22/12/2017

Thứ Su Tuần III Ma Vọng Năm B

BI ĐỌC I: 1 Sm 1, 24-28

"B Anna tạ ơn Cha v được sinh Samuel".

Trch sch Samuel quyển thứ nhất.

Ngy ấy, sau khi đ cho Samuel dứt sữa, b Anna liền bắt một con b ba tuổi, lấy ba cn bột, một v rượu, v dẫn con đến nh Cha ở Sil. Con trẻ lc đ cn nhỏ b. Họ tế lễ con b v dng con trẻ cho ng Hli. Anna thưa: "Knh lạy ngi, chc ngi khang an! Ti l người đn b nọ đ đứng cầu xin Cha nơi đy trước mặt ngi. Ti đ cầu xin v trẻ ny, v Cha đ cho ti được như ti xin. Vậy ti xin dng lại cho Cha, trt mọi ngy n thuộc về Cha". V họ thờ lạy Cha ngay ở đ. Đ l lời Cha. Tạ ơn Cha.

ĐP CA: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd

Đp: Lng ti nhảy mừng trong Cha cứu độ ti (c. 1a).

Xướng: 1) Lng ti nhảy mừng trong Cha, kh phch ti hướng ln Thin Cha của ti, miệng ti rộng mở chống qun th, ti vui mừng v Cha cứu độ ti. - Đp.

2) Cung nỏ người hng bị bẻ tan, người kiệt sức lại nai nịt dũng kh; kẻ no đầy nay lm thu v miếng bnh, người đi lả nay lại được no n. Người son sẻ lại con đn chu đống, kẻ nhiều con lại trở nn ho tn. - Đp.

3) Cha cho chết v Cha lm cho sống, cho đi xuống mồ rồi lại đem ln, lm cho ngho rồi cho nn giu c, hạ xuống thấp rồi lại nhắc ln cao. - Đp.

4) Cho kẻ bần cng đứng dậy khỏi bụi tro, nng cao kẻ ngho khỏi phn nhơ rc rến, cho ngồi chung với vua quan tướng lnh, đặt cho họ một ngai bu vinh quang. - Đp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Lạy Vua mun dn v Đ Gc to nh Hội thnh, xin hy đến cứu độ con người m Cha đ tạo dựng bằng bn đất! - Alleluia.

PHC M: Lc 1, 46-56

"Đấng Ton Năng đ lm cho ti những sự trọng đại".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Maria ni rằng: "Linh hồn ti ngợi khen Cha, v thần tr ti hoan hỉ trong Thin Cha, Đấng Cứu Độ ti, v Cha đ đoi nhn đến phận hn tớ nữ của Cha. Từ nay mun thế hệ sẽ khen ti c phước, v Đấng ton năng đ lm cho ti những sự trọng đại, v danh Ngi l thnh. Lng thương xt Cha trải qua đời nọ đến đời kia dnh cho những ai knh sợ Cha. Cha đ vung cnh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lng tr kiu căng. Cha lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vng, v nng cao những người phận nhỏ. Cha đ cho người đi kht no đầy ơn phước, v để người giu c trở về tay khng. Cha săn sc Israel ti tớ Cha, bởi nhớ lại lng thương xt của Ngi. Như Cha đ phn cng cc tổ phụ chng ti, cho Abraham v dng di Người đến mun đời!"Maria ở lại với b Isave độ ba thng, đoạn Người trở về nh mnh. Đ l lời Cha. Lạy Cha Kit, ngợi khen Cha.

THỤT LI MỖI NGY

Phận nữ tỳ hn mọn, Người đoi thương nhn tới. (Lc 1,48)

Suy niệm: Trong x hội cạnh tranh hiện nay, từ ngữ thụt li thường được dng để diễn đạt tiu cực, thua km, chậm tiến. Tuy nhin, trong thực tế cuộc sống, khng phải cứ nhắm mắt lao về pha trước l mau đạt hiệu quả, thnh cng. Tri lại cần phải c những bước li để nhn lại mnh, để nhn thấy con đường pha trước rộng hơn, để điều chỉnh đường đi, để đổi mới cuộc sống. Thật vậy, chnh nhờ thao tc thụt li m Đức Mẹ đ nhn r vị tr của Mẹ l phận nữ tỳ hn mọn. Khng những thế, Mẹ cn nhn thấy cả một lịch sử của dn tộc Mẹ: Cha độ tr t-ra-en, ti tớ của Người. Nhưng trn hết, Mẹ thấy bn tay của Thin Cha can thiệp trong lịch sử đ, khng chỉ trong qu khứ, m cn hiện tại v tương lai nữa: v Người nhớ lại lng thương xt, dnh cho tổ phụ p-ra-ham v cho con chu đến mun đời. Như thế, nơi sự thụt li nơi Mẹ, chng ta khng thấy đ sự thua km. Nhưng nhờ đ, Mẹ đ nhảy mừng hớn hở trong lng v đ kết dệt bi ca Magnificat, ngợi khen Thin Cha. gũi với biến cố Ging sinh. Mẹ đ được nhắc đến trong ngy hm nay, v đời sống của Mẹ thật xứng đng được Thin Cha chọn, để lm Mẹ của Ngi hai Thin Cha. Chng ta cũng bắt chước Mẹ, sống thụt li khim tốn mỗi ngy để Thin Cha cất nhắc ln.

Mời Bạn: Trong những ngy kề cận lễ Ging sinh, Hội Thnh chọn những đoạn Kinh Thnh cho chng ta thấy những con người lin hệ gần gũi với biến cố Ging sinh. Mẹ đ được nhắc đến trong ngy hm nay, v đời sống của Mẹ thật xứng đng được Thin Cha chọn, để lm Mẹ của Ngi hai Thin Cha. Chng ta cũng bắt chước Mẹ, sống thụt li khim tốn mỗi ngy để Thin Cha cất nhắc ln.

Sống Lời Cha: Chim ngắm thnh gia nơi hang đ, để học khim nhường.

Cầu nguyện: Ht bi Linh hồn ti tung h Cha để cng với Mẹ, ngợi khen Thin Cha.