18/12/2017

Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng Năm B

BÀI ĐỌC I: Gr 23, 5-8

"Ta sẽ gây cho Đavít một mầm giống công chính".

Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Này đây, đă tới những ngày Ta gây cho Đavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lư và đức công b́nh trên đất nước. Những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên Người là "Chúa công b́nh của chúng ta". Chúa phán: "V́ thế, đă đến ngày chúng không c̣n nói được rằng: 'Chúa hằng sống, Người đă đưa con cái Israel ra khỏi đất Ai-cập', nhưng chúng nói: 'Chúa hằng sống, Người đă đưa ḍng dơi nhà Israel ra khỏi đất Bắc'; (và) từ các nước chúng bị Ta phân tán, Ta dẫn đưa chúng về quê hương. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 71, 2. 12-13. 18-19

Đáp: Sự công chính và nền hoà b́nh viên măn sẽ triển nở trong triều đại người tới muôn đời (x. c. 7).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người xét đoán dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. - Đáp.

2) Người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ. - Đáp.

3) Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel, một ḿnh Người làm những việc lạ lùng. Chúc tụng muôn đời vinh danh Chúa, khắp hoàn cầu đầy dẫy vinh quang Người. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Lạy Đấng Thủ lănh nhà Israel, Ngài đă ban lề luật cho Môsê trên núi Sinai, xin hăy đến mà ra tay cứu chuộc chúng con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 1, 18-24

"Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc ḍng dơi Đavít".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đă thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm ĺa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn ḿnh, v́ Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, v́ chính Người sẽ cứu dân ḿnh khỏi tội". Tất cả sự kiện này đă được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Khi tỉnh dậy, Giuse đă thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn ḿnh, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu ḷng, th́ Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

VÂNG THEO Ư CHÚA

“Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần dạy và đón vợ về nhà.(Mt 1,23-24)

Suy niệm: Các sách Tin Mừng không tường thuật bất kỳ lời nào của thánh Giu-se, ngay cả lúc t́m thấy trẻ Giê-su trong Đền thờ. Sự thinh lặng ấy, đối với gia đ́nh, hàm chứa yêu thương; c̣n đối với Thiên Chúa, có nghĩa là vâng phục, vâng phục khi chân thành giữ Luật của Thiên Chúa. Con trẻ Giê-su được tám ngày tuổi, ngài giữ luật cắt b́ và đặt tên cho con. Con trẻ được bốn mươi ngày tuổi, ngài đem con lên Đền Thờ để tiến dâng con cho Thiên Chúa cũng đúng theo luật. Thinh lặng là bầu khí cho cuộc sống kết hợp thân mật với Chúa; v́ thế mà thánh Giu-se dễ dàng nhận ra ư Chúa và vâng theo. Khi băn khoăn về bào thai trong ḷng Ma-ri-a, Giu-se t́m kiếm Thiên Chúa và vâng phục ư Ngài để đón nhận Ma-ri-a. Khi gia đ́nh gặp cơn nguy khốn, thánh Giu-se t́m gặp Thiên Chúa để vâng theo, đem gia đ́nh thoát cơn bách hại. T́m kiếm thánh ư Thiên Chúa và thinh lặng vâng theo là gương mẫu của thánh Giu-se cho chúng ta.

Mời Bạn: Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta đón nhận và vâng phục Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa làm người. Theo gương thánh Giu-se, bạn vâng giữ luật Thiên Chúa và suy niệm t́m thánh ư Ngài.

Chia sẻ: Thượng Hội Đồng Giám Mục về gia đ́nh vừa qua kêu gọi bạn làm ǵ?

Sống Lời Chúa: Trang hoàng bàn thờ và đặt Kinh Thánh ở chỗ trang trọng để khởi đầu chương tŕnh đọc, suy niệm và sống với Chúa Giê-su.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ngự đến và biến đổi gia đ́nh con kể từ hôm nay.iuse đặt tên con trẻ là Giêsu.