19/12/2017

Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm B

BÀI ĐỌC I: Tl 13, 2-7. 24-25a

"Thiên thần báo trước việc Samson sinh ra".

Bài trích sách Thủ Lănh.

Ngày ấy, có một người đàn ông, bởi đất Sara và thuộc chi họ Đan, tên là Manuel, có người vợ son sẻ. Thiên thần Chúa hiện ra nói với bà ấy rằng: "Ngươi son sẻ không con, nhưng sẽ được thụ thai, và hạ sinh một con trai. Vậy ngươi hăy cẩn thận, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn món ǵ không thanh sạch. V́ ngươi sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai. Lưỡi dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó; nó là người được hiến dâng cho Thiên Chúa từ thuở nhỏ và từ ḷng mẹ; chính nó sẽ bắt đầu giải phóng Israel khỏi tay người Philitinh". Bà này đi nói với chồng rằng: "Có một người của Thiên Chúa đến cùng tôi, với diện mạo thiên thần, rất đáng sợ. Tôi hỏi người ấy là ai, bởi đâu đến, gọi tên ǵ, người ấy không muốn nói cho tôi biết, nhưng lại trả lời rằng: "Rồi đây, ngươi sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai. Hăy cẩn thận, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn món ǵ không thanh sạch. V́ con trẻ sẽ là người được hiến dâng cho Thiên Chúa từ thuở nhỏ và từ ḷng mẹ, cho đến ngày nó chết". Bà đă hạ sinh một con trai, và gọi tên là Samson. Hài nhi lớn lên, và Chúa đă chúc phúc cho nó. Và thần trí Chúa bắt đầu ở với nó. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 70, 3-4a. 5-6ab. 16-17

Đáp: Miệng con đầy lời ca ngợi Chúa, và suốt ngày con ca hát vinh quang Ngài (x. c. 8ab).

Xướng: 1) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: v́ Chúa là Đá Tảng, là chiến luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con thoát khỏi tay đứa ác. - Đáp.

2) Bởi Ngài là Đấng con mong đợi, thân lạy Chúa. Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đă nép ḿnh vào Chúa; từ trong thai mẫu, Chúa là Đấng bảo vệ con. - Đáp.

3) Con sẽ kể ra uy quyền Thiên Chúa, lạy Chúa, con sẽ ca ngợi đức công minh của ḿnh Ngài. Lạy Chúa, Chúa đă dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con c̣n kể (ra) những sự lạ của Ngài. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Lạy Gốc Giêsê, Ngài đang đứng như biểu hiệu của chư dân, xin hăy đến cứu thoát chúng con và xin đừng tŕ hoăn nữa! - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 1, 5-25

“Thiên thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi ḍng dơi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều ǵ. Nhưng họ lại không con, v́ Elisabéth son sẻ, và cả hai đă đến tuổi già. Xảy ra khi Dacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên ḿnh như tục lệ hàng tư tế,- ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, -đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Dacaria thấy vậy (th́) hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng thiên thần nói với ông rằng: "Dacaria, đừng sợ, v́ lời ngươi cầu nguyện đă được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng v́ việc trẻ sinh ra. V́ trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ ḷng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để hướng ḷng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị". Dacaria thưa với thiên thần rằng: "Làm sao tôi biết được, v́ tôi đây đă già, và vợ tôi cũng đă cao niên?" Thiên thần liền đáp: "Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành này. Th́ đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi v́ ngươi đă không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng". Dân chúng đang trông đợi Dacaria, lấy làm lạ v́ ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đă thấy điềm lạ trong cung thánh. C̣n ông th́ chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đă măn, ông trở về nhà. những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn ḿnh trong năm tháng, bà nói rằng: "Chúa đă làm cho tôi thế này, trong những ngày Người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

CON NGƯỜI BẤT LỰC NHƯNG THIÊN CHÚA QUYỀN NĂNG

“Nhưng họ lại không có con, v́ bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đă cao niên.” (Lc 1,7)

Suy niệm: Hai ông bà Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét quả là một cặp vợ chồng gương mẫu: họ sống “công chính trước mặt Thiên Chúa;” c̣n trước mặt mọi người th́ “không ai chê trách điều ǵ” và chắc hẳn được mọi người thương mến (x. Lc 1,57-58). Thế nhưng điều đáng buồn là “họ lại không có con”. Có lẽ hai ông bà đă t́m đủ mọi phương thế, nhưng sự son sẻ vẫn đeo đẳng mà họ th́ đă cao niên. Nỗi đau thầm kín của bà Ê-li-sa-bét khi những năm tháng tuổi thanh xuân lần lượt trôi đi, những bước chân trĩu nặng của ông tư tế già Da-ca-ri-a trước những con mắt soi bói của người đời như xác nhận rằng sự hiếm muộn là dấu chỉ Gia-vê trừng phạt một tội lỗi nào đó của họ. Nhưng trước cái tưởng chừng như bất lực và vô vọng của con người, Thiên Chúa có chương tŕnh riêng của Ngài, đă làm cho ông bà sinh hoa trái trong tuổi về chiều già nua. Một con trẻ làm cho nhiều người được hỉ hoan, một con trẻ đầy tràn thần khí và quyền năng của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Có khi nào bạn đứng trước t́nh huống mà mọi giải pháp đều tỏ ra bế tắc và bạn cảm nhận được sự bất lực của ḿnh? Đó chính là dịp để bạn khám phá t́nh thương của Chúa và tin cậy vào quyền năng của Ngài.

Sống Lời Chúa: Mời bạn thưa với Chúa như bà Ê-li-sa-bét: “Chúa đă làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lắm lúc con đă ngă ḷng, mọi hy vọng tưởng như đă lụn tắt. Xin cho con luôn kiên định cậy trông nơi t́nh thương của Ngài. hế này, trong những ngày Người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.