17/12/2017

Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng Năm B

 BÀI ĐỌC I: Is 61, 1-2a. 10-11

"Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: v́ Chúa đă xức dầu cho tôi; Người đă sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và ḷng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, v́ Người đă mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54

Đáp: Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (Is 61, 10b).

Xướng: 1) Đức Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, v́ Người đă nh́n đến phận hèn tớ nữ Người; thực từ đây, thiên hạ muôn đời sẽ khen tôi có phước. - Đáp.

2) V́ Đấng đă làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng, và danh Người là thánh. Đức từ bi Người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Người. - Đáp.

3) Kẻ đói khát, Người cho no đầy thiện hảo; bọn giàu sang, Người đuổi về tay không. Chúa đă nhận săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại ḷng từ bi của Người. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 5, 16-24

"Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được ǵn giữ cho tới ngày Chúa đến".

Trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, anh em hăy vui mừng luôn. Hăy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hăy cảm tạ Chúa. V́ đó là thánh ư Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hăy nghiệm xét mọi sự, điều ǵ tốt hăy giữ lại. Hăy tránh xa sự dữ dưới mọi h́nh thức. Xin chính Thiên Chúa b́nh an thánh hoá anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được ǵn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đă kêu gọi anh em, chính Người là Đấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ALLELUIA: Is 61, 1 (x. Lc 4, 18)

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đă sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 6-8. 19-28

"Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Có người đă được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là ǵ? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải". Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hăy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đă loan báo". Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đă có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

NGƯỜI LÀM CHỨNG TRUNG THỰC

“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hăy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” (Ga 1,23)

Suy niệm: Gio-an Tiền Hô, người kêu gọi “sửa đường cho thẳng,” cũng là người làm chứng trung thực. Dân chúng tin lời Gio-an tuốn đến lănh nhận phép rửa từ tay ông v́ lối sống của ông tương hợp với lời ông rao giảng. Với thế giá đó, nếu Gio-an mạo nhận ḿnh là Đấng Ki-tô hẳn là người ta tin vào ông răm rắp. Nhưng Gio-an vẫn luôn nói thật về ḿnh. Ông là ǵ, ông nhận ḿnh là thế. Ông nhận ḿnh là “tiếng” người hô trong hoang địa. “Tiếng” chỉ là âm thanh để chuyển đạt nội dung là “Lời”. Càng chuyển đạt “Lời” cách trọn vẹn, chính xác, “tiếng” càng trung thực. Như thế, Gio-an càng xoá ḿnh đi để Đức Ki-tô được lớn lên, lời chứng của ông càng trung thực và càng đáng tin hơn.

Mời Bạn: Trung thực là đức tính cao quư của con người. Người trung thực th́ lời chứng của họ có giá trị thuyết phục và đáng tin. Sứ mạng của người Ki-tô hữu là làm chứng về Đức Giê-su. Thánh Gio-an Tiền Hô là gương mẫu cho chúng ta khi làm chứng về Đức Giê-su bằng chính con người và lời chứng trung thực của ḿnh. Sống trong một thời đại mà sự thật nhiều khi không được tôn trọng, người Ki-tô hữu phải trở nên chứng nhân đầy thuyết phục về Đức Ki-tô bằng lời nói cũng như đời sống trung thực của ḿnh.

Sống Lời Chúa: Thực hành Lời Chúa: “Có nói có, không nói không” (Mt 5,37).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đă ban cho chúng con một gương mẫu về chứng nhân trung thực của Đức Giê-su là thánh Gio-an Tiền Hô. Xin cho chúng con biết noi gương bắt chước ngài mà làm chứng cho Đức Giê-su bằng đời sống trung thực của ḿnh.