25/12/2017

Thứ Hai Mùa Giáng Sinh Năm B

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh,  Lễ Vọng

BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5

"Ngươi đẹp ḷng Chúa".

Trích sách Tiên tri Isaia.

V́ Sion, tôi sẽ không im tiếng, và v́ Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Đấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Đấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Đấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi. ngươi sẽ không c̣n gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không c̣n gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là "kẻ Ta ưa thích", và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, v́ ngươi đẹp ḷng Thiên Chúa và đất ngươi sẽ có dân cư. (Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng v́ vợ, Thiên Chúa ngươi cũng sẽ vui mừng v́ ngươi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 4-5. 16-17. 27 và 29

Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi t́nh thương của Chúa tới muôn đời (x. c. 2a).

Xướng: 1) Ta đă kư minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta đă thề cùng Đavít là tôi tớ của Ta rằng: "Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ". - Đáp.

2) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ v́ danh Chúa, và tự hào v́ đức công minh Ngài. - Đáp.

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và Đá Tảng cứu độ của con". Đời đời Ta sẽ dành cho người ḷng sủng ái, và lời ước Ta kư với người sẽ được măi măi duy tŕ. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Cv 13, 16-17. 22-25

“Thánh Phaolô làm chứng về Chúa Kitô, con vua Đavít".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Phaolô đến Antiôkia thuộc Pisiđia, vào hội đường, đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói: "Hỡi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hăy nghe đây. Thiên Chúa Israel đă chọn Tổ phụ chúng ta, Người đă thăng tiến dân Người khi họ c̣n cư ngụ trong nước Ai-cập, và Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy. "Sau khi loại bỏ Saolê, Chúa đă đặt Đavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đă phán: 'Ta đă gặp được Đavít, con của Giêsê, người vừa ư Ta, người sẽ thi hành mọi ư muốn của Ta' Bởi ḍng dơi Đavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ, Đấng mà Gioan đă báo trước, khi ông đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành tŕnh, ông tuyên bố: 'Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người'". Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Ngày mai tội lỗi trần gian sẽ được xoá bỏ, và Đấng Cứu Thế sẽ ngự trị trên chúng ta. - Alleluia.

 

PHÚC ÂM: Ga 1, 1-5. 9-14

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đă có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, th́ chẳng vật chi đă được tác thành trong mọi cái đă được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đă không tiếp nhận sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đă do Người tác tạo, và thế gian đă không nhận biết Người. Người đă đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đă không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đă tiếp nhận Người, th́ Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ư muốn xác thịt, cũng không do ư muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đă hoá thành nhục thể, và Người đă cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đă nh́n thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lư.Đó là lời Chúa. Lạy Chua Kitô, ngợi khen Chúa.

25/12/17                  ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 
                                                                              
CẦN CÓ MỘT ÁNH SÁNG (Ga 1,1-5.9-18)
Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người…. Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, th́ Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. (Ga 1,9-12) 


Suy niệm: Lễ Giáng Sinh vốn là lễ Thần Mặt Trời của người ngoại giáo, được Ki-tô giáo “rửa tội” để giới thiệu Đức Ki-tô, Ngôi Hai Thiên Chúa, là “Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,” đă “v́ loài người chúng ta, và để cứu rỗi chúng ta, Người đă từ trời xuống thế” (Kinh Tin Kính). Thiên Chúa, Ngài đă biểu lộ t́nh yêu và ḷng thương xót cho một nhân loại tội lỗi và bất an, bất hạnh. Chỉ có một Ánh sáng thật, cũng là Nguồn sáng thật. Ngoài ra chỉ là bóng đèn hay bóng mờ, bóng tối. Về phía con người, bằng thái độ đức tin đón nhận Ánh sáng thật này, sẽ được trở nên con cái Thiên Chúa, được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, sự dữ và bất an bất hạnh. 
Mời Bạn: ‘Người đă đến nhà ḿnh, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận’ (c.11). Thiên Chúa cao cả tuyệt đối muốn hạ ḿnh đón nhận Bạn như người nhà, để thứ tha và thương xótnhư ‘người Cha đối với con cái, chứ không như quan ṭa đối với phạm nhân’ (ĐGH Phanxicô). Bạn có sẵn sàng phó thác đời ḿnh, kể cả tội lỗi, cho ḷng từ bi đó của Chúa không? Để được như vậy, bạn có nỗ lực cầu nguyện “xin Chúa ban thêm Đức Tin” cho ḿnh không? 
Sống Lời Chúa: Trong cuộc họp mặt gia đ́nh lễ Giáng Sinh hôm nay, mọi  người cùng có một quyết tâm chung cho Năm Thánh Ḷng Chúa Thương Xót để loại trừ những ǵ là nguy hại cho Đức Tin của gia đ́nh ḿnh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Đồng Giê-su, xin ban thêm Đức Tin cho chúng con.