnh Gi-ru-sa-lem bối rối thế no khi nghe lời bo tin của cc đạo sĩ. Chng ta cũng dễ rơi vo tnh huống như thế, nếu chng ta cứ vẽ vời theo tr tưởng tượng của mnh m khng sống tinh thần tỉnh thức của Ma Vọng.

Chia sẻ cảm nghiệm của bạn về một lần bắt hụt tiếng Cha trong đời mnh.

Sống Lời Cha: Viếng thăm một người b nhỏ như viếng thăm Cha đang nằm trong mng cỏ. Tiếp đn một người như đn Cha ging sinh.

Suy nguyện: Lạy Cha, xin cho con lun tỉnh thức v nhn ra rằng Cha đang đến trong mỗi việc con lm, trong mỗi người con gặp ngy hm nay.